Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Ansökningstiden för flexibel studierätt (JOO) för höstens studier 2018 börjar 1.3.2018

Det riksomfattande avtalet för flexibel studierätt (JOO) ger dig som examensstuderande möjlighet till en mångsidig grund- eller postgradual examen genom att det är möjligt att inkludera valfria (biämnes)studier och studiehelheter från andra universitet.

Alla universitet i Finland har ingått ett avtal om flexibel studierätt (JOO). Avtalet innebär att studenterna kan inkludera studier vid andra finländska universitet i sin examen. JOO-studier är avgiftsfria för studenten. Studenten ska vara närvaroanmäld vid sitt hemuniversitet för att kunna ansöka om flexibel studierätt och avlägga studier vid ett annat universitet.

Ansökningstiden för höstens 2018 studier är 1.3. – 3.4.2018, kl.15.45.

Ansökningsinfo (på finska) om JOO-rätt på måndag 26.2.2018 klockan 16:00 – 17:00, Fabiansgatan 33 – Universitetets huvudbyggnad, sal 12.

Mer information om universitetsvisa anvisningar finns här

Mer information från Mobilitetsservice.