Ansökningsutlysning: restansökan för studentutbyte under vårterminen 2022

student exchange
Meddelande 16.8.2021

Vill du åka på studentutbyte till ett europeiskt universitet under vårterminen 2022?

Restansökan för Erasmus+-, Nordplus- och Swiss-European Mobility Program (SEMP)-utbyte börjar måndag den 30.8. och slutar måndag den 13.9.2021 kl. 15.00.

Lyssna på infon Hur väljer jag mitt utbytesmål? ons 8.9.2021 klo 14.15–16.00 online (på finska)! Länken kommer närmare evenemangen till sidan om infotillfällen.

 • Restansökan gäller endast utbyten som sker under vårterminen 2022.
 • Studerande vid alla fakultet kan söka om utbytesplatserna.
 • Förbereda dig på möjliga force majeure -situationer gällande utbyten pga. koronavirussituationen. Ditt utbyte är beroende av de beslut som fattas av Helsingfors universitet, utbytesuniversitetet, myndigheterna i Finland (t.ex. Utrikesministeriet) och i destinationslandet. Följa koronainfosidan för utgående utbytesstudenter.
 • Erasmus+-, Swiss-European Mobility Programme och Nordplus-avtal baserar sig på avtal gjorda på enhetsnivå vid Helsingfors universitet.
 • Erasmus university wide och Nordlys baserar sig på avtal på universitetsnivå.
 • Erasmus+-, Swiss-European Mobility Programme och Nordplus-avtal: Varje programmets egna studerande har företräde till programmets utbytesplatser. Platserna kan också erbjudas till studenter från andra program i Erasmus + & Swiss-European Mobility Program efter övervägande. Avtalen är avsedda för studier i det ämnet som nämns i utbytesavtalet. Utbytesuniversiteten har begränsningar för huruvida studerande kan studera ett sådant ämne som den sökande inte har studerat tidigare, och bl.a. medicinska och juridiska fakulteten tar därför inte emot ansökningar från studerande från andra fakultet.
 • Erasmus university wide- och Nordlys-platser är öppna för alla studerande.  Undantaget är dock de studenter vars studieinrikting har ett Nordplus-nätverk med samma universitet och institution. Då skall ansökan göras inom det nätverket. Under Nordlys-utbytet är det inte möjligt att studera juridik, medicin, odontologi eller veterinärmedicin. Andra begränsningar hittar du i instruktioner för studerande.
 • De utbytesmål som kan sökas i denna omgång är uppdaterade i Mobility Online senast den 30.8., de allra flesta finns uppdaterade redan 16.8. Ytterligare destinationsspecifika begränsningar nämns i varje universitets information i Mobility Online -portals Display Details. Där kan du t.ex. se ifall ett avtal gäller på din studienivå.
 • Utbytesplatserna är främst avsedda för kandidat- eller magisterstuderande, men det finns också några platser som är öppna för doktorander.
 • För att kunna söka om en utbytesplats måste du ha avlagt 30 studiepoäng universitetsstudier före utgången av ansökningstiden.
 • Kandidatstuderande kan inte åka till utbyte under examens första år.
 • Några utbytesuniversitet förutsätter kunskaper i landets språk, men det finns också engelskspråkiga möjligheter. Läs mer om språkkrav och hur du gör för att bevisa dina språkkunskaper.
 • Den slutgiltiga tiden för kompletteringen av ansökan är samma dag som ansökningstiden tar slut, det vill säga den 13.9.
 • Om du har tidigare blivit valt till en destination utanför Europa för vår 2022, men det ser ut som osäkert att utbytet skall genomföras, och du vill söka för en plats till Europa för vår 2022: du måste i ansökan berätta om du prioriterar Europa-destinationen (i så fall bedöms din ansökan enligt samma kriterier som de övriga sökandenas) eller om du fortfarande prioriterar platsen utanför Europa (i så fall går dom som har ingen plats framför dig om ni söker till samma Europa-destinationen).

Du kan söka maximalt 4 utbytesplatser för en termin under vårterminen 2022. Du kan söka till utbytesplatser i olika program.

Du kommer oavsett antalet ansökningar endast bli erbjuden en utbytesplats. I din ansökan bör du därför uttrycka hur du prioriterar utbytedestinationerna. Prioriteringen beaktas vid tilldelningen av utbytesplatserna.

Om du inte blir vald till det universitet du önskar, har du möjlighet att bli erbjuden en plats bland de utbytesplatser som inte fyllts utan ny ansökan.

Du gör din ansökan via Mobility Online -ansökningsportalen. Mer information om ansökan och de obligatoriska bilagorna hittar du här (länk). Bilagorna ska vara uppladdade i Mobility Online -ansökningsportalen före ansökningstiden slutar.

Sökande får besked om urvalsbeslutet per e-post senast den 15.10.

OBS! Märk att en del av utbytesuniversitet har sina ansökningsdeadline så tidigt på hösten att vi inte kan garantera att ansökninar kan behandlas innan ansökningstiden vid utbytesuniversitetet tar slut. Kontrollera därför ansökningstider till de universitet du tänker ansöka till redan innan du ansöker hos oss. Ifall det sägs att hemuniversitetet ska meddela de valda studeranden till utbytesuniversitet (nominate students) redan innan september månads slut, kontakta då genast mobilitetsservicen.

Mer information

Kontakta mobilitetsservicen. 

Ansökningskliniker

När du har bestämt destinationen, kom och gör din ansökan med hjälp av mobilitetsservicens experter på ansökningskliniken. Höst 2021 i Zoom!

Du kan också kolla videoLähde vaihtoon (på finska).

 

Meddelande 16.8.2021

Läs fler meddelanden