Ansökningsutlysning: Studentutbytesansökning för land utanför EU-/ETA -området för det akademiska året 2022-2023 och året 2023

student exchange
Meddelande 21.10.2021

Vill du studera utomlands en termin eller ett akademisk år?

Ansökningen för utbytesplatser utanför EU-/ETA-området börjar torsdagen den 21.10. och stänger torsdagen den 4.11.2021, kl. 15.00.

 

 • Studerande vid alla fakulteter kan söka om utbytesplatserna.
 • Utbytesplatser som finns att söka: Asien, Ryssland, Ukraina och Georgien , Mellanöstern och Afrika, Australien och Nya Zeeland, USA och Kanada, Latinamerika, North2North (Arktis). Ansökan gäller inte Storbritannien. De utbytesmål som kan sökas i denna omgång är uppdaterade senast den 7.10., men några saker kan tilläggas tills den 21.10.
 • För de flesta destinationer gäller ansökan läsår 2022-2023.
  • Undantag: Afrika (förutom Benin): utbyte börjar vår 2023. Latinamerika: utbyte för en termin: höst 2022 eller vår 2023; utbyte för hela läsåret: i regel vår och höst 2023. Se Latinamerika-sidan för detaljer om destinationen du söker till.
 • Du kan söka maximalt 4 utbytesplatser.
 • Mobilitetsservicen kan inte förutse hur covid-19 kommer att påverka utbyten. Bereda dig för force majeure -situationer. Följ vår covid-sida.
 • För att kunna söka om utbytesplats måste du ha avlagt 30 studiepoäng högskolestudier före utgången av ansökningstiden.
 • Utbytesplatserna är främst avsedda för kandidat- eller magisterstuderande, men det finns också några platser som är öppna för forskarstuderande.
 • Några utbytesuniversitet förutsätter kunskaper i landets språk, men det finns också engelskspråkiga möjligheter. Läs mer om språkkrav först på Utbytesdestinationer-sidan och sen om du behöver mer information om att hur du gör för att bevisa dina språkkunskaper, se sidan om språkkunskaper.
 • Sista dagen att komplettera din ansökan är den 11.11.

 

Om du inte blir vald till det universitet du önskar har du i vissa fall en möjlighet att bli erbjuden en plats bland de utbytesplatser som inte fyllts utan en ny ansökan.

Du gör din ansökan via Mobility Online -ansökningsportalen. Mer information om ansökan och bilagor. Bilagorna ska vara uppladdade i Mobility Online -ansökningsportalen före ansökningstidens utgång.

Sökande får besked om urvalsbeslutet per e-post senast den 9.12.

 

Mer information

Kontakta oss

 

Hur väljer jag mitt utbytesmål- evenemang:

tors 14.10.2021 16.15–18 online (på svenska), Zoom-länken på Infotillfällen-sidan.

 

Ansökningsklinik

to 28.10.2021 klo 13.15–15 online, länken tilläggas närmare evenemanget på Infotillfällen-sidan.

När du har bestämt vart du söker, kom och gör din ansökan under Zoom-ansökningskliniken med hjälp av mobilitetsservicens specialister. Samtidigt har du möjlighet att ställa frågor om ansökan.
 

Meddelande 21.10.2021

Läs fler meddelanden