Är du en erfaren organisationsaktör eller politiker, en entreprenör? Sök till Future Fellow-programmet som organiseras av Helsingfors universitet! 

En illustration med texten Future Fellow
Meddelande 5.10.2022

Helsinki Alumni ordnar nu Future Fellow -programmet för andra gången. Studentnätverket Future Fellow samlar framtida beslutsfattare från Helsingfors universitet: erfarna och ambitiösa organisationsaktörer, unga beslutsfattare och djärva entreprenörer. Nätverket syftar till att stödja unga yrkesverksamma personers utveckling. Nätverket är verksamt inom ramen för Helsingfors universitets samhällsrelationer.  

Skulle du vara intresserad av att delta? Läs mer och ansök senast den 13.10.2022! 

Se om du har tid i din kalender för möten. Du måste engagera dig i 10-15 timmar under läsåret, med möjlighet att delta i t.ex. gruppcoachning. Berätta om din motivation i samband med din ansökan. Vad vill du ha av Future Fellow och vad kan du bidra med till andra deltagare. Vi kommer att välja ut 10-15 deltagare för perioden 2022-2024 på grundval av ansökningarna. 

Höstsäsongen inleds 18.10. kl. 16-18 på Helsingfors central campus. Vi kommer att inleda den gemensamma Future Fellow -säsongen med en introduktion till ämnet, vad och hur du kan engagera dig, och en inledning till gemensam gruppcoachning. De andra datumen is höst är 8.11. och 1.12. Vårprogrammet publiceras senare.  

Programmet hålls på finska och/eller engelska. Språkbeslutet kommer att fattas enligt de sökandes språkval. Mer information finns på evenemangnets webbplats.

Mer information: alumni@helsinki.fi och Helsinki Alumni. 

Meddelande 5.10.2022

Läs fler meddelanden