Att tillgodoräkna obligatoriska språk- och kommunikationsstudier

Bär
Meddelande 17.9.2021

Man ansöker hos Språkcentrum om tillgodoräknande som gäller de obligatoriska språk- och kommunikationsstudierna som ingår i examen. Instruktionen har uppdaterats den 1 Augusti och man kan hitta den på sidan Att tillgodoräkna obligatoriska språk- och kommunikationsstudier.

Obs! Ersättande med studier inom det egna vetenskapsområdet eller ett annat lämpligt område (minst 15 studiepoäng) på ett främmande språk är giltig till och med den 31 December 2021.

Du kan hitta mer information om tillgodoräknande av studier som genomförts på annat håll samt annan kompetens på webbsidan Tillgodoräknande av tidigare förvärvade kunskaper.

Om du har frågor som gäller språkstudier, kontakta Språkcentrums studiebyrå.

 

Bild: Nina Dannert

Meddelande 17.9.2021

Läs fler meddelanden