Bekanta dig med höstens program i Handledningshörnan!

Handledningshörnan
Meddelande 8.9.2021

I Handledningshörnan ordnas aktiviteter om studier och välmående som du kan delta i med låg tröskel. På hösten 2021 ordnas evenemangen online huvudsakligen. Handledningshörnan på Vik öppnar dörrarna i slutet av året.

I Handledningshörnan kan du delta i bl.a. Karriärservicens walk-in stöd för arbetssökning samt Hälsotisdagens evenemang som stöder studenters välmående. Du kan också delta i Sisu-kliniker i Zoom och HUS:n rådgivning i utkomstfrågor.

Mer information om alla online evenemang som ordnas i Handledningshörnan hittar du på sidan Handledningshörnan i Instruktioner för studerande. Du kan också alltid kontakta oss på adressen ohjauskulma@helsinki.fi om du har frågor eller om du vill föreslå ett evenemang.

Andra vinkar:

Meddelande 8.9.2021

Läs fler meddelanden