Coronaviruset och studierna: frågor och svar

Närbild av coronaviruset.
Meddelande 16.8.2021

En egen instruktionssida för coronakommunikationen har skapats på Instruktioner för studerande under rubriken Coronaviruset och studierna – frågor och svar. På sidan hittar du frågor i en mer läsbar form under temabaserade rubriker. I fortsättningen görs coronauppdateringar endast på instruktionssidan, så följ den för att hålla dig uppdaterad.

Du följer väl också hela universitetets egna aktuella kommunikation gällande coronaviruset på HU:s yttre sidor: Situationen med coronaviruset vid Helsingfors universitet.

Meddelande 16.8.2021

Läs fler meddelanden