Dags att fundera på karriärplanering eller arbetssökning? Anmäl dig för öppna workshoppar!

Kuva Kaisa-kirjastosta ja teksti "urapalvelujen työpajat"
Meddelande 6.10.2022

Kom med och nappa bästa tips från karriärvägledarna! Läs mera om våra workshoppar och drop-in stöd för arbetssökning.

Workshoppar

Karriärservicen ordnar under hösten 2022 workshoppar gällande arbetssökning, praktikärenden och LinkedIn. Alla universitetets studerande kan delta oberoende på när du har börjat eller hur länge du har studerat.

Läs nedan mer om workshopparna och anmäl dig till det tillfälle som passar dig bäst! Du ser alla tillfällen på Jobteaser.

Observera att endast en del av workshopparna ordnas på svenska och anmälning är nu öppen!

Workshopparna ordnas på måndagar. Tillfällen ordnas ifall minst 15 personer anmäler sig. Anmälan stänger föregående torsdag då workshoppen skall hållas. Vi meddelar skilt ifall någon workshop inhiberas.

ANMÄL DIG PÅ JOBTEASER!

Erkänn ditt kunnande -workshoppar (på svenska den 7 november 2022)

Vet du redan vad allt du kan? Kan du berätta om ditt kunnande som du har fått såväl från studier, arbetslivet som på fritiden?I den här workshoppen får du kartlägga ditt eget kunnande, färdigheter och styrkor. Du lär dig också att formulera det på ett sätt som passar arbetssökning. I workshoppen får du arbeta både självständigt och med andra studerande.

Effektiv arbetssökning -workshoppar

Kom och nappa våra karriärvägledares bästa tips gällande arbetssökning! Under tillfället kommer du att få hjälp med bl.a. följande frågor: Hur lönar det sig att börja arbetssökningen? Hur skriver man en bra ansökan och har en CV så att man skiljer sig från mängden? Hur kan man använda sociala medier i jobbsökning? Var gömmer alla arbeten? I samband med workshop-delen av tillfället får du läsa och kommentera de andra deltagares CV i en stöttande miljö.

Lyckas med jobbintervjun (på svenska den 12 december 2022)

Hur förbereder du dig inför jobbintervjun? Kom och nappa karriärservicens bästa tips! Vilka är de vanligaste frågorna vid en jobbintervju och vad får rekryteraren inte fråga? I workshoppen får du svar på dessa frågor och du får också öva på jobbintervjusituationen med 3-4 andra studerande i en stödjande och uppmuntrande stämning. 

LinkedIn-workshoppar

Kom och uppdatera din Linkedin profil till en ny nivå! Vi går igenom din profil med tanke på arbetssökning samt networking. Vad lägger rekryterare märke till i din LinkedIn profil och hur kan du utmärka dig bland andra sökanden? Vi hjälper dig med att skriva din profiltext och ifall du vill har du möjlighet att kommentera och få konstruktiv kritik på din profil av andra studeranden.

Gör din praktik lyckad  

Kommer du att snart börja din praktik och tänker hur det lönar sig att förbereda sig för att praktiken blir lyckad? Eller funderar du på hur du får bästa möjliga nytta av praktiken med tanke på framtiden? Under denna workshop jobbar vi med just dessa teman, vi jobbar både ensamma och i grupp.

Se alla tillfällen i JobTeaser och anmäl dig.

Vill du ha individuellt stöd för arbetssökning eller praktikärenden?

Om du vill ha individuellt stöd för arbetssökning och praktiärenden se stöd för arbetsökning.

 

Mera information: Karriärservicen (careerservices@helsinki.fi)

Meddelande 6.10.2022

Läs fler meddelanden