Delta i en tvärvetenskapliga hållbarhetskurs!

Illustration bild
Meddelande 5.10.2022

Är du intresserad av utveckla utvägar för globala hållbarhet problem och syssla med andra studenter I ett multivetenskaplig miljö? Anmäl dig nu!

Den på universitetet gemensamt utvecklade hållbarhetskursen (SUST-001) ger färdigheter att uppdatera den egna akademiska kompetensen med hållbarhetskunskaper och -kompetens. Kursen är en öppen och valfri nätkurs för alla studerande och den ger tre studiepoäng.

Välkommen till Helsingfors universitets nya tvärvetenskapliga hållbarhetskurs i andra perioden 30.10.-18.12.2022.

Med i utvecklingen av undervisningsmaterialen har varit över 160 av universitetets forskare, lärare och studerande. På kursen bekantar vi oss med hållbarhetsfrågornas komplexitet och tvärvetenskaplighet, samt deras etiska och filosofiska dimensioner. På kursen handleds deltagaren att granska sin egen roll som blivande specialist och medlem av samhället i att lösa hållbarhetsfrågor och samtidigt erbjuds deltagaren verktyg i hur hen ska agera. Utvecklingsprocessen av kursen pågår fortvarande, har studentrespons en nyckelroll. Nu har du alltså ett utmärkt tillfälle att få påverka hållbarhetsundervisningens framtid i Helsingfors universitet.

I höst genomförs kursen som online-undervisning. Kursmaterialet finns på plattformen moodle.helsinki.fi. Utöver de för alla gemensamma modulerna studerar du alternativa temamoduler, tack vare vilka du kan skräddarsy kursen till en helhet som motsvarar ditt eget intresse och din studiebakgrund. Kursmaterialet är på engelska och kursen kan genomföras antingen på finska, svenska eller engelska. Kursmaterialet översätts i framtiden även till finska, svenska och engelska.

Kom och bygg en hållbar framtid! Mer information på kurssidan.

Meddelande 5.10.2022

Läs fler meddelanden