Opiskelijoita koolla. Kuvassa on teksti 2 months until deadline.

Delta i Undergraduate Awards-tävlingen (2021)!

Om du är inne på ditt sista eller nästsista år av studier på kandidatnivå eller du bli klar med kandidatnivå studierna förra år och har erhållit det högsta möjliga vitsordet (5) för ett skriftligt kursarbete (omfattande essä, avhandling eller projektarbete) inom dina kandidatstudier, så kan du delta i den irländska Undergraduate Awards –tävlingen.

The Undergraduate Awards (UA) är ett pris som riktar sig till studerande på kandidatnivå. Målsättningen med priset är att synliggöra det kunnande som innehas av utmärkta studerande som avlägger studier på kandidatnivå och som är inne på sitt sista eller nästsista år av kandidatstudierna. Priset erbjuder en möjlighet för de bästa studerandena att nätverka och få internationell synlighet för sitt kunnande.  Inom tävlingen delas det inte ut några monetära pris, utan skribenterna av de bidrag som premieras inbjuds till en ceremoni på Irland eller på nätet (med beaktande av corona situation) och bidragen publiceras i publikationen Undergraduate Journal som skickas till universitetsbibliotek världen över.

Du hittar grundläggande information på Instruktioner för Studerande. Observera att för att delta i tävlingen bör du ha skrivit lärdomsprovet på engelska. Om ditt arbete inte är skrivet på engelska bör du låta översätta det. År 2020 är den sista anmälningsdagen den 15.6.2021!

Närmare information hittar du på engelska på Undergraduate Awards egna webbplats.Ifall du har frågor om tävlingen kan du skicka dem per e-post på adressen info@undergraduateawards.com.