Din information som studerande är viktig – gör Helsingfors universitets datasäkerhetstest och var uppmärksam på datasäkerheten!

Helsingfors universitets logo, I bakgrunden en bild av binär kod och formen av ett hjärta.
Meddelande 2.12.2021

Din information som studerande är viktig – gör Helsingfors universitets datasäkerhetstest och var uppmärksam på datasäkerheten!

Att ta hand om datasäkerheten är en del av vardagen för alla vid universitetet. Helsingfors universitets datasäkerhetstest som i fortsättningen görs årligen, publiceras för att stödja examensstuderandenas vardag i början av våren 2022. Vi diskuterade med prorektor Paula Eerola om att datasäkerhetstestet införs vid universitetet.

Olika typer av hot mot datasäkerheten är vardag även på universitetet. Det mest synliga tecknet på detta är till exempel phishing-meddelanden som dyker upp i många universitetsstuderandes e-postlådor. Var och en vid universitetet kan emellertid bidra för sin del genom att beakta datasäkerheten i det dagliga arbetet. För att stödja denna vardag och fästa uppmärksamheten vid rätt saker och praxis kring datasäkerheten, inför vi Helsingfors universitets datasäkerhetstest för studerande.

Prorektor Paula Eerola, var började idén om ett datasäkerhetstest för universitetet?

– Orsaken till detta är att vi utsätts för allt större och större datasäkerhetshot. Universitetets konton och användarnamn utsätts för nätfiske. För några år sedan, jag tror att det var hösten 2018, inträffade en exceptionell nätfiskeattack där många vid universitetet blev lurade. Därför anses det ytterst viktigt att öka medvetenheten om datasäkerhetsfrågor vid universitetet. Frågan framkom också som rekommendation vid universitetets utredning om datasäkerhetsfrågor. Det var utgångspunkten till att fundera över hur vi skulle kunna öka medvetenheten om datasäkerhetsfrågor vid universitetet.

Att utföra Helsingfors universitets datasäkerhetstest är obligatoriskt för personalen vid universitetet, och från början av våren 2022, även för examensstuderande. Varför kom man fram till att genomföra testet på det här sättet?

– Jag har själv en bakgrund som forskare vid Cern, Europeiska organisationen för kärnforskning, där ett regelbundet datasäkerhetstest för samtliga har använts länge. Jag är själv van vid att utföra detta test och jag hade också en ganska klar bild av hur Helsingfors universitets prov måste se ut. Med andra ord inte en tyngre kurs på 5 studiepoäng, utan något som kan göras på cirka 5–10 minuter. Vi kom emellertid fram till att vi inte kan låta testet vara frivilligt, eftersom testet skulle kunna hamna lågt på prioriteringslistan hos personer vid universitetet som vanligtvis har bråttom. När du får ditt användarnamn vid universitetet förbinder du dig till många saker. Det kändes naturligt att bifoga ett datasäkerhetstest till detta som en återkommande procedur, lite som bytet av lösenordet.

Vilka styrkor anser du att universitetet som samfund har när det gäller att förbereda sig för och reagera på datasäkerhetshot?

– Vi har mycket expertis och ansvarsfullhet: saker och ting fungerar under motorhuven på systemen och vi har en mycket medveten gemenskap, som förstår den moderna världen och de risker som är förknippade med den i datanät och till exempel sociala medier.

Eerola påminner emellertid om att till exempel nätfiskeförsöken blir allt besvärligare och svårare att identifiera, vilket är anledningen till att datasäkerhetstestet och annan datasäkerhetskommunikation spelar en viktig roll.

– När allt kommer omkring är riskerna mycket stora. Vi vet alla vad som skulle hända om någon skulle hacka in sig på universitetsnivå i vår e-post, eller låt oss säga i studeranderegistret. Det skulle vara en katastrof. Vi har helt enkelt inte råd med det. Syftet med datasäkerhetstestet är inte att pina universitetsstudenterna, utan att skydda oss alla och få universitetet att fungera. Alla måste ta ansvar för universitetets datasäkerhet.

Helsingfors universitets datasäkerhetstest i ett nötskal:

  • Testet görs på Moodle och tar cirka 15 minuter.
  • Testet kommer att introduceras för  examensstuderande i början av våren 2022. Den exakta tidpunkten kommer att meddelas separat i december.
  • Testet består av fem frågor som väljs slumpmässigt från frågebanken. Gränsen för att klara testet är 80/100 poäng. Testet åtföljs också av ett omfattande bakgrundsmaterial som kan läsas innan testet genomförs.
  • Om du inte klarar testet kan du göra om det så många gånger som behövs.
  • Tiderna för att genomföra testet fördelas över hela läsåret och tiden för genomförandet bestäms utgående från användarnamnet. Du kommer att meddelas om din tid per e-post. Det första e-postmeddelandet kommer två månader innan förfallodatum.
  • Om du inte gör testet före utsatt tid, spärras ditt användarnamn.
  • Närmare anvisningar för studerande för att utföra testet och en direktlänk till testet efter publiceringen finns i Instruktioner för studerande.
Meddelande 2.12.2021

Läs fler meddelanden