Väitösjärjestelyt koronapandemian aikana.

Disputationer under situationen med coronaviruset

21.6.2021
Doktorandprogrammet i teologi och religionsforskning
Doktorandprogrammet i juridik
Doktorandprogrammet i filosofi, konstforskning och samhället
Doktorandprogrammet i historia och kulturarv
Doktorandprogrammet i språkforskning (HELSLANG)
Doktorandprogrammet i genus, kultur och samhällsforskning (SKY)
Doktorandprogrammet i socialvetenskap
Doktorandprogrammet i politisk, samhällelig och regional förändring (PYAM)
Doktorandprogrammet i ekonomi
Doktorandprogrammet i skola, fostran, samhälle och kultur
Doktorandprogrammet i kognition, inlärning, undervisning och kommunikation (CLIC)
Doktorandprogrammet i elementarpartikelfysik och kosmologi (PAPU)
Doktorandprogrammet i geovetenskap (GeoDoc)
Doktorandprogrammet i atmosfärvetenskap (ATM-DP)
Doktorandprogrammet i kemi och molekylära vetenskaper (CHEMS)
Doktorandprogrammet i matematik och statistik (Domast)
Doktorandprogrammet i materialforskning och nanovetenskap (MATRENA)
Doktorandprogrammet i datavetenskap (DoCS)
Doktorandprogrammet i biomedicin (DPBM)
Doktorandprogrammet i klinisk forskning (KLTO)
Doktorandprogrammet i befolkningshälsan (DOCPOP)
Doktorandprogrammet i oral hälsovetenskap (FINDOS)
Doktorandprogrammet i läkemedelsforskning (DPDR)
Doktorandprogrammet i integrerande biovetenskap (ILS)
Doktorandprogrammet hjärna & medvetande
Doktorandprogrammet i klinisk veterinärmedicin (CVM)
Doktorandprogrammet i forskning om vilda organismer (LUOVA)
Doktorandprogrammet i botanik (DPPS)
Doktorandprogrammet i hållbart utnyttjande av förnybara naturresurser (AGFOREE)
Doktorandprogrammet i mikrobiologi och bioteknik
Doktorandprogrammet i livsmedelskedjan och hälsa
Doktorandprogrammet i tvärvetenskaplig miljöforskning (DENVI)

Coronasituationen i Finland och världen påverkar också disputationerna. Under undantagssituationen kan disputationer ordnas på distans.

Alltid kontakt fakultetens forskarstudieärenden först

Om du tänker att ordna disputationen inom studieåret 2020-2021, vänligen kontakt din hemfakultets forskarstudieärenden so snabbt söm möjligt. Forskarstudieärendena övervakar situationen och hjälper dij vidare med arrangemangen:

Följ situationen: