Disputationer under situationen med coronaviruset

Väitösjärjestelyt koronapandemian aikana.
Meddelande 30.11.2020

Coronasituationen i Finland och världen påverkar också disputationerna. Under undantagssituationen kan disputationer ordnas på distans.

Alltid kontakt fakultetens forskarstudieärenden först

Om du tänker att ordna disputationen inom studieåret 2020-2021, vänligen kontakt din hemfakultets forskarstudieärenden so snabbt söm möjligt. Forskarstudieärendena övervakar situationen och hjälper dij vidare med arrangemangen:

Följ situationen:

Meddelande 30.11.2020

Läs fler meddelanden