Förberedelser till auditering av ett kvalitetssystem på upploppet

Kuvia yliopistolaisista ja teksti Quality starts with me.
Meddelande 16.9.2021

Universitetet förbereder sig på auditeringen av kvalitetssystemet på hösten 2021. Den internationella auditeringsgruppen besöker på universitetet på distans 26–28.10.2021

Genomförande av auditeringsbesöket

Till auditeringsgruppen hör fem medlemmar:

  • ​​​Professor Bernard Coulie, Honorary Rector, UCLouvain, Belgien (ordförande)
  • Signe Tolstrup Mathiasen, Master’s Student, Lund University, Sverige
  • Professor Klara Bolander Laksov, Director of the Centre for the Advancement of University Teaching, Stockholm University, Sverige
  • Petri Heinonen, Manager of Supply Chains, UPM, Stakeholder Relations, Finland
  • Professor Petri Suomala, Vice President for Education, Aalto University, Finland

På grund av coronaepidemin genomförs auditeringsgruppens besök på distans. Besöket innehåller intervjuar och två workshoppar.

Val och träning av de universitetsstuderande som deltar i auditeringen

Auditeringsgruppen intervjuar universitetets ledning, personal, studerande och representanter för intressentgrupper under sitt besök. Dessutom ordnas workshopparna, den ena för studerande och den andra för utveckling av undervisning och studier. De valda personerna kallas till intervjuar och workshoppar enligt auditeringsgruppens önskemål.

Ifall du får en inbjudan till intervjun eller workshoppen, godkänn inbjudan om du har inget oöverstigligt hinder för att delta i. Var och en som deltar i auditeringsbesöket får en möjlighet till träningen (1–2 timmar) innan besöket. Du får inbjudan personligt.

Universitetets självvärderingsrapport levererades till NCU i slutet av juni

Auditeringsgruppen förbereder sig på auditeringen genom att bli bekant med universitetets självvärderingsrapport och Helpdesk sidor (Flamma, anvisningar för studerande, anvisningar för undervisningsarbetet och universitetets offentliga webbplats).

Självvärderingen gjordes i många olika skeden under senhösten 2020 och våren 2021. Självvärderingen började i fyra workshoppar, till vilka deltog två hundra universitetsstuderande samt medlemmar från externa intressentgrupper.

På grund av workshopparna utarbetade auditeringens projektgrupp det första utkastet till självvärderingsrapporten som behandlades bland annat i universitetets olika kommittéer. På grund av feedback från kommittéer och intressentgruppernas intervjuar utarbetades rapportutkastet vidare och i slutet av april fick hela universitetssamfundet kommentera rapporten på finska, svenska eller engelska.

I maj behandlades rapporten ännu i några kommittéer och universitetets ledningsgrupp. Auditeringens styrgrupp godkände auditeringens självvärderingsrapport 17.6.2021. Självvärderingsrapporten levererades till en digital plattform i Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) 24.6.2021.

Nyttiga länkar

Mer information kan du fråga om kvalitetschef Anne Lepistö anne.lepisto@helsinki.fi, tfn 050 439 0400.

Meddelande 16.9.2021

Läs fler meddelanden