Förhandsinformation: Öppna universitetets sommarkurser 2022 

Student tar anteckningar i parken.
Meddelande 1.12.2021

Nu kan du planera dina studier ända till nästa sommar, eftersom förhandsinformationen om Öppna universitetets sommarkurser 2022 har publicerats! 

Se: Förhandsinformation om kommande studier

Förhandsinformation kommer att uppdateras under vintern. Hela studieutbudet för sommaren publiceras den 11 mars 2022.

Sommarkurser erbjuds från början av maj till slutet av augusti. Sommarstudierna vid Öppna universitetet är avgiftsfria för grundexamensstuderande som är anmälda som närvarande vid Helsingfors universitet. 

Öppna universitetet erbjuder studier enligt Helsingfors universitets utbildningsprogram till alla intresserade. Se också studier våren 2022: Öppna universitetstudier enligt utbildningsprogram   

Mer information: 

 
Var öppen för nytänkande!  

Meddelande 1.12.2021

Läs fler meddelanden