Gruppmentorskapprogrammet börjar – ansök om att bli adept 10.10. senast!

mentorointiryhmä tiedekulmassa
Meddelande 5.10.2021

Ett nytt mentorskapsprogram för perioden 2021–2022 börjar i november. Ansökningen till programmet är öppen för studenter 27.9.– 10.10.2021. Agera snabbt eftersom grupperna fylls i anmälningsordning och några är redan full!

Genom gruppmentorering har studenterna möjlighet att tillsammans med sin mentor reflektera över t.ex. karriärmöjligheter, arbetssökning och aspekter som anknyter till de egna styrkorna. Fördelen med gruppmentorering är att studenterna får stöd inte enbart av sin mentor utan även av varandra. Under tidigare år har utbytet av åsikter, erfarenheter och olika synsätt upplevts som nyttigt.

Jag fick bättre kunskaper om mina egna styrkor och många nya idéer om att söka jobb och om färdigheter i arbetslivet., kommenterar en adept som deltog i programmet i fjol.

Mentoreringen förs i 45 grupper, en grupp också på svenska (några grupper redan full)

Ansökningstiden till programmet är 27.9. –10.10.2021. Grupperna fylls enligt anmälningsordning och du måste lämna in förhandsuppgift i samband med anmälan. Det här året träffas en del av grupperna bara på distans medan andra kan välja att träffas live.

Programmet för gruppmentorskap 2021–2022 innehåller dessa evenemang:

  • Frågestunder för mentorer och adept i Zoom 16.11.2021 (adepter kl. 16–17)
  • Programmet startar med ett inledande evenemang 24.11.2021 kl. 17.00–19.00 i Zoom
  • Mentorskapsgrupperna träffas ungefär en gång per månad
  • Mentorskapet avslutas med ett gemensamt tillfälle 23.5.2022

Det finns 45 mentorer (1 svenskspråkiga) som agerar inom olika sektorer i samhället. Alla mentorer har studerat vid Helsingfors Universitet.

På Helsingfors universitets gruppmentorblogg hittar du allmän information om mentorverksamheten, mentorernas beskrivningar och erfarenheter av programmet.

Bekanta dig med mentorerna 2021–2022 och ansök till gruppmentorskapet!

Karriärservicen har gjort en videosnutt (på finska) som berättar vad man kan få ut av gruppmentorskap och varför det lönar sig att gå med: https://youtu.be/nguHQV83RQ4

Du kan också läsa mera erfarenheter från blog.

Gruppmentorskapsprogrammet är ett samarbete mellan karriärservicen och Helsinki Alumni vid Helsingfors universitet.

Mera information: careerservices@helsinki.fi

Meddelande 5.10.2021

Läs fler meddelanden