Helsingfors universitets barn- och ungdomsforsknings studier (SOSK-LN500)

Eleverna arbetar i grupp vid bord.
Meddelande 1.12.2021

Vid Helsingfors universitet kan du genomföra studier i barn- och ungdomsforskning studier (SOSK-LN500), antingen i engångskurser eller 15-25 hp. Studierna anordnas av Kandidatprogrammet i samhällsvetenskap. Tyvärr är kurserna endast på finska.

Om du vill veta mer om kurser, se bulletinen på finska.

 

Bild: Linda Tammisto

Meddelande 1.12.2021

Läs fler meddelanden