Internationella magisterprogram: Ansökan öppen till 5.1.2022

A student with the architecture of the mainlibrary in Kaisa House in the background. n the Kaisa
Meddelande 2.12.2021

Visste du att Helsingfors universitet erbjuder 36 magisterprogram med engelska som undervisningsspråk?

I många av dessa program kan du också genomföra studier, få handledning och/eller skriva din magisteravhandling delvis eller helt på svenska och/eller finska.

Ansökningstiden till de internationella magisterprogrammen för studier som inleds hösten 2022 är från 1.12.2021 kl. 8:00 till 5.1.2022 kl. 15:00.

Bekanta dig med ansökningsinstruktionerna. Om du är eller har varit examensstuderande vid Helsingfors universitet, beakta också dessa regler då du ansöker om en ny rätt att avlägga examen.

I denna ansökningsrunda, kan du för forsta gången söka till det nya engelskspråkiga Master’s Programme in Pharmaceutical Research, Development and Safety -magisterprogrammet. Den fokuserar på studier, utveckling och säkerhet av läkemedel och farmakoterapi.

Du kan i denna ansökan söka till följande magisterprogram (webbsidorna på engelska):

Har du frågor? Ansökningsservicen hjälper dig med alla frågor kring din ansökan.

Meddelande 2.12.2021

Läs fler meddelanden