Opiskelija kurssikirjahyllyjen välissä.

Kursbokssamlingen i huvudbiblioteket är inte tillgänglig mellan 8.-25.7.

Reparation av det automatiska sprinklersystemet flyttar till 3 våningen i Kaj­sahuset. Den mesta av våningen är stängd fram till slutet av juli.

Kursboksområdet på 3 våningen i Kajsahuset är inte tillgängligt mellan 8.7-25.7.2021. Under denna tid går det inte att låna kursböcker. Se alltså till att komma och låna kursböcker i juni, om du behöver dem på sommaren.

Det går att reservera kursböcker som finns på hyllan under renoveringsperioden och de hämtas då renoveringen är klar. Du får ett meddelande från Helka då din reservation finns för avhämtning i självbetjäningen i Kajsahuset.

De kursböcker som används vid Öppna universitetets sommarkurser i juli och början av augusti flyttas under renoveringen till 2 våningen, där de kan lånas normalt.

Kursböckerna för juridiska fakultetens sommartentamina flyttas också till 2 våningen, om de inte finns som e-böcker.

Det automatiska sprinklersystemet repareras stegvis i alla våningar i Kajsahuset och arbetet beräknas ta ca ett år, till sommaren 2022. Mera information om renoveringen och hur den framskrider finns på bibliotekets hemsida.