Helsingfors universitet Huvudsbiblioteket i Kajsahuset.

Läsårsanmälningsperioden har börjat

Anmälan för läsåret 2021-2022 börjar i år exceptionellt först 1.6. och slutar 31.8.2021. Varje grundexamensstuderande och forskarstuderande bör inom den här tiden anmäla sig som när- eller frånvarande, skilt för varje giltig studierättighet.

Ifall du varit frånvaroanmäld föregående läsår, aktiveras ditt användarnamn automatiskt för anmälningstiden. Ditt användanamn är aktivt till 31.8.

Anmälningen sker i Oili.

Grundexamensstuderande är medlemmar i studentkåren (HYY) och bör betala medlemsavgiften. För forskarstuderande är medlemskapet frivilligt.

Läs mer om läsårsanmälan i Instruktioner för studerande.

Foto: Tuomas Uusheimo