Läsårsanmälningsperioden har börjat

Helsingfors universitet Huvudsbiblioteket i Kajsahuset.
Meddelande 3.5.2022

Anmälan för läsåret 2022-2023 börjar 1.4. och slutar 31.8.2022. Varje grundexamensstuderande och forskarstuderande bör inom den här tiden anmäla sig som när- eller frånvarande, skilt för varje giltig studierättighet. Om du inte registrerar dig, förlorar du din studierätt.

Ifall du varit frånvaroanmäld föregående läsår, aktiveras ditt användarnamn automatiskt för anmälningstiden. Ditt användanamn är aktivt till 31.8.

Anmälningen sker i Oili.

Grundexamensstuderande är medlemmar i studentkåren (HYY) och bör betala medlemsavgiften. För forskarstuderande är medlemskapet frivilligt.

Läs mer om läsårsanmälan i Instruktioner för studerande.

Foto: Tuomas Uusheimo

Meddelande 3.5.2022

Läs fler meddelanden