Sisu - mukana opintojen alusta loppuun

Sisu ersätter WebOodi i maj – förbered dig så här

I maj tar Helsingfors universitet i bruk det nya studieförvaltningssystemet Sisu, som ersätter WebOodi från och med 31.5.2021. På grund av systembytet är Sisu och WebOodi helt eller delvis ur bruk 17.–30.5. Efter avbrottet kommer bland annat kursanmälningar och utexaminering att göras i Sisu. På grund av detta måste du ha en studieplan i Sisu senast 16.5. 

 • Sisu är helt och hållet ur bruk 17.–30.5. Driftavbrottet börjar kl. 8.00.
 • WebOodi är helt ur bruk 17.5., varefter WebOodi endast kan läsas.  
 • 17.–30.5. registreras inga studieprestationer eller examina. Du kan inte heller anmäla dig till kurser. 
 • När WebOodi endast kan läsas kan du kontrollera dina uppgifter, bläddra i studiehandböcker och beställa ett verifierat studieutdrag i systemet. Observera att uppgifterna i WebOodi inte längre uppdateras efter 17.5. Du kan till och med den 30.5 beställa prestationsutdrag och studerandeintyg som fås från WebOodi. Efter detta beställs prestationsutdraget i Sisu.
 • Studiehandböckerna i WebOodi uppdateras inte efter den 16.5. Du kan i fortsättningen se kursutbudet till exempel med hjälp av sökfunktionen i tjänsten Studieutbud. Mer information hittar du på sidan Var hittar jag studieutbudet?
 • Weboodi kursfeedback kan inte längre används. 

Utexaminering och handläggning av ansökningar 

Om du vill utexamineras innan man övergår till Sisu, måste du lämna in din ansökan om examensbevis senast 29.4. Din examen registreras och examensbeviset skrivs då ut i WebOodi. 

En begäran om utexaminering kan anhängiggöras under tiden 30.4.–30.5. med en temporär e-blankett som publiceras på sidan Utexaminering. Då blir examensdatumet blankettens inlämningsdatum, fastän ansökan om examen tekniskt sett kan göras i Sisu först efter avbrottet. Observera att du utöver att lämna in blanketten också måste utarbeta en studieplan i Sisu och lämna in en begäran om utexaminering även i Sisu efter avbrottet. Om det inte är nödvändigt för dig att utexamineras 30.4.–30.5. lönar det sig att vänta tills du kan använda Sisu. 
 
Under avbrottet förekommer det fördröjningar i behandlingen av ansökningar, eftersom uppgifter inte kan föras in i registret. Blanketterna för att ansöka om helhetsanteckningar och tillgodoräknande tas ur bruk 27.5. Ansökningarna görs från och med 31.5. i Sisu.

Anmälan till allmänna tentamina

Anmälningstiden till de allmänna tentamina som ordnas den 24.5–31.8 avslutas undantagsvis redan den 14.5. Anmälan görs i WebOodi. Denna deadline gäller inte Öppna universitetets tentamina. Ett undantag utgör de tentamina som ordnas i utbildningsprogrammen för medicin och odontologi efter det att undervisningen har börjat i augusti. För dessa tentamina måste man anmäla sig senast 10 dagar innan tentamenstillfället.

Tentamina i Examinarium 

Examinarium-tentamina är ur bruk 25.–27.5. Före den här tidsperioden kan du avlägga Examinarium-tentamina som normalt ifall du anmält dig till dem i WebOodi före den 17.5. Ytterligare information hittar du på Examinariums webbplats (på finska). 

Läsårsanmälan

Läsårsanmälan för läsåret 2021–2022 börjar på grund av driftavbrottet senare än vanligt. Du kan göra läsårsanmälan mellan den 1.6 och 31.8.2021. Läsårsanmälan görs fortsättningsvis via Oili. I fortsättningen anmäler du dig skilt som närvarande eller frånvarande för varje studierätt.

Effekter på övriga system och service

Systembytet kan orsaka avbrott och brister också i universitetets övriga system som är länkade till Oodi och Sisu. Detta gäller till exempel: 

 • Studietjänsten (inkl. kurssidor, Instruktioner för studerande, Mina studier) 
 • Moodle

Studentservicen kan vara hårt belastad under och efter ibruktagandet av Sisu. Därför kan svarstiderna vara längre än normalt. 

Läs mer om Sisu i Instruktioner för studerande 

 • På sidan Sisu-instruktioner för studerande finns information om de förändringar som Sisu för med sig samt systemets bruksanvisningar. 
 • På sidan Studieplanering och ISP-handledning finns både allmänna anvisningar och ditt utbildningsprograms anvisningar. 
 • På sidan Vanliga frågor om Sisu hittar du svar på de vanligaste frågorna som gäller Sisu (till exempel om prestationer fattas, anmälan, felanmälningar). Svensk översättning på kommande.