Nya Självstudielokalerna har nu öppnats!

på bilden visas tre elever som arbetar självständigt vid ett bord
Meddelande 28.9.2021

Nya självstudielokalerna öppnade för varje campus

Alla campus vid Helsingfors universitet har fått nya lokaler som är ämnade för självständiga studier. De nya självstudielokalerna är uppdelade enligt funktion: 

Tyst lokal (H)

  • I tysta lokaler kan du studera tyst eller exempelvis följa en föreläsning på din dator med hjälp av hörlurar. 
  • Tysta lokaler är markerade med rött i tabellerna utanför rummet. I campusspecifika listor Tyst lokal anges med bokstaven H.

Lokal för deltagande studier (R)

  • I dessa lokaler kan du genomföra studier som kräver aktivitet och deltagande. Det är till exempel till för att delta i sådan distansundervisning där diskussion är väsentligt. 
  • De är också bra för grupparbeten. 
  • Lokaler för deltagande studier är markerade med grönt i tabellerna utanför rummet. I campusspecifika listor Lokal för deltagande studier anges med bokstaven R.

Observera att de självstudielokaler som öppnade i september 2021 även är undervisningslokaler, och kan användas för självständiga studier när de inte är bokade för annan verksamhet. 

Självstudielokalerna och mer information finns på Instruktioner för studerande.

Bibliotekens självstudielokaler 

Biblioteken på Centrumcampus, i Mejlans, i Gumtäkt och i Vik samt lärocentren Aleksandria och Minerva är öppna, och grupparbetsrummen i biblioteken kan bokas som normalt. 

Bibliotekens självstudielokaler på alla campus kan användas för att delta i distansföreläsningar. Läsplatserna och arbetsutrymmena hör huvudsakligen till bibliotekets gemensamma, orangea zon, där tystlåtna samtal är tillåtna. Alla bibliotek har också separata tysta (röda) zoner.

Läs mer om självstudielokalernas och öppettider på bibliotekets webbsidor. 

Meddelande 28.9.2021

Läs fler meddelanden