Öppna universitetet: Studier hösten 2021

Iloinen opiskelija
Meddelande 19.7.2021

Öppna universitetets studieutbud hösten 2021 har publicerats! 

Ta del av vårt mångsidiga studieutbud:

Anmälan och studieavgifter

Anmälan till studierna sker på webben och börjar i regel 45 dagar innan studierna inleds. Till en del studier kan man anmäla sig flexiblare enligt sitt eget tidsschema. Anmälan görs på webben. Studieavgiften betalas i samband med anmälan som nätbetalning.

Studieavgiften bestäms enligt kursens omfattning och är 15 euro per studiepoäng. Exempelvis priset på en kurs som omfattar fem studiepoäng är då 75 euro. Studier som ordnas under läsåret är i regel avgiftsbelagda även för studerande vid Helsingfors universitet.

I studieutbudet ingår också studier som är avgiftsfria för alla eller vissa grupper av studerande:

Om du är grundexamensstuderande vid Helsingfors universitet ska du först lägga till önskad kurs till din studieplan i Sisu och därefter anmäla dig till kursen via Öppna universitetets kurssida.

Om du hör till Helsingfors universitets personal hittar du information om studier vid Öppna universitetet som ordnas i form av personalutbildning i Flamma: Öppna universitetets kurser som personalutbildning 

Läs mer: Anmälan och studieavgifter

Notera också sommarstudierna!

Öppna universitetets populära sommarstudier pågår som bäst. Kurser börjar ända fram till slutet av augusti. Bekanta dig alltså också med sommarens studieutbud: Studier sommaren 2021

Var öppen för nytänkande!

Meddelande 19.7.2021

Läs fler meddelanden