På hösten sker undervisning både på campus och på distans

keskustakampus
Meddelande 14.9.2021

Höstens undervisning ordnas delvis som närundervisning och delvis som distansundervisning under första och andra perioden. För att lärare och studenter i lugn och ro ska kunna planera sitt schema kommer det inte att förekomma plötsliga förändringar i scheman och undervisningsformer..

Universitetets verksamhet öppnas stegvis och restriktionerna trappas ner allteftersom coronaläget förbättras.
– Vi vill säkerställa att det är tryggt och möjligt för alla studenter, även dem som hör till en riskgrupp, att återvända till campus. Därför följer vi noggrant vaccinationstäckningen i den åldersgrupp de flesta studenter hör till. Tyvärr är den fortfarande låg, men vi hoppas att den snabbt ska stiga, säger prorektor Tom Böhling.

Endast under 50 procent av personer i åldern 20–29 år har fått två doser av vaccinet. Även i övrigt har incidensen inom HUS-regionen varit hög under hela pandemin. Universitetet och Helsingfors stad har avtalat om en popup-vaccinationspunkt som öppnas i Huvudbiblioteket i Kajsahuset 17.9 och inte kräver tidsbokning, vilket förhoppningsvis kommer att göra det lättare för studenterna att vaccinera sig. Popup-vaccinationspunktens öppetider är 17.9. och 20.9.,  21.9. och 22.9. kl 11–15. Vem som helst kan bösöka vaccinationspunkten för att ta den första eller andra vaccinationen. Det finns också andra popup-vaccinationspunkter i Helsingfors.

Undervisningen ordnas coronasäkert

Undervisnings- och kulturministeriet anvisar fortfarande att antalet personer i läroanstalternas undervisningslokaler ska begränsas så att närkontakt kan undvikas. Hur många studenter som ryms i lokalerna i förhållande till normal kapacitet varierar mycket från lokal till lokal, bland annat på grund av skillnader i möblering.

– Vi kan inte göra stora, plötsliga ändringar i planeringen av undervisningen, utan justeringar görs med eftertanke. Att boka lokaler för närundervisning, schemalägga och planera undervisningen tar väldigt mycket tid vid ett stort universitet. Vi vill inte heller belasta våra lärare och tvinga dem att arbeta extra med att planera om undervisningen om undervisningsformen ändras. Det är också självklart att vi inte kan göra plötsliga ändringar i studenternas planer, säger utvecklingsdirektör Susanna Niinistö-Sivuranta.

Massföreläsningar fortfarande på distans

När regeringen och regionförvaltningsverket börjar avveckla coronarestriktionerna eftersträvar universitetet att öka mängden närundervisning. Förhoppningsvis kan detta göras redan under period två. Till exempel kan antalet studenter som deltar i närundervisningen antagligen ökas om restriktionerna avvecklas och personantalet i undervisningslokalerna kan återställas till normal kapacitet. Då kunde planerad distansundervisning och hybridundervisning hållas som närundervisning utan att undervisningstidpunkten behöver ändras.

Schemalagda undervisningstidpunkter hålls i kraft, och föreläsningar med ett stort antal studenter hålls som planerat på distans. Vi eftersträvar att eventuella ändringar i hur undervisningen ordnas ska uppdateras i Sisu innan anmälningstiderna börjar. I undervisningsplaneringen för våren 2022 är utgångspunkten att undervisningen genomförs utan pandemirestriktioner. Undervisningsprogrammen publiceras i slutet av november.

Universitetets lärare tog ett stort digitalt språng våren 2020, när pandemin började och undervisningen måste ordnas virtuellt.

– Distansundervisningen har även varit en positiv upplevelse. En del av höstens undervisning har planerats som webbundervisning på pedagogiska grunder, och så kommer vi att göra även i framtiden, konstaterar Susanna Niinistö-Sivuranta.

Läs också

Coronavirusläget vid Helsingfors universitet

Coronavirusets påverkan på undervisning: frågor och svar

Coronavirus och studierna - frågor och svar

 

Meddelande 14.9.2021

Läs fler meddelanden