Sisu-tutorerna som stöd i samband med övergången till Sisu i maj–juni

Sisu - mukana opintojen alusta loppuun
Meddelande 30.4.2021

I maj 2021 ersätter Helsingfors universitet WebOodi med det nya Sisu-studieförvaltningssystemet. Alla studerande ska ha en studieplan i Sisu senast 16.5.2021. Efter ett driftavbrott sker anmälan till studier, största delen av ansökningarna och kontroll av de egna studierna i Sisu.

Före Sisus serviceavbrott 17–30.5.2021 hjälper Sisu-tutorerna med tekniska frågor gällande upprättande av studieplanen. Efter driftavbrottet hjälper Sisu-tutorerna även med andra funktioner i Sisu.

Tutorerna hjälper via fjärranslutning i Zoom, och hjälpen är tillgängligt på finska, svenska och engelska.

Tutorering ordnas i maj–juni enligt följande:

  • 3–14.5 kl. 10–16. (Obs! tors. 6.5 kl. 12–16 jour i samband med Digikliniken.)
  • Driftavbrott i Sisu 17–30.5, Sisu-tutorerna har inte jour
  • 31.5–4.6. kl. 10–16. (Obs! tors. 3.6 kl. 12–16 jour i samband med Digikliniken.)

Sisu-tutorering ordnas dessutom i augusti–september 16.8–10.9.2021, med betoning på anmälan till studier under det nya läsåret. De exakta tiderna för tutoreringen meddelas senare.

Mer information om övergången till Sisu hittar du i Sisu-instruktionerna för studerande.

Mer information om hur du gör en studieplan hittar du i Instruktioner för studerande på sidan Studieplanering och ISP-handledning 

Meddelande 30.4.2021

Läs fler meddelanden