Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ
Kaksi opiskelijaa rantakalliolla

Sommarstudier på webben!

Sommaren 2020 ordnas alla studier vid Öppna universitetet på webben eller som andra typer av självstudier. Sommarstudier erbjuds inom tiotals olika vetenskapsområden. Kursstarter sker under hela sommaren, också i augusti.

Sommarstudierna är avgiftsfria för närvaroanmälda examensstuderande vid Helsingfors universitet. 

Anmälan sker via Öppna universitetets webbplats, via studieavsnittets studieprogram (=kurssidan). Du kan alltså inte anmäla dig till sommarstudier via WebOodi. Anmälan börjar i regel 45 dagar före kursstarten.

Bekanta dig med sommarens studieutbud på Öppna universitetets webbplats: Sommarstudier 2020

Öppna universitetets studieutbud läsåret 2020–2021 publiceras 10.7.2020. Du kan redan nu ta del av förhandsinformationen (på finska): Förhandsinformation: Studier läsåret 2020–2021

Studier erbjuds också av andra finska universitet!

I sommar har en del av de öppna universitetens distansstudier öppnats för alla exemensstuderande över universitetsgränserna – avgiftsfritt!  

Det nationella studieutbudet för examensstuderande hittar du på Jyväskylä universitets webbplats: Öppna universitetsstudier för universitetens examensstuderande.

 De öppna universitetsstudierna följer fakulteternas undervisningsplaner vid respektive universitet. Studenterna ska själva se till att studierna tillgodoräknas vid deras hemuniversitet. Anmälan och andra praktikaliteter sköts alltid enligt praxis vid det universitet som ansvarar för studierna. 

Utöver studier vid Helsingfors universitet erbjuds öppna universitetsstudier vid Aalto-universitetet, Östra Finlands universitet, Jyväskylä universitet, Karleby universitetscenter Chydenius, Lapplands universitet, Uleåborgs universitet, Konstuniversitetet, Tammerfors universitet, Åbo universitet, Vasa universitet och Åbo Akademi.