Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ
Vita blommor.

Studentservicens sommartider

Studentservicens betjäningsställen övergår till sommartider. Rådgivningstjänsterna, telefontjänsterna och rådgivningen med tidsbokning är i regel stängda, särskilt under juli månad. E-post besvaras, men det kan förekomma fördröjning i svarstiderna. Kajsahusets chat-rådgivning fungerar hela sommaren, men med förkortade betjäningstider.

Du hittar sommartiderna för fakulteterna och Studentinformationen i Kajsahuset på Studentservicens kontaktsida.

Foton: 123rf