Undervisningsplanerna finns sammanställda i Instruktioner för studerande

Böcker.
Meddelande 7.6.2021

I utbildningsprogrammets undervisningsplan definieras bl.a. examinas struktur och kunskapsmål samt innehållet, kunskapsmålen och metoderna för kunskapsbedömning i de studiehelheter och studieperioder som ingår i examen. Undervisningen genomförs enligt läroplanen.

Fullständiga undervisningsplaner för utbildningsprogrammen finns nu tillgängliga som pdf-fil eller i wiki. Du hittar länkarna till undervisningsplanerna för kandidat- och magisterprogrammen i Instruktioner för studerande på sidan Undervisningsplan och motsvarigheter för studier och för doktorandprogrammen på sidan Doktorsexamens omfattning och uppbyggnad.

Undervisningsplanernas information visas på andra webbplatser och system på följande sätt:

Meddelande 7.6.2021

Läs fler meddelanden