Kalender.

Undervisningsprogram för läsåret 2021–2022

De preliminära undervisningsprogrammen för kandidat-, magister- och licentiatprogrammen samt Språkcentrum publicerades i Instruktioner för studerande i mars. De preliminära undervisningsprogrammen publicerades för kandidat-, magister- och licentiatprogrammens del i artikeln Var hittar jag studieudbudet? och för Språkcentrums del i artikeln Språkcentrums språk- och undervisningsutbud. Det preliminära undervisningsprogrammet innehåller uppgifter om vilka studieavsnitt man kan studera under läsåret, i vilka perioder, på vilket språk och på vilket studiesätt.  

De slutliga undervisningsprogrammen för kandidat-, magister-, licentiat- och doktorandprogrammen samt Språkcentrum publiceras i Sisu och i Studieutbud med en exceptionell tidtabell på grund av coronavirusläget: undervisningsprogrammen för höstterminen 2021 publiceras före slutet av juli och för vårterminen 2022 före slutet av november. Det slutliga undervisningsprogrammet innehåller uppgifter om tidpunkter, lokaler, lärare och anmälningar samt vid behov uppgifter som preciserar informationen i undervisningsplanen.

Den exakta tidpunkten för publiceringen av undervisningsprogrammen varierar något, utbildningsprogrammen och Språkcentralen informerar vid behov separat om saken.

Vänligen observera att både det preliminära och det slutliga undervisningsprogrammet kan behöva ändras mer än vanligt på grund av coronasituationen.

Öppna universitetets studieutbud hösten 2021 publiceras på Öppna universitetets webbsida 20.7.2021. Kursutbudet för våren 2022 publiceras 1.11.2021. Redan nu kan du se preliminär information om studieutbudet läsåret 2021-2022 här: Ennakkotietoa Avoimen yliopiston tulevista opinnoista (på finska).