Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Uppdatera dina kontaktuppgifter i nödsituation på WebOodi

Du kan nu uppdatera dina kontaktuppgifter i nödsituation på WebOodi. Kontaktuppgifter samlas för nödsituationer då studerandes nära anhöriga måste kontaktas.

Uppdatera dina kontaktuppgifter i nödsituation på WebOodi vid "Personuppgifter".

Du kan också hitta instruktionen här.