Uppdaterade coronainstruktioner för slutet av år 2021

Foto från Helsingfors universitets huvudbibliotek
Meddelande 26.11.2021

Det nuvarande läget

 • Munskydd ska användas i alla lokaler där man inte är ensam. Munskydd ska användas i arbets- och studierelaterade situationer.
 • Undervisningen, inklusive tentamina, genomförs enligt schemana till andra periodens slut.
 • Universitetets byggnader och undervisningslokaler håller öppet med normala öppettider tills vidare. Bibliotekets självstudielokaler är öppnats och på alla campus, undervisningslokaler har öppnats som självstudielokaler.
 • Hygienkraven i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar gäller i lokaler som används för undervisning, kundbetjäning och evenemang till årets slut.
 • Universitetet uppmuntrar alla att ta coronavaccinet, eftersom en omfattande vaccinationstäckning möjliggör sammankomster och en normal verksamhet vid universitetet.

Viktigt att vi alla följer de gemensamma spelreglerna för att förebygga smitta

 • Kom inte till campus om du är sjuk eller har symptom som tyder på coronavirus. Gör en bedömning om du behöver testa dig: https://www.omaolo.fi/
 • Sörj för god hand- och hosthygien.
 • Gå inte för nära andra människor och håll ett säkerhetsavstånd alltid när det är möjligt.
 • Skaka inte hand eller krama.
 • Undvik onödiga kontakter genom att träffas fysiskt endast när det är nödvändigt. 
 • Munskydd ska användas i alla lokaler där man inte är ensam.
 • Se till att du rengör gemensam apparatur efter att du använt den. Städningen på universitetet har också i övrigt intensifierats.
 • Universitetet rekommenderar också att man tar i bruk Coronablinkern-appen som möjliggör att man lättare kan utreda eventuella exponeringar och bryta smittokedjan.

UNDERVISNING UNDER VÅREN 2022

Undervisningen planeras utan pandemirelaterade restriktioner. Undervisningsprogrammen för vårterminen 2022 publiceras i Sisu och Studieutbudet, som regel, slutet av november. Du kan läsa mer om publiceringen av vårens 2022 undervisningsprogram i meddelandet i Studietjänsten.

I Sisu ser du ifall det finns bokat ett undervisningsutrymme för kursen eller inte. Om inget undervisningsutrymme finns uppgett betyder det oftast att undervisningen ordnas på distans. 

I utbildningsprogrammets läroplan kan man slå fast att det är obligatoriskt att närvara i undervisningen ifall det finns pedagogiska grunder för det eller ifall undervisningsarrangemangen förutsätter det. Obligatoriskt deltagande i undervisningen gäller inte kontaktundervisning, med undantag för studier vars prestationssätt kräver närvaro (exempelvis laboratoriekurser, praktiker, möten med patienter, färdighetskurser).

MER INFORMATION

För mer detaljerad information om effekterna av coronaviruset på studier, se Studietjänsten.

Du kan också hitta aktuell information om coronavirussituationen vid Helsingfors universitet på universitetets externa sidor.

 

Bild: Tuomas Uusheimo

Meddelande 26.11.2021

Läs fler meddelanden