Viktiga säkerhetsinstruktioner för studerande

käsidesipullo
Meddelande 2.9.2020

Då läsåret börjar är det ytterst viktigt att alla universitetssamfundets medlemmar följer de säkerhetsinstruktioner som universitetet gjort upp för att förebygga coronasmittan. Genom att följa spelreglerna kan vi säkerställa en trygg studie- och arbetsmiljö för alla. Universitetet uppmanar studerande att agera ansvarsfullt också på fritiden, t.ex. under studentevenemang.

Varje studerande ansvarar själv för att hon/han följer säkerhetsinstruktionerna i alla universitetets lokaler, inklusive studentrestauranger och entréhallar:

- Kom inte till universitetet om du är sjuk eller om du är försatt i karantän. Se till att hålla säkerhetsavstånd på 1-2 m och iaktta en god hand- och hosthygien.

- Håll säkerhetsavstånd också då du köar och då du rör dig på campus, t.ex. från en undervisningslokal till en annan.

- HU rekommenderar användningen av ansiktsmask i de undervisningssituationer som inte kan ordnas på distans eller där man inte kan hålla säkerhetsavstånd. Använda engångsmasker bör sättas antingen i skräpkorgen i undervisningslokalen eller i en skräpkorg för masker som finns vid entrén. Se instruktionerna för hur du använder ansiktsmasken.

- Tvätta eller desinficera händerna regelbundet. Handdesinfektion finns i undervisningslokalerna och i entréhallarna. Rengör gemensam apparatur med en rengöringsduk efter att du använt den. Rengöringsdukar får du från undervisningslokalerna, bibliotekets kundtjänst eller vaktmästarna.

- I de lokaler som har fasta möbler har man märkt ut de platser som inte bör användas. Om lokalen har rörliga möbler, se till att hålla säkerhetsavstånd. I vissa rum har de extra stolarna flyttats åt sidan. Flytta inte på möblerna så att säkerhetsavstånden inte längre kan hållas.

- Sätt dig ner i undervisningslokalerna så att varje plats kan nås utan man behöver gå förbi en annan person (t.ex. i lokaler med fasta möbler fyller man upp platserna med början i ena ändan eller om man kan gå in i raden från båda ändorna börjar man fylla upp platserna från mitten).

- Följ alltid de tilläggsinstruktioner som ges i lokalerna.

Vi kan alla hjälpa till med att bryta eventuella smittokedjor

- Om du har blivit smittad av coronaviruset (positivt testresultat) får du ett telefonsamtal från hälso- och sjukvården och du blir försatt i karantän. Du får också tilläggsfrågor om exponeringen i din närkrets. Meddela omedelbart din lärare ifall du har deltagit i närundervisning. Läraren informerar övriga studerande som blivit utsatta för coronasmitta utan att det framgår någon personlig information om den som insjuknat.

- Spårningen av studerande som blivit utsatta för coronasmitta görs huvudsakligen på basis av anmälningslistorna i WebOodi. Kom ihåg att i god tid anmäla dig till de kurser som ordnas som närundervisning och vid behov också annullera din anmälan, så att informationen över dem som anmält sig till kurserna är uppdaterad.

- Universitetet rekommenderar också att man tar i bruk Coronablinkern-appen som möjliggör att man lättare kan utreda eventuella exponeringar och bryta smittokedjan. Om du laddat ner Coronablinkern skall du följa de instruktioner som appen ger.

Mera information  

- Du hittar mer information om öppettiderna för universitetets lokaler på universitetets yttre webbplats med information om coronasituationen.

- Om du har frågor gällande universitetets åtgärder som orsakas av coronaviruset, stå i kontakt med e-postadressen coronavirus@helsinki.fi.  

- Frågor som ofta ställs av studerande har sammanställts i en artikel på Instruktioner för studerande: Coronavirus och studierna – frågor och svar.  

- Följ också med kommunikationen på universitetets yttre sidor: Situationen med coronaviruset vid Helsingfors universitet.

Meddelande 2.9.2020

Läs fler meddelanden