Studera enligt de gamla examensfordringarna

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Denna anvisning är avsedd för dig som har börjat studera för din examen 2016 eller tidigare och avlägger din examen enligt de gamla examensfordringarna under övergångsperioden.  

På denna webbplats, Instruktioner för studerande, hittar du anvisningar för både nya och gamla studerande. En del av anvisningarna gäller endast studenter i de nya utbildningsprogrammen, vilket i så fall alltid anges separat i början av anvisningen. 

Anvisningar för övergångsperioden (motsvarighetstabeller och eventuell övergång till ett nytt utbildningsprogram) hittar du fortfarande här i Flamma. Andra anvisningar för gamla studerande hittar du på fakulteternas sidor i Flamma