Studieutbud och anmälan | Öppna universitet

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Kolla in studieutbudet: 

Anmälan

  • Anmälan till Öppna universitetsstudier sker på webben en kurs åt gången.
  • Anmälan börjar som regel 45 dagar före kursstart. 
  • Studieavgiften är 15 euro per studiepoäng. Studieavgiften betalas i samband med anmälan.
  • Anmälan till studierna är bindande.
  • Anmälningspraxisen för öppna nätkurser, dvs. MOOC, och för studier som ordnas vid samarbetsinstituten avviker från de ovan nämnda.
  • Om du är examensstuderande vid Helsingfors universitet börjar du din kursanmälan i Sisu: lägg först till studieavsnittet i din studieplan om avsnittet ännu inte finns i studieplanen. Välj sedan prestationssätt och undervisning vid Öppna universitetet. Till sist instruerar Sisu dig att göra anmälan på kurssidan. 
  • Läs mer: Anmälan oc studieavgifter och Anmälnings- och betalningsvilkor