Aloita tästä: aikataulun suunnittelu

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Väitöskirjat tarkastetaan kahdessa vaiheessa, joista esitarkastus on ensimmäinen ja väitöstilaisuus toinen. Tohtoriksi valmistumiseen vaaditaan tutkintoon kuuluvat pakolliset opinnot sekä hyväksytty väitöskirja. Tiedekunnat myöntävät tutkinnot, joten siksi tarkastukseen liittyvät asiat päätetään oman kotitiedekuntasi tiedekuntaneuvostoissa. Tältä sivulta löydät ohjeita aikataulun suunnitteluun ja saat kokonaiskuvan siitä, mitä eri vaiheita prosessiin liittyy.

Aikataulun suunnittelu

Väitöskirjan tarkastusprosessi esitarkastuksen käynnistämisestä tohtoriksi valmistumiseen vie kokonaisuudessaan neljästä kuuteen kuukautta. Aikaa kannattaa varata joustavasti, sillä matkan varrella vastaan voi tulla odottamattomia viivästyksiä. Tarkastus etenee sujuvammin, jos sinä ja ohjaajasi olette jo hyvissä ajoin ennen väitöskirjan esitarkastukseen jättämistä tarkistaneet opintosi ajantasaisiksi, tutustuneet esitarkastusohjeisiin ja miettineet, keitä voi pyytää esitarkastajiksi ja vastaväittäjäksi.

Tiedekuntaneuvoston kokousajoilla on paljon vaikutusta tarkastusprosessin aikatauluun, sillä väitöskirja käy tiedekuntaneuvostossa vähintään kolme kertaa. Tiedekuntaneuvosto:

 • nimeää esitarkastajat
 • myöntää väitösluvan puoltavien esitarkastuslausuntojen perusteella sekä nimeää vastaväittäjän ja arvosanalautakunnan jäsenet
 • päättää väitöskirjan arvosanasta väitöstilaisuuden jälkeen.

Tiedekuntaneuvoston kokouksia on lukuvuoden aikana noin kymmenen. Koska kokouksen valmistelu vie aikaa, on kokoukseen tuleviin asioihin liittyvät lausunnot ja muu materiaali toimitettava esittelijälle hyvissä ajoin ennen kokousta. Määräpäivä on tiedekunnasta riippuen viikosta kahteen ennen itse kokousta. Lääketieteellisessä tiedekunnassa esitarkastuksen käynnistämisen käsitellään ensin tohtoritoimikunnan kokouksessa, joten materiaalit tulee toimittaa jo 10 päivää ennen seuraavaa tohtoritoimikunnan kokousta.

Tiedekunnan jatkokoulutuksen esittelijä lähettää nimetyille tarkastajille ja väittelijälle tarpeelliset kutsut ja ohjeet mahdollisimman pian kokouksen jälkeen.

Esitarkastajille annetaan työn tarkastamiseen ja lausunnon kirjoittamiseen aikaa kaksi kuukautta virallisesta kutsusta laskettuna. Väitöslupa voidaan myöntää, mikäli lausunnot ovat puoltavia. Väitösluvan saamisen jälkeen väittelijä tekee tarvittavat korjaukset käsikirjoitukseensa, painattaa väitöskirjan ja valmistelee väitöstilaisuutta sekä huolehtii väitöksestä tiedottamisesta. Väitösluvan saamisen ja väitöstilaisuuden välissä pitäisi olla vähintään kolme viikkoa, jotta tiedotus ennätetään hoitaa ajoissa. Valmiin väitöskirjan on oltava julkisesti saatavilla (ns. riiputus) viisi arkipäivää ennen väitöstilaisuutta. Väitöstilaisuuden jälkeen väitöskirjan arvostelulausunnot tulevat tiedekuntaneuvoston käsittelyyn arvostelusta päättämistä varten.

Väitöskirjan tarkastuksen kaikki vaiheet pähkinänkuoressa

Väitöskirjan tarkastus on pitkä prosessi, johon liittyy useita suurempia ja pienempiä vaiheita. Alla olevasta tarkistuslistasta saat nopean kokonaiskuvan siitä, miten tarkastus etenee ja mitä asioita sinun tulee eri vaiheissa muistaa huomioida – muista kuitenkin tutustua myös jokaista vaihetta koskeviin tarkempiin ohjeisiin hyvissä ajoin.

Aikataulun suunnittelu ja väitöskirjan esitarkastus

 • Sovi ohjaajasi kanssa esitarkastuksen käynnistämisen ajankohdasta hyvissä ajoin. Ohjaajille tulee jäädä riittävästi aikaa tutustua väitöskäsikirjoituksen viimeisimpään versioon ja miettiä sopivia esitarkastajia (lääketieteellisessä myös vastaväittäjää). Vastuuhenkilösi ehdottaa esitarkastajia tiedekunnalle ohjaajia kuultuaan.
 • Tarkista, että tutkintoon vaadittavat opinnot ovat valmiit ja että olet ilmoittautunut läsnäolevaksi yliopistoon.
 • Tutustu tiedekuntasi esitarkastuksen käynnistämistä koskeviin ohjeisiin. Huomioi tiedekuntaneuvoston aikataulut ja väitöskirjan tarkastukseen jättämisen määräpäivät.
 • Jätä väitöskirja esitarkastukseen tiedekuntasi ohjeita noudattaen.
 • Esitarkastajien lausuntojen saamisessa kestää noin kaksi kuukautta. Esimerkiksi kesäaikaan lausunnonantoaika saattaa olla tätä pidempi, sillä lausuntojen määräpäiviä päätettäessä huomioidaan loma-ajat.

Väittelylupa ja väitöskirjan julkaiseminen

 • Jos esitarkastuslausunnot ovat myönteiset, tiedekuntaneuvosto voi myöntää sinulle väittelyluvan.
 • Arvosanalautakunnan jäsenet määrätään yleensä samassa kokouksessa, jossa väittelylupa myönnetään. Vastuuhenkilösi ehdottaa arvosanalautakunnan jäseniä tiedekunnalle ohjaajia kuultuaan.
 • Huolehdi viimeistään tässä vaiheessa väitöskirjan kielentarkastuksesta, mikäli tarpeen.
 • Tutustu väitöskirjan painatusta, julkaisemista ja väitöksestä tiedottamisesta koskeviin ohjeisiin ja valmistele väitöskirja julkaistavaksi.
 • Tiedota väitöksestä (3 viikkoa ennen väitöstilaisuutta) ja huolehdi painettujen kappaleiden jakelusta (5 arkipäivää ennen väitöstilaisuutta).

Väitöstilaisuus ja väitöskirjan arvostelu

 • Sovi väitöspäivästä arvosanalautakunnan jäsenien kanssa.
 • Varaa väitössali ja tee muut valmistelut tilaisuutta varten hyvissä ajoin.
 • Tutustu väitöstilaisuuden protokollaan ja valmistele lektio.
 • Suunnittele karonkka, jos haluat järjestää sellaisen.
 • Kun väitöstilaisuus on pidetty, vastaväittäjä antaa lausuntonsa n. kahden viikon kuluessa. Arvosanalautakunta laatii ehdotuksen arvosanasta.
 • Kun arvosanalautakunnan lausunnot on saatu, tiedekuntaneuvosto päättää väitöskirjan arvosanasta.

Valmistuminen tohtoriksi

 • Kun tiedekuntaneuvosto on hyväksynyt väitöskirjan ja päättänyt arvosanasta, ja tutkintoon vaadittavat opinnot ovat tehtynä ja rekisteröitynä kokonaisuuksiksi, voit valmistua tohtoriksi.
 • Tarkista tiedekuntasi ohjeista tuleeko sinun jättää todistuspyyntö vai saatko todistuksen automaattisesti, kun väitöskirja on hyväksytty.
 • Jotkut tiedekunnat järjestävät kerran lukukaudessa valmistuneiden juhlan saman lukukauden aikana valmistuneille uusille kandeille, tohtoreille ja maistereille. Juhlista tiedotetaan niiden ollessa ajankohtaisia.
 • Tiedekunnat järjestävät noin joka neljäs vuosi juhlallisen promootion edellisen promootion jälkeen valmistuneille maistereille ja tohtoreille. Osallistumalla promootioon saat oikeuden käyttää tohtorin arvon akateemisia symboleita: tohtorinhattua ja miekkaa.