Ammatillisesti suuntautunut oikeustieteen lisensiaatin tutkinto

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Oikeustieteellisessä tiedekunnassa on mahdollista suorittaa ammatillisesti suuntautunut oikeustieteen lisensiaatintutkinto 31.7.2023 saakka.

Jatkaaksesi opintojasi sinun tulee olla läsnäoleva opiskelija. Jos olet ilmoittautunut poissaolevaksi jatko-opintojen rekisteriseurannan takia, sinun tulee ensimmäisenä hoitaa rekisteriseuranta kuntoon, jotta pääset taas ilmoittautumaan läsnäolevaksi. Jos olet laiminlyönyt lukuvuosi-ilmoittautumisen ja olet menettänyt opinto-oikeutesi, sinun tulee hakea  opinto-oikeuden palautusta.

Jos et aio suorittaa tutkintoasi loppuun, voit luopua tutkinnonsuoritusoikeudestasi. Lomakkeen ja ohjeistuksen luopumiseen löydät Tutkinnonsuoritusoikeudesta luopuminen- ohjeesta.

 

Ammatillisesti suuntautuneen lisensiaatin tutkinnon sisältö

Ammatillisesti suuntautuneen lisensiaatin tutkinnon opinnot koostuvat ammatillisista opinnosta (70 opintopistettä) ja teoreettisista opinnoista (10 op), lisäksi laaditaan lisensiaatintutkimus (noin 70-100 sivua). Teoreettiset opinnot (10 op) suositellaan suoritettavaksi lukuvuoden 2019-2020 aikana.

Ammatillisesti suuntautunut lisensiaatin tutkinto suoritetaan tyypillisesti työn ohessa ja työssä kertynyttä osaamista hyödyntäen. Työ ja muu työhön liittyvä koulutus voidaan pyrkiä kytkemään ammatillisiin opintoihin. Tiedekunnassa ei välttämättä järjestetä juuri sellaista erikoisalan koulutusta, jota voisi sisällyttää ammatillisesti suuntautuneen lisensiaatin tutkinnon HOPSiin. Tutkintoon voidaan sisällyttää jo saatua soveltuvaa, perustutkinnon jälkeistä koulutusta. Esimerkkejä soveltuvista koulutusjaksoista ovat oikeustieteen valtakunnallisen täydennyskoulutuksen kehittämishankkeen puitteissa järjestetty täydennyskoulutus (koulutustarjonta löytyy Turun yliopiston ylläpitämästä täydennyskoulutusportaalista) sekä tiedekunnan ammatillisen OTL-koulutuksen osaksi hyväksymät pitkäkestoiset täydennyskoulutuskurssit. Myös esimerkiksi erikoisalan LL.M.-opintoja tai ulkomailla tehtyjä opintosuorituksia voidaan hyödyntää, elleivät ne jo sisälly muuhun tutkintoon.

Tutkintorakenne 2019-2023
Teoreettiset opinnot 10 op Tuntiopetuksella 2019-2020
Ammatilliset opinnot

(yht. 70 op)

  • erikoisalan opinnot
  • muut opinnot
  • työkokemus ja siihen liittyvä koulutus
Opinnoista sovitaan ohjaajan kanssa laaditussa opintosuunnitelmassa siten, että enintään 20 op voidaan hyväksilukea aiemman työkokemuksen ja siihen liittyvän koulutuksen perusteella.
Lisensiaatintutkimus suosituslaajuus

70–100 sivua

Ohjaaja
Tukea opintoihin

Ammatillisen lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen ja arvostelu

Ammatillisesti suuntautuneen lisensiaatin tutkinnon lisensiaatintutkimus tarkastetaan ja arvostellaan tiedekunnassa tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännössä määrätyllä tavalla. Lisensiaatintutkimuksen arvioinnissa noudatetaan soveltuvin osin tiedekunnan tieteellisten opinnäytteiden arvostelukriteereitä. Toisin kuin tieteellisen lisensiaatintutkimuksen arvostelussa, tekijän ei tarvitse puolustaa tutkimustaan aineen seminaarissa ennen sen arvostelua.

Ennen tarkastukseen jättämistä on syytä huomioida seuraavat asiat:

  • Ole yhteydessä ohjaajaasi hyvissä ajoin ennen työn jättämisestä tarkastukseen
  • Tarkista, että tutkintoon vaadittavat opinnot ovat valmiit ja että olet ilmoittautunut läsnäolevaksi yliopistoon. Jatko-opiskelijan on oltava ilmoittautuneena läsnäolevaksi yliopistoon koko tarkastusprosessin ajan.
  • Huomioi tiedekuntaneuvoston aikataulut ja lisensiaatintutkimuksen tarkastukseen jättämisen määräpäivät  (jättöpäivä on vähintään 8 päivää ennen kokousta, arkipyhät voivat muuttaa aikataulua) .
  • Tarkastajien lausuntojen saamisessa kestää noin kaksi kuukautta. Esimerkiksi kesäaikaan lausunnonantoaika saattaa olla tätä pidempi, sillä lausuntojen määräpäiviä päätettäessä huomioidaan loma-ajat.

Ammatillisesti suuntautuneen lisensiaatin tutkinnon lisensiaatintutkimuksen arvostelussa käytetään arvosanoja kiittäen hyväksytty, hyväksytty ja hylätty.

Ammatilliset lisensiaatintutkimukset tulee tarkistuttaa yliopistossa käytössä olevassa plagiaatintunnistusjärjestelmässä (Urkund) ennen lisensiaatintutkimuksen jättämistä tarkastukseen. Ks. ohjeet Urkundin käytöstä.

Pysyväismääräyksen (16.4.2019) mukaisesti tiedekuntaneuvosto määrää lisensiaatintutkimukselle vähintään kaksi tarkastajaa, joiden tulee olla tohtoreita. Tarkastajien tulee kahden kuukauden kuluessa tehtävän saamisesta yhdessä tai erikseen antaa perusteltu kirjallinen arvostelulausunto. Lausunnon suositeltava laajuus on 3-6 sivua. Ennen ammatillisen lisensiaatintutkimuksen arvostelua tekijällä on mahdollisuus esittää huomautuksensa tarkastajien lausunnoista.