Automaattisiirto uusiin koulutusohjelmiin

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Tämä sivu koskee vain ennen vuotta 2017 aloittaneita opiskelijoita.

Helsingin yliopistossa siirryttiin 1.8.2017 uusiin koulutusohjelmiin, joihin myös kaikki vanhoissa pääaineissa opiskelleet siirrettiin automaattisesti, kun tutkinnonuudistuksen siirtymäaika päättyi 18.12.2020.

Sinut on siirretty automaattisesti suorittamaan tutkintoa uuteen koulutusohjelmaan, jos

a) et valmistunut 18.12.2020 mennessä tai

b) et jättänyt tutkintotodistuspyyntöä 18.12.2020 mennessä tai

c) et tehnyt siirtymistä siirtymislomakkeella uuteen koulutusohjelmaan 18.12.2020 mennessä.

Siirrot uusiin koulutusohjelmiin tehtiin 30.12.2020-15.1.2021 välisenä aikana. Voit tarkastaa alla olevasta oman tiedekuntasi siirtotaulukosta, mihin uuteen koulutusohjelmaan ja mahdolliseen opintosuuntaan automaattisiirto tehtiin. Huomaathan, että automaattisiirto ei vaikuta tutkinnonsuoritusoikeutesi kestoon tai voimassaoloon.

Mahdollisissa kysymyksissä voit ottaa yhteyttä oman tiedekuntasi opiskelijaneuvontaan.

Lue myös ohjeet uusiin koulutusohjelmiin siirtyneille opiskelijoille.

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

Automaattisiirtopolut alempaa korkeakoulututkintoa suorittaville

Vanha pääaine Uusi koulutusohjelma ja mahdollinen opintosuunta
Akvaattiset tieteet Ympäristötieteiden kandiohjelma
Akvaattiset tieteet, Biologian opettajan suuntautumisvaihtoehto Ympäristötieteiden kandiohjelma, Biologian opettaja
Biologia Biologian kandiohjelma
Biologia, Biologian opettajan suuntautumisvaihtoehto Biologian kandiohjelma, Biologian opettaja
Molekyylibiotieteet Molekyylibiotieteiden kandiohjelma
Molekyylibiotieteet, Biologian opettajan suuntautumisvaihtoehto Molekyylibiotieteiden kandiohjelma, Biologian opettaja
Ympäristötieteet Ympäristötieteiden kandiohjelma
Ympäristöekologia Ympäristötieteiden kandiohjelma
Ympäristömuutos ja -politiikka, Biologian opettajan suuntautumisvaihtoehto Ympäristötieteiden kandiohjelma, Biologian opettaja

Automaattisiirtopolut ylempää korkeakoulututkintoa suorittaville

Vanha pääaine tai kansainvälinen maisteriohjelma Uusi koulutusohjelma ja mahdollinen opintosuunta Tutkintokieli
Akvaattiset tieteet Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma, Ympäristömuutos suomi/ruotsi
Akvaattiset tieteet, Biologian opettajan suuntautumisvaihtoehto Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma, Biologian opettaja suomi/ruotsi
Ekologia ja evoluutiobiologia Ekologian ja evoluutiobiologian maisteriohjelma suomi/ruotsi
Ekologia ja evoluutiobiologia, Biologian opettajan suuntautumisvaihtoehto Ekologian ja evoluutiobiologian maisteriohjelma suomi/ruotsi
Kasvibiologia Kasvitieteen maisteriohjelma suomi/ruotsi
Kasvibiologia, Biologian opettajan suuntautumisvaihtoehto Kasvitieteen maisteriohjelma, Biologian opettaja suomi/ruotsi
Fysiologia ja neurotiede Neurotieteen maisteriohjelma

 • Opiskelija valitsee opintosuunnan opintojensa aikana
suomi/ruotsi
Fysiologia ja neurotiede, Biologian opettajan suuntautumisvaihtoehto Neurotieteen maisteriohjelma, Biologian opettaja suomi/ruotsi
Perinnöllisyystiede Genetiikan ja molekulaaristen biotieteiden maisteriohjelma

 • Opiskelija valitsee opintosuunnan opintojensa aikana
suomi/ruotsi
Perinnöllisyystiede, Biologian opettajan suuntautumisvaihtoehto Genetiikan ja molekulaaristen biotieteiden maisteriohjelma, Biologian opettaja suomi/ruotsi
Yleinen mikrobiologia Mikrobiologian ja mikrobibiotekniikan maisteriohjelma (MMTDK*) suomi/ruotsi
Biotekniikka Genetiikan ja molekulaaristen biotieteiden maisteriohjelma

 • Opiskelija valitsee opintosuunnan opintojensa aikana
suomi/ruotsi
Biokemia Genetiikan ja molekulaaristen biotieteiden maisteriohjelma

 • Opiskelija valitsee opintosuunnan opintojensa aikana
suomi/ruotsi
Ympäristöekologia Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma, Ympäristömuutos suomi/ruotsi
Ympäristömuutos ja -politiikka Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma, Ympäristömuutos suomi/ruotsi
Master's Degree Programme in Neuroscience (MNEURO) Neurotieteen maisteriohjelma

 • Opiskelija valitsee opintosuunnan opintojensa aikana
englanti
Master's Degree Programme in Biotechnology (MBIOT) Genetiikan ja molekulaaristen biotieteiden maisteriohjelma

 • Opiskelija valitsee opintosuunnan opintojensa aikana
englanti
Master's Degree Programme in Multidisciplinary Studies on Urban Environmental Issues (MURE) Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma, Ympäristömuutos englanti

* MMTDK: Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Tutkintokieli uusissa maisteriohjelmissa

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan kaikki maisteriohjelmat sekä mikrobiologian ja mikrobibiotekniikan maisteriohjelma ovat monikielisiä. Monikielisessä ohjelmassa tutkinnon voi suorittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi riippuen tutkintokielestä. Suomen- ja ruotsinkielisistä koulutusohjelmista siirrettävien tutkintokieli on oletusarvoisesti suomi/ruotsi ja kansainvälisistä maisteriohjelmista siirrettävien tutkintokieli on oletusarvoisesti englanti.

Tutkintokieltä voi vaihtaa automaattisiirron jälkeen. Lisätietoa tutkintokielestä ja sen vaihtamisesta löydät sivulta Opetus- ja opiskelukieli (valitse ensin uusi maisteriohjelmasi sivun alusta alasvetovalikosta).

Eläinlääketieteellinen tiedekunta

Vanha koulutusohjelma Uusi koulutusohjelma
Eläinlääketieteen koulutusohjelma, eläinlääketieteen kandidaatti Eläinlääketieteen kandiohjelma
Eläinlääketieteen koulutusohjelma, eläinlääketieteen lisensiaatti Eläinlääketieteen lisensiaatin koulutusohjelma

 

Farmasian tiedekunta

Vanha koulutusohjelma Uusi koulutusohjelma
Farmaseutin koulutusohjelma Farmaseutin koulutusohjelma
Proviisorin koulutusohjelma Proviisorin koulutusohjelma

 

Kasvatustieteellinen tiedekunta

Aiempi koulutus Kasvatustieteiden kandiohjelma Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Utbildningen för lärare inom småbarnspedagogik  (Barnträdgårdslärarutbilningen) Studieinriktningen för lärare inom småbarnspedagogik -
Erityispedagogiikan koulutus Erityispedagogiikan opintosuunta Erityispedagogiikan opintosuunta
Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutus Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta
Klasslärarutbildningen (pedagogik) Studieinriktningen för klasslärare Studieinriktningen för klasslärare
Kotitalousopettajan koulutus Kotitalousopettajan opintosuunta Kotitalousopettajan opintosuunta
Kotitaloustieteen koulutus Kotitalousopettajan opintosuunta Kotitalousopettajan opintosuunta
Käsityönopettajan koulutus Käsityönopettajan opintosuunta Käsityönopettajan opintosuunta
Käsityötieteen koulutus Käsityönopettajan opintosuunta Käsityönopettajan opintosuunta
Varhaiskasvatuksen opettajan koulutus (Lastentarhan opettajan koulutus) Varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunta -
Luokanopettajan koulutus Luokanopettajan opintosuunta Luokanopettajan opintosuunta
Utbildning i pedagogik Studieinriktningen för allmän pedagogik och vuxenpedagogik Studieinriktningen för allmän pedagogik och vuxenpedagogik
Varhaiskasvatuksen maisteriohjelma - Varhaiskasvatuksen opintosuunta
Koulutussosiologian ja -politiikan maisteriohjelma - Yleisen ja aikuiskasvatustieteen  opintosuunta
Aikuiskasvatustieteen ja työn kehittämisen maisteriohjelma - Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta
Master’s Degree Programme in Adult Education and Developmental Work Research - Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta

 

Lääketieteellinen tiedekunta

Automaattisiirtopolut lääketieteellisen tiedekunnan koulutusohjelmille

Vanha pääaine Uusi koulutusohjelma
Hammaslääketiede Hammaslääketieteen koulutusohjelma (siirto 1.8.2021)
Logopedia, humanististen tieteiden kandidaatti Logopedian kandiohjelma
Logopedia, filosofian maisteri Logopedian maisteriohjelma
Lääketiede Lääketieteen koulutusohjelma
Psykologia, psykologian kandidaatti Psykologian kandiohjelma
Psykologia, psykologian maisteri Psykologian maisteriohjelma

 

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Automaattisiirtopolut alempaa korkeakoulututkinto suorittaville

Vanha pääaine Uusi koulutusohjelma ja mahdollinen opintosuunta
Agroteknologia Maataloustieteiden kandiohjelma
Elintarvike-ekonomia Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma, Elintarviketalous ja kulutus
Elintarvikekemia Elintarviketieteiden kandiohjelma
Elintarviketeknologia Elintarviketieteiden kandiohjelma
Elintarviketieteet Elintarviketieteiden kandiohjelma
Kasvintuotantotieteet Maataloustieteiden kandiohjelma
Kotieläintiede Maataloustieteiden kandiohjelma
Kuluttajaekonomia Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma, Elintarviketalous ja kulutus
Maaperä- ja ympäristötiede Maataloustieteiden kandiohjelma
Maatalousekonomia Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma, Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomia
Maatalous Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma, Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomia
Maataloustieteet Maataloustieteiden kandiohjelma
Markkinointi Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma, Elintarviketalous ja kulutus
Metsien ekologia ja käyttö Metsätieteiden kandiohjelma, Metsien ekologia ja käyttö
Metsäekonomia ja markkinointi Metsätieteiden kandiohjelma, Metsäekonomia ja markkinointi
Mikrobiologia Elintarviketieteiden kandiohjelma
Mikrobiologia Elintarviketieteiden kandiohjelma
Mikrobiologia, maaperä- ja ympäristötiede Maataloustieteiden kandiohjelma
Ravitsemustiede Elintarviketieteiden kandiohjelma
Ympäristö- ja luonnonvaraekonomia Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma, Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomia
Ympäristöekonomia Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma, Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomia

Automaattisiirtopolut ylempää korkeakoulututkintoa suorittaville

Vanha pääaine Uusi koulutusohjelma ja mahdollinen opintosuunta. Uusi tavoitetutkinto on ilmoitettu suluissa, mikäli se muuttuu siirrossa.
Agroteknologia Maataloustieteiden maisteriohjelma, Agroteknologia
Elintarvike-ekonomia Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma, Elintarviketalous
Elintarvikekemia Elintarviketieteiden maisteriohjelma (Elintarviketieteiden maisteri)
Elintarviketeknologia Elintarviketieteiden maisteriohjelma
Elintarviketieteet Elintarviketieteiden maisteriohjelma
Kasvintuotantotieteet Maataloustieteiden maisteriohjelma, Kasvintuotantotieteet
Kotieläintiede Maataloustieteiden maisteriohjelma, Kotieläintiede
Kuluttajaekonomia Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma, Kuluttajaekonomia
Maaperä- ja ympäristötiede Maataloustieteiden maisteriohjelma, Maaperä- ja ympäristötiede
Maatalousekonomia Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian maisteriohjelma, Maatalousekonomia
Markkinointi Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma
Metsien ekologia ja käyttö Metsätieteiden maisteriohjelma, Metsien ekologia ja käyttö
Metsäekonomia ja markkinointi Metsätieteiden maisteriohjelma, Metsäbiotalouden liiketoiminta ja politiikka
Mikrobiologia Mikrobiologian ja mikrobibiotekniikan maisteriohjelma (Filosofian maisteri)
Ravitsemustiede Ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelma, Ihmisen ravitsemus (Filosofian maisteri)
Ympäristö- ja luonnonvaraekonomia Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian maisteriohjelma, Ympäristö- ja luonnonvaraekonomia
Ympäristöekonomia Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian maisteriohjelma, Ympäristö- ja luonnonvaraekonomia
Tutkintokieli uusissa maisteriohjelmissa

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kaikki maisteriohjelmat lukuunottamatta elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelmaa ovat monikielisiä. Monikielisessä maisteriohjelmassa tutkinnon voi suorittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi riippuen tutkintokielestä. Taulukossa listatuista pääaineista siirrettävien opiskelijoiden tutkintokieli uusissa maisteriohjelmissa on oletusarvoisesti suomi/ruotsi.

Tutkintokieltä voi vaihtaa automaattisiirron jälkeen. Lisätietoa tutkintokielestä ja sen vaihtamisesta löydät sivulta Opetus- ja opiskelukieli (valitse ensin uusi maisteriohjelmasi sivun alusta alasvetovalikosta).

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Oikeustieteellinen tiedekunta

Automaattisiirtopolut alempaa korkeakoulututkinto suorittaville

Vanha koulutusohjelma Uusi koulutusohjelma
Oikeusnotaari Oikeusnotaarin koulutusohjelma

Automaattisiirtopolut ylempää korkeakoulututkinto suorittaville

Vanha koulutusohjelma Uusi koulutusohjelma
Oikeustieteen maisteri Oikeustieteen maisterin koulutusohjelma
International Business Law International Business Law
Public International Law International Business Law

 

Svenska social- och kommunalhögskolan

Nykyinen pääaine ja suunta/linja Kandiohjelma ja opintosuunta johon siirretään                      
Viestintä ja joukkoviestintä, Journalistiikan linja

 

Yhteiskuntatieteiden kandiohjelma

 • Journalistik och kommunikation
Sosiologia Yhteiskuntatieteiden kandiohjelma

 • Sociologi
Valtio-oppi ja hallinto

 

Yhteiskuntatieteiden kandiohjelma

 • Statskunskap med förvaltning
Oikeustiede Yhteiskuntatieteiden kandiohjelma

 • Rättvetenskap
Sosiaalityö ja sosiaalipolitiikka, Sosiaalityön linja

 

Yhteiskuntatieteiden kandiohjelma

 • Socialt arbete
Sosiaalipsykologia

 

Yhteiskuntatieteiden kandiohjelma

 • Socialpsykologi

 

Valtiotieteellinen tiedekunta

Nykyinen pääaine Kandiohjelma ja opintosuunta johon siirretään Maisteriohjelma ja opintosuunta johon siirretään
Kehitysmaatutkimus Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma

 • kehitysmaatutkimuksen opintosuunta
Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelma

 • kehitysmaatutkimuksen opintosuunta
Käytännöllinen filosofia Filosofian kandiohjelma

 • käytännöllisen filosofian opintosuunta (VTK)
Filosofian maisteriohjelma

 • käytännöllisen filosofian opintosuunta (VTM)
Poliittinen historia Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma

 • poliittisen historian opintosuunta
Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelma

 • poliittisen historian opintosuunta
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma

 • antropologian opintosuunta
Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelma

 • antropologian opintosuunta
Sosiaalipsykologia Sosiaalitieteiden kandiohjelma

 • sosiaalipsykologian opintosuunta
Siirretään:
Sosiaalitieteiden maisteriohjelma

 • sosiaalipsykologian opintosuunta

Opiskelija voi siirron jälkeen itse pyytää kirjallisesti siirtoa:
Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper

 • socialpsykologi
Sosiaalityö Sosiaalitieteiden kandiohjelma

 • sosiaalityön opintosuunta
Siirretään:
Sosiaalitieteiden maisteriohjelma

 • sosiaalityön opintosuunta

Opiskelija voi siirron jälkeen itse pyytää kirjallisesti siirtoa:
Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper

 • socialt arbete
Sosiologia Sosiaalitieteiden kandiohjelma

 • sosiologian opintosuunta
Siirretään:
Sosiaalitieteiden maisteriohjelma

 • sosiologian opintosuunta

Opiskelija voi siirron jälkeen itse pyytää kirjallisesti siirtoa:
Sosiaalitieteiden maisteriohjelma

 • väestötiede

Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper

 • sociologi
Talous- ja sosiaalihistoria Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma

 • talous- ja sosiaalihistorian opintosuunta
Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelma

 • talous- ja sosiaalihistorian opintosuunta
Taloustiede Taloustieteen kandiohjelma Siirretään:
Taloustieteen maisteriohjelma

 • taloustieteen yleinen opintosuunta

Opiskelija voi siirron jälkeen itse pyytää kirjallisesti siirtoa:
Taloustieteen maisteriohjelma

 • taloustieteellisen tutkimuksen opintosuunta
Tilastotiede Matemaattisten tieteiden kandiohjelma

 • tilastotieteen opintosuunta (LuK)
Tilastotieteen maisterin tutkinnon opiskelijoiden siirtymäaika jatkuu 31.7.2023 asti, joten ketään ei automaattisesti siirretä 19.12.2020 alkaen.
Viestintä Politiikan ja viestinnän kandiohjelma

 • viestinnän opintosuunta
Siirretään:
Politiikan ja viestinnän maisteriohjelma

 • viestinnän opintosuunta

Opiskelija voi siirron jälkeen itse pyytää kirjallisesti siirtoa:
Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper

 • journalistik och kommunikation
Yhteiskuntapolitiikka Sosiaalitieteiden kandiohjelma

 • yhteiskuntapolitiikan opintosuunta
Sosiaalitieteiden maisteriohjelma

 • yhteiskuntapolitiikan opintosuunta
Yleinen valtio-oppi Politiikan ja viestinnän kandiohjelma Politiikan ja viestinnän maisteriohjelma
Hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linja Politiikan ja viestinnän kandiohjelma

 • politiikka ja organisaatiot opintosuunta
Hallinnon ja organisaatioiden linjan opiskelijoiden siirtymäaika jatkuu 31.7.2023 asti, joten ketään ei automaattisesti siirretä 19.12.2020 alkaen.

Politiikan ja viestinnän
maisteriohjelma

 • politiikka ja organisaatiot opintosuunta

Opiskelija voi siirron jälkeen itse pyytää kirjallisesti siirtoa:

Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper

 • statskunskap
Maailmanpolitiikan linja Politiikan ja viestinnän kandiohjelma

 • maailmanpolitiikan opintosuunta
Siirretään:
Politiikan ja viestinnän maisteriohjelma

 • maailmanpolitiikan opintosuunta
Politiikan tutkimuksen linja Politiikan ja viestinnän kandiohjelma

 • politiikka ja organisaatiot opintosuunta
Siirretään:
Politiikan ja viestinnän maisteriohjelma

 • politiikka ja organisaatiot opintosuunta

Opiskelija voi siirron jälkeen itse pyytää kirjallisesti siirtoa:
Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper

 • statskunskap
Master's Degree Programme in European Studies   Master's Programme in European and Nordic Studies

 • Social Sciences track (VTM)
Master's Degree Programme
in Media and Global
Communication
  Master's Programme in Global Politics and Communication

 • Media and Democracy track
Research Master's
Programme in Social
Sciences
  Master's Programme in Contemporary Societies

 • vanhan ohjelman pääainetta vastaava opintosuunta
Master's Degree Programme
in Intercultural Encounters,
Social Psychology
  Ohjelman opiskelijoilla mahdollisuus siirtyä valtiotieteelliseen (COS,
sosiaalipsykologia) tai humanistiseen tiedekuntaan (ICE), joka vaikuttaa myös opiskelijan tutkintonimikkeeseen. Siirtoa ei tehdä automaattisesti.
Master's Degree Programme
in Democracy and Global
Transformations
  Master's Programme in Global Politics and Communication

 • Siirretään maisteriohjelmaan

Opiskelija ilmoittaa erikseen opintosuunnan opintosuunnitelman
perusteella.

Master's Degree Programme
in Ethnic Relations, Cultural
Diversity and Integration (ERI)
  Master's Programme in Contemporary Societies

 • vanhan ohjelman pääainetta vastaava opintosuunta