Bio- ja ympäristötieteellisten koulutusohjelmien valinnaiset opinnot

Alla on lueteltu valinnaiset opintokokonaisuudet, joita voivat opiskella muutkin kuin koulutusohjelman omat opiskelijat. Lisätietoa kokonaisuuksista löydät WebOodista.

Tietoa mahdollisista rajoituksista oman tutkintosi valinnaisiin opintoihin löydät WebOodista koulutusohjelmasi opinto-oppaasta tai ohjeesta Tutkintoni rakenne ja laajuus.

Huom! Ohjeiden ja WebOodin välistä yhteyttä rakennetaan. Jos päädyt valinnaisen opintokokonaisuuden linkistä WebOodiin sivulle, jonka alalaidassa lukee "ei opetusta WebOodissa" ja "ei tenttejä WebOodissa", etsi sama opintokokonaisuus WebOodin opinto-oppaasta nähdäksesi todellisen tilanteen.

Kandiohjelmien tarjoamat opinnot

Voit tarkistaa kokonaisuuksien tarkat kohderyhmät ja ennakkovaatimukset kokonaisuuden tiedoista WebOodista klikkaamalla kokonaisuuden tunnistetta.

Biologian kandiohjelma

 • BIO-100 Biologia, perusopinnot (25 op)
 • BIO-150 Biologia, valinnaiset perusopinnot  (25 op). Kokonaisuuteen tulee hakea opinto-oikeutta (haku ei koske maantieteen aineenopettajaopiskelijoita).
 • BIO-251 Biologia, valinnaiset aineopinnot (35 op). Kokonaisuuteen tulee hakea opinto-oikeutta (haku ei koske maantieteen aineenopettajaopiskelijoita).
 • BIO-252 Biologia, opintokokonaisuus muille opiskelijoille (15-25 op)
 • BIO-300 Ekologia ja evoluutiobiologia, opintokokonaisuus (30 op)
 • BIO-400 Fysiologian ja neurotiede, opintokokonaisuus (30 op)
 • BIO-500 Kasvibiologia, opintokokonaisuus (30 op)
 • BIO-600 Perinnöllisyystiede, opintokokonaisuus (30 op)
 • BIO-700 Mikrobiologia,opintokokonaisuus (30 op)

Molekyylibiotieteiden kandiohjelma

 • MOLE-500 Molekyylibiotieteiden perusteet (15 op)
 • MOLE-600 Genetiikka, opintokokonaisuus (15 op)
 • MOLE-700 Immunobiologia, opintokokonaisuus (15 op)
 • MOLE-800 Bakteriologia ja virologia, opintokokonaisuus (15-30 op)

Ympäristötieteiden kandiohjelma

 • ENV-410 Akvaattiset tieteet, opintokokonaisuus (15 op)
 • ENV-450 Kaupunkiympäristön opintokokonaisuus (15 op)
 • ENV-460 Ekosysteemit ja yhteiskunta, opintokokonaisuus (15 op)
 • ENV-440 Monitieteinen ympäristöopintokokonaisuus (15-35 op)
 • ENV-470 Hållbar utveckling, studiehelhet (15-30 op)
 • ENV-3801 Ympäristöasioiden hallinta (15 op)
 • MAAT-640 Maaperä- ja ympäristötiede, opintokokonaisuus (15 op)
 • MAAT-660 Maatalouden ympäristöteknologia, opintokokonaisuus (15 op)
 • MAAT-670 Agroekologia, opintokokonaisuus (15 op)
 • MMB-200 Ympäristömikrobiologia, opintokokonaisuus (15-45 op)

Maisteriohjelmien tarjoamat opinnot

Ekologian ja evoluutiobiologian maisteriohjelma

 • EEB-500 Module in Ecology and Evolutionary Biology (15 / 25 / 35 op)

Kasvitieteen maisteriohjelma

 • IPS-200 Kasvigenetiikka ja -biotekniikka (15-25 op)

Neurotieteen maisteriohjelma

 • NEU-701 Fysiologia ja neurotiede, opintokokonaisuus (15 op)
 • NEU-702 Fysiologia ja neurotiede, opintokokonaisuus (25-35 op)
 • NEU-703 Neurotiede, opintokokonaisuus (25-50 op)
 • NEU-704 Fysiologia, opintokokonaisuus (25-50 op)

   Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma

   • ECGS-080 Ympäristöpolitiikka ja talous, opintokokonaisuus (15 op)
   • ECGS-200 Kuluttajakansalaiset ja kestävyysmuutos, opintokokonaisuus (15op)
   • ECGS-700 Ruoka ja kestävyys, opintokokonaisuus (15 op)