Bio- ja ympäristötieteellisten koulutusohjelmien valinnaiset opinnot

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Alla on lueteltu valinnaiset opintokokonaisuudet, joita voivat opiskella muutkin kuin koulutusohjelman omat opiskelijat. Lisätietoa kokonaisuuksista löydät WebOodista.

Tietoa mahdollisista rajoituksista oman tutkintosi valinnaisiin opintoihin löydät WebOodista koulutusohjelmasi opinto-oppaasta tai ohjeesta Tutkintoni rakenne ja laajuus.

Huom! Ohjeiden ja WebOodin välistä yhteyttä rakennetaan. Jos päädyt valinnaisen opintokokonaisuuden linkistä WebOodiin sivulle, jonka alalaidassa lukee "ei opetusta WebOodissa" ja "ei tenttejä WebOodissa", etsi sama opintokokonaisuus WebOodin opinto-oppaasta nähdäksesi todellisen tilanteen.

Kandiohjelmien tarjoamat opinnot

Voit tarkistaa kokonaisuuksien tarkat kohderyhmät ja ennakkovaatimukset kokonaisuuden tiedoista WebOodista klikkaamalla kokonaisuuden tunnistetta.

Biologian kandiohjelma

 • BIO-100 Biologia, perusopinnot (25 op)
 • BIO-150 Biologia, perusopinnot (muut kuin BY-tiedekunnan aineenopettajaopiskelijat, 25 op)
 • BIO-251 Biologia, aineopinnot (muut kuin BY-tiedekunnan aineenopettajaopiskelijat, 35 op)
 • BIO-252 Biologia, opintokokonaisuus muille opiskelijoille (15-25 op)
 • BIO-300 Ekologia ja evoluutiobiologia (30 op)
 • BIO-400 Fysiologian ja neurotiede (30 op)
 • BIO-500 Kasvibiologia (30 op)
 • BIO-600 Perinnöllisyystiede (30 op)
 • BIO-700 Mikrobiologia (30 op)

Molekyylibiotieteiden kandiohjelma

Ympäristötieteiden kandiohjelma

 • ENV-410 Akvaattiset tieteet (15 op)
 • ENV-420 Ympäristömuutos ja -politiikka (15 op)
 • ENV-430 Ympäristöekologia (15 op)
 • ENV-440 Monitieteinen ympäristöopintokokonaisuus (15-35 op)
 • ENV-470 Hållbar utveckling (15-30 op)
 • MAAT-640 Maaperä- ja ympäristötiede (15 op)
 • MMB-200 Ympäristömikrobiologia (15-45 op)

Maisteriohjelmien tarjoamat opinnot

Ekologian ja evoluutiobiologian maisteriohjelma

 • EEB-500 Module in Ecology and Evolutionary Biology (15 / 25 / 35 op)

Kasvibiologian maisteriohjelma

 • PBIO-200 Kasvigenetiikka ja -biotekniikka (15-25 op)

Neurotieteen maisteriohjelma

 • NEU-701 Fysiologia ja neurotiede (suppea aineopintotason opintokokonaisuus) (15 op)
 • NEU-702 Fysiologia ja neurotiede (aineopintotason opintokokonaisuus) (25-35 op)
 • NEU-703 Neurotiede (syventävien opintojen tasoinen opintokokonaisuus) (25-50 op)
 • NEU-704 Fysiologia (syventävien opintojen tasoinen opintokokonaisuus) (25-50 op)

   Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma

   • ECGS-080 Ympäristöpolitiikka ja talous (15 op)
   • ECGS-200 Consumer citizens and sustainability transitions courses (15op)
   • ECGS-700 Ruoka ja kestävyys (15 op)