Cotutelle-tutkinnot

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Väitöskirjatutkijan, jolla on voimassaoleva tohtorintutkinnon suoritus Helsingin yliopiston lisäksi jossain ulkomaisessa yliopistossa, on joissakin tapauksissa mahdollista suorittaa kahden yliopiston yhteisohjauksessa tehtävä kansainvälinen kaksoistutkinto, eli niin sanottu cotutelle-tutkinto.

Cotutelle-opiskelijana vietät tietyn osan tutkinnonsuoritusajasta kummassakin yliopistossa ja suoritat molempien yliopistojen tutkintovaatimusten mukaiset tohtoriopinnot. Väitöskirjatyö suunnitellaan molempien yliopistojen yhteisohjauksessa niin, että lopullinen väitöskirja täyttää kummankin yliopiston vaatimukset. Opintojen päätteeksi saat tohtorintutkinnon molemmista järjestelyyn osallistuvista yliopistoista.

Milloin cotutelle?

Sopimus kaksoistutkintoon johtavasta yhteisohjausjärjestelystä voidaan solmia ainoastaan, jos järjestelylle on painavat perusteet: suunniteltua yhteistyötä ja liikkuvuutta ei voida toteuttaa esimerkiksi vaihtojaksolla, tai yhteisohjausjärjestelyt ilman kaksoistutkintosopimusta eivät muusta syystä ole mahdollisia. Toisinaan myös tutkimusrahoituksen ehtona voi olla kaksoistutkinnon suorittaminen.

Sopimuksen solmiminen edellyttää, että sinulla on voimassa oleva tohtorintutkinnon suoritusoikeus molemmissa sopimukseen osallistuvissa yliopistoissa. Neuvottelut sopimuksesta voidaan aloittaa jo aiemmin.

Cotutelle-järjestelyn tavoitteena on aito kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus, joten neuvottelut sopimuksesta tulee pääsääntöisesti aloittaa viimeistään ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Poikkeustapauksissa, kun joustolle on painavat (esimerkiksi väitöstutkimuksen rahoitukseen liittyvät) perustelut, neuvottelut voidaan aloittaa myöhemmässä vaiheessa.

Tärkeimmät reunaehdot

Helsingin yliopistolla on lisäksi tiettyjä reunaehtoja, joiden tulee täyttyä, jotta sopimus kaksoistutkintoon johtavasta yhteisohjausjärjestelystä voidaan solmia:

  • Sopimus edellyttää aina riittävää oleskelua molemmissa sopimukseen osallistuvissa yliopistoissa. Opiskelukausien tulee jakaantua tasapuolisesti niin, että enintään kaksi kolmasosaa tutkinnonsuoritusajasta vietetään yhdessä yliopistossa.
  • Opiskelijalla tulee olla vähintään yksi kaksoistutkinnon ohjaamiseen sitoutunut ohjaaja kummastakin yhteistyöyliopistosta. Yhteistyön sujuvuuden takaamiseksi on suositeltavaa, että ohjaajat tuntevat toisensa jo entuudestaan.
  • Kaksoistutkinto-opiskelijan tulee yhteisen väitöskirjan lisäksi suorittaa molempien yliopistojen opetussuunnitelmien mukaiset tohtoriopinnot. Yhteistyöyliopistossa tehtyjä opintoja voidaan hyväksilukea osaksi Helsingin yliopiston tutkintoa jos ne vastaavat sisällöltään ja osaamistavoitteiltaan tohtoriohjelmasi opetussuunnitelmaa.
  • Väitöskirjan tarkastuksen ja arvioinnin tulee noudattaa Helsingin yliopiston yleisiä sekä tiedekuntien mahdollisia tarkentavia linjauksia väitöskirjojen tarkastuksesta ja arvioinnista. Sopimuksessa voidaan sopia tarkemmin kahden yliopiston tarkastuskäytäntöjen sovittamisesta yhteen, mutta tarkastusprosessin tulee aina täyttää Helsingin yliopiston asettamat vähimmäisvaatimukset.
  • Väitöstilaisuus tulee pääsääntöisesti järjestää Helsingin yliopistossa. Poikkeustapauksissa, jos partneriyliopistossa järjestettävä tilaisuus on julkinen Helsingin yliopiston edellyttämällä tavalla ja yleisön on mahdollista osallistua tilaisuuteen myös verkon kautta, väitöstilaisuus voidaan järjestää partneriyliopistossa.
  • Mikäli yliopistojen väitöstilaisuutta koskevien vaatimusten yhteensovittaminen ei ole mahdollista, väitöstilaisuuksia voidaan poikkeustapauksissa järjestää kaksi.

Neuvonta

Mikäli olet kiinnostunut cotutelle-tutkinnon suorittamisesta ja täytät mielestäsi tärkeimmät reunaehdot, ota yhteyttä kotitiedekuntasi jatko-opintopalveluihin. Jatko-opintopalvelut selvittävät täyttyvätkö cotutellen ehdot kohdallasi ja neuvottelevat kaksoistutkinnosta tehtävästä sopimuksesta ohjaajiesi ja partneriyliopiston kanssa.