Digitaaliset oppimisympäristöt

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Oppiminen tapahtuu paitsi erilaisissa fyysisissä tiloissa, myös digitaalisten oppimisympäristöjen avulla. Helsingin yliopisto käyttää erilaisia digitaalisia palveluita opintojesi sujuvoittamiseksi. Digitaalisiin oppimisympäristöihin tutustut Opiskelijan digitaidot -opintojaksolla. Tämä opintojakso kannattaa suorittaa heti opintojen alussa.

Opiskelijan digitaidot

Kaikille pakollinen Opiskelijan digitaidot -opintojakso kannattaa suorittaa heti opintojesi alussa. Samalla tutustut Helsingin yliopiston digitaalisiin oppimisympäristöihin. Opiskelijan digitaidot -ohjeesta löydät materiaalit opintojaksolle. Opiskelijan digitaidoilla on myös oma verkkopalvelu, josta löydät kurssimateriaalit, tiedot kurssista ja ohjeet kurssin suorittamiseen. 

Katso video digitaidoista.

Opiskelu-palvelu

Opiskelu-palvelu kokoaa yhteen tärkeimmät opintojen aikana tarvitsemasi palvelut ja työkalut. Löydät palvelusta tärkeimmät ajankohtaiset tiedotteet kokoavan etusivun, Opiskelijan ohjeet, Opintoni-sivun sekä Opintotarjonnan.

Etusivu

Opiskelu-palvelun etusivulta näet, mitä yliopistolla tapahtuu. Voit seurata opiskeluun liittyvää ajankohtaista tiedotusta sekä intranet Flammassa julkaistuja uutisia koko yliopistoyhteisölle. Voit käyttää Opiskelu-palvelua myös ilman kirjautumista, mutta kirjautuneena saat näkyviin esimerkiksi oman koulutusohjelmasi tiedotteet. Etusivulta löydät lisäksi UniCafen lounaslistat, yliopiston tapahtumakalenterin opiskelijatapahtumat sekä tiedon mahdollisista järjestelmähäiriöistä.

Opiskelijan ohjeet

Opiskelijan ohjeisiin on koottu teemoittain tietoa ja ohjeita opiskelusi tueksi. Opiskelijan ohjeista löydät esimerkiksi ohjeita opintojen suorittamiseen sekä tietoa opiskelijan neuvonta- ja hyvinvointipalvelusta. Kirjautuneena näet myös oman koulutusohjelmasi tarkennukset kaikille yhteisiin ohjeisiin. Voit lukea koulutusohjelmakohtaisia ohjeita myös kirjautumatta valitsemalla koulutusohjelman sivun valikosta.

Opintoni

Opintoni-sivulta löydät lukujärjestyksesi ja omat kurssisivulinkkisi ja linkin kurssin Moodle-alueelle, kun kurssilla käytetään Moodlea. Voit myös muokata henkilökohtaista muistilistaasi. Opintoni-sivu vaatii kirjautumisen.

Opintotarjonta

Opintotarjonnasta löydät oman koulutusohjelmasi lukuvuoden aikana tarjoaman opetuksen ja voit hakea myös muiden koulutusohjelmien yksittäisiä kursseja. Opintotarjonnan hakutuloksista pääset suoraan kurssisivulle tarkastelemaan muun muassa kurssin sisältöä, aikataulua ja materiaaleja.

Opiskelu-palvelusta löydät myös linkin Sisuun sekä muihin yliopiston keskeisiin järjestelmiin ja palveluihin.

Sisu

Sisu on opiskelijan työväline opintojen suunnitteluun, ilmoittautumiseen ja sähköiseen asiointiin.

  • Opintojen rakenne -sivulla luot opintosuunnitelman. Suunnitelmasta näet tutkintorakenteeseen kuuluvat pakolliset ja vaihtoehtoiset opinnot ja pääset valitsemaan valinnaiset kurssisi. Lisäksi voit selata opetustarjontaa tutkintosi rakenteen kautta, tutustua opintojaksojen erilaisiin suoritustapoihin sekä lisätä kursseja ja tenttejä opintokalenteriin.
  • Ajoitus-sivulla voit aikatauluttaa opintosi koko tutkintosi ajalle.
  • Opintokalenterista näet valitsemasi opetuksen opetusajankohdat ja voit ilmoittautua opetukseen.
  • Haku-sivulla voit hakea opintojaksoja ja lisätä kursseja muistilistalle.

Lisätietoa ja ohjeet opintosuunnitelman laatimiseen löydät ohjeesta Opintojen suunnittelu ja HOPS-ohjaus.

Lisätietoa Sisusta löydät sivulta Sisu-ohjeet opiskelijalle.

Flamma - intranet yliopistolaisille

Flamma on yliopiston sisäinen verkkopalvelu eli intranet, josta löydät tietoja yliopistosta organisaationa, voit lukea koko yliopistoyhteisölle tarkoitettuja uutisia ja tiedotteita sekä saada tietoa yliopiston tapahtumista. Se toimii nykyään pääsääntöisesti viestintäkanavana yliopiston henkilökunnalle, mutta saatat törmätä Opiskelijan ohjeissa myös linkkeihin, jotka vievät sinut Flammaan.

Moodle - oppimisympäristö

Moodle on yliopiston verkossa toimiva oppimisympäristö. Sen avulla voidaan mm. järjestää verkkokursseja, tenttejä ja jakaa kursseihin liittyviä tiedotteita ja materiaalia. Käyttäjätukea saa Helpdeskistä.

Moodle-opas Helsingin yliopiston opiskelijoille.

Moodle-tentit

Moodle-alustaa voi käyttää paitsi kurssiympäristönä, myös arvioinnin työkaluna. Monien opintojaksojen loppukuulustelu tehdäänkin Moodlen tenttitoiminnolla. 

Sähköposti

Sähköposti kuuluu yliopistolta saatavaan käyttäjätunnukseen. Kukin käyttäjä saa henkilökohtaisen @helsinki.fi-osoitteen ja sähköpostilaatikon käyttöönsä. Palveluun kuuluu roskaposti- ja haittaohjelmasuodatus.

Sähköposti luetaan Office 365 -palvelussa. Kirjaudu sähköpostiin tunnuksella 'tunnus@ad.helsinki.fi' (esim. rkeskiva@ad.helsinki.fi).

Käyttäjätunnuksesi salasanan voi vaihtaa osoitteessa: http://helsinki.fi/salasana

UniHow-palautejärjestelmä

UniHow on Helsingin yliopiston käytössä oleva oppimisen ja opetuksen tukijärjestelmä. UniHow-järjestelmässä opiskelijat vastaavat HowULearn-kyselyihin, joiden väittämät perustuvat yliopisto-oppimisen teoriaan ja yliopistopedagogiseen tutkimukseen. Kyselyn sulkeuduttua, opiskelija saa omaa oppimistaan ja opiskeluaan koskevan yksilöllisen palautteen, joka perustuu hänen omiinsa sekä muiden kyselyyn vastanneiden vastauksiin. Palaute sisältää myös vinkkejä oman oppimisen tueksi. Lue lisää UniHow-järjestelmästä ja HowULearn-palautekyselystä.

Yliopistopedagogiikan keskus HYPE vastaa kyselyn tutkimuspohjaisesta kehittämisestä. 

 

Helpdesk - IT tuki

Yliopiston tietotekniikkapalveluihin liittyvissä teknisissä ongelmissa sinua palvelee Helpdesk. Yliopiston yleisimpien sovellusten ja tietotekniikkapalveluiden ohjeet on koottu Opiskelijan tietotekniikkapalvelut- sivulle sekä Helpdeskin verkkosivuille.

Muita oppimisympäristöjä

Examinarium - sähköinen tenttiminen

Examinariumissa opiskelija voi käydä haluamanaan ajankohtana suorittamassa verkkotentin, jonka opettaja on etukäteen käynyt tallentamassa tenttijärjestelmään. Palveluun kuuluvat tenttimiseen tarkoitetut tilat, tallentava videovalvonta ja tenttijärjestelmä. 

Examinarium-järjestelmässä voit itse vaikuttaa suoritusajankohtaan. Examinariumissa tentit tehdään erillisissä kameravalvotuissa tenttitiloissa, joihin opiskelija varaa haluamansa vapaan ajan verkossa. Jokaisella tenttipisteellä on valmiiksi tietokone tentin kirjoittamiseen. Tenttitiloja on tällä hetkellä kolmella kampuksella: keskustassa, Viikissä ja Kumpulassa. Lisätietoa Examinarium-tenteistä löydät Opintojen suorittaminen ja arviointi -ohjeesta.

Etäkäytettävä työpöytä

Helsingin yliopistolla on käytössä etäkäytettävä työpöytä (Virtuaalinen työasemaympäristö, Virtual Desktop Infrastructure, VDI-ympäristö). Etäkäytettävä työpöytä vapauttaa sinut työskentelemään haluamassasi paikassa haluamaasi aikaan. Katso ohjeet sen käyttöön Helpdeskin ohjesivustolta.

MOOC-kurssit

MOOCit ovat kaikille avoimia verkkokursseja, joiden osallistujamäärää ei rajoiteta. Lyhenne MOOC tulee englanninkielisistä sanoista Massive Open Online Course. Tutustu MOOC-tarjontaan ja ilmoittautumiskäytäntöihin.