Digitaaliset oppimisympäristöt

Oppiminen tapahtuu paitsi erilaisissa fyysisissä tiloissa, myös digitaalisten oppimisympäristöjen avulla. Helsingin yliopisto käyttää erilaisia digitaalisia palveluita opintojesi sujuvoittamiseksi. Digitaalisiin oppimisympäristöihin tutustut Opiskelijan digitaidot -opintojaksolla. Tämä opintojakso kannattaa suorittaa heti opintojen alussa.

Digitaalisten oppimisympäristöjen käyttöön voit saada ohjausta Kaisan kirjaston pääaulan Ohjauskulmassa (pyöröovien vieressä) kaksi kertaa kuukaudessa. Digiklinikka on tarkoitettu kaikille opiskelijoille, jotka kaipaavat lisävarmuutta Helsingin yliopiston digitaalisissa oppimisympäristöissä toimimisessa.

Opiskelijan digitaidot

Kaikille pakollinen Opiskelijan digitaidot -opintojakso kannattaa suorittaa heti opintojesi alussa. Samalla tutustut Helsingin yliopiston digitaalisiin oppimisympäristöihin. Opiskelijan digitaidot- ohjeesta löydät materiaalit opintojaksolle. Opiskelijan digitaidoilla on myös oma verkkopalvelu, josta löydät kurssimateriaalit, tiedot kurssista ja ohjeet kurssin suorittamiseen. 

Katso video digitaidoista.

Opiskelu-palvelu

Opiskelu-palvelu kokoaa yhteen tärkeimmät opintojen aikana tarvitsemasi palvelut ja työkalut. Löydät palvelusta tärkeimmät ajankohtaiset tiedotteet kokoavan etusivun, Opiskelijan ohjeet, Opintoni-sivun sekä Opintotarjonnan. Palvelukokonaisuutta kehitetään syksyn aikana.

Etusivu

Opiskelu-palvelun etusivulta näet, mitä yliopistolla tapahtuu. Voit seurata opiskeluun liittyvää ajankohtaista tiedotusta sekä intranet Flammassa julkaistuja uutisia koko yliopistoyhteisölle. Voit käyttää Opiskelu-palvelua myös ilman kirjautumista, mutta kirjautuneena saat näkyviin esimerkiksi oman koulutusohjelmasi tiedotteet. Etusivulta löydät lisäksi UniCafen lounaslistat, yliopiston tapahtumakalenterin opiskelijatapahtumat sekä tiedon mahdollisista järjestelmähäiriöistä.

Opiskelijan ohjeet

Opiskelijan ohjeisiin on koottu teemoittain tietoa ja ohjeita opiskelusi tueksi. Opiskelijan ohjeista löydät esimerkiksi ohjeita opintojen suorittamiseen sekä tietoa opiskelijan neuvonta- ja hyvinvointipalvelusta. Kirjautuneena näet myös oman koulutusohjelmasi tarkennukset kaikille yhteisiin ohjeisiin. Voit lukea koulutusohjelmakohtaisia ohjeita myös kirjautumatta valitsemalla koulutusohjelman sivun valikosta.

Opintoni

Opintoni-sivulta löydät lukujärjestyksesi ja omat kurssisivulinkkisi sekä voit muokata henkilökohtaista muistilistaasi. Opintoni-sivu vaatii kirjautumisen.

Opintotarjonta

Opintotarjonnasta löydät oman koulutusohjelmasi lukuvuoden aikana tarjoaman opetuksen ja voit hakea myös muiden koulutusohjelmien yksittäisiä kursseja. Opintotarjonnan hakutuloksista pääset suoraan kurssisivulle tarkastelemaan muun muassa kurssin sisältöä, aikataulua ja materiaaleja.

Opiskelu-palvelusta löydät myös linkin Sisuun sekä muihin yliopiston keskeisiin järjestelmiin ja palveluihin.

Sisu

Sisu on opiskelijan työväline opintosuunnitelman tekemiseen. Sitä käytetään lukujärjestyksen suunnitteluun ja opintojen aikatauluttamiseen koko tutkinnon suoritusajalle.

  • Opintojen rakenne -välilehdellä voit luoda opintosuunnitelmia. Suunnitelmasta näet tutkintorakenteeseen kuuluvat pakolliset ja vaihtoehtoiset opinnot ja pääset valitsemaan valinnaiset kurssisi. Lisäksi voit selata opetustarjontaa tutkintosi rakenteen kautta, tutustua opintojaksojen erilaisiin suoritustapoihin sekä lisätä kursseja ja tenttejä opintokalenteriin.
  • Ajoitus-välilehdellä voit aikatauluttaa opintosi koko tutkintosi ajalle.
  • Opintokalenterista näet valitsemasi opetuksen opetusajankohdat ja voit suunnitella itsellesi lukujärjestyksen.
  • Haku-välilehdellä voit hakea opintojaksoja ja lisätä kursseja muistilistalle.
  • HUOM! Suunnittelutoiminnot eivät toistaiseksi vaikuta kurssi-ilmoittautumisiin. Ilmoittautumiset tulee yhä tehdä erikseen  WebOodissa. Opetustiedoista löydät kuitenkin linkin WebOodi-ilmoittautumisiin.

Sisua on otettu käyttöön vaiheittain syksystä 2017 lähtien. Maaliskuussa 2021 Sisu korvaa kokonaan aikaisemman opintotietojärjestelmä Oodin. Maaliskuuhun 2021 mennessä kaikilla tutkinto-opiskelijoilla täytyy olla opintosuunnitelma Sisussa. 

Lisätietoa ja ohjeita opintosuunnitelman laatimiseen löydät ohjeesta Henkilökohtainen opintosuunnitelma (hops) 

 

WebOodi - ilmoittaudu opintojaksoille

WebOodi on Helsingin yliopiston opiskelija- ja opintorekisteri, jonne tallennetaan tiedot suorittamistasi opinnoista ja jonka kautta voit ilmoittautua kursseille ja tentteihin suurimmassa osassa tiedekuntia. WebOodi on opiskelijalle tärkeä työväline, sillä WebOodissa voit varmistaa, että suorittamasi kurssit on merkitty opintorekisteriin oikein ja ettet jää sinua kiinnostavien kurssien ulkopuolelle.

WebOodissa voit myös tilata opintosuoritusotteen ja antaa kurssipalautetta. Lisäksi voit ylläpitää yhteystietojasi: opiskelijana sinun on itse pidettävä ajan tasalla mm. osoite-, puhelinnumero-, kotikunta- ja luovutusehtotietosi. Päivitä kohtaan Hätäyhteystiedot lisäksi sen henkilön yhteystiedot, johon yliopisto tarvittaessa ottaa yhteyttä. Katso lisätietoa hätäyhteystiedon lisäämisestä.

Opetustiedot ja tutkintovaatimukset löytyvät WebOodista. Pääset lukemaan opinto-oppaita klikkaamalla WebOodissa Opintotarjonta-valikon alta Opinto-oppaat -linkkiä.

Flamma - intranet yliopistolaisille

Flamma on yliopiston sisäinen verkkopalvelu eli intranet, josta löydät tietoja yliopistosta organisaationa, voit lukea koko yliopistoyhteisölle tarkoitettuja uutisia ja tiedotteita sekä saada tietoa yliopiston tapahtumista. Se toimii nykyään pääsääntöisesti viestintäkanavana yliopiston henkilökunnalle, mutta saatat törmätä Opiskelijan ohjeissa myös linkkeihin, jotka vievät sinut Flammaan.

Moodle - oppimisympäristö

Moodle on yliopiston verkossa toimiva oppimisympäristö. Sen avulla voidaan mm. järjestää verkkokursseja, tenttejä ja jakaa kursseihin liittyviä tiedotteita ja materiaalia. Käyttäjätukea saa Helpdeskistä.

Moodle-opas Helsingin yliopiston opiskelijoille.

Moodle-tentit

Moodle-alustaa voi käyttää paitsi kurssiympäristönä, myös arvioinnin työkaluna. Monien opintojaksojen loppukuulustelu tehdäänkin Moodlen tenttitoiminnolla. 

Sähköposti

Sähköposti kuuluu yliopistolta saatavaan käyttäjätunnukseen. Kukin käyttäjä saa henkilökohtaisen @helsinki.fi-osoitteen ja sähköpostilaatikon käyttöönsä. Palveluun kuuluu roskaposti- ja haittaohjelmasuodatus.

Sähköposti luetaan Office 365 -palvelussa. Kirjaudu sähköpostiin tunnuksella 'tunnus@ad.helsinki.fi' (esim. rkeskiva@ad.helsinki.fi).

Käyttäjätunnuksesi salasanan voi vaihtaa osoitteessa: http://helsinki.fi/salasana

UniHow-palautejärjestelmä

UniHow on Helsingin yliopiston käytössä oleva oppimisen ja opetuksen tukijärjestelmä. UniHow-järjestelmässä opiskelijat vastaavat HowULearn-kyselyihin, joiden väittämät perustuvat yliopisto-oppimisen teoriaan ja yliopistopedagogiseen tutkimukseen. Kyselyn sulkeuduttua, opiskelija saa omaa oppimistaan ja opiskeluaan koskevan yksilöllisen palautteen, joka perustuu hänen omiinsa sekä muiden kyselyyn vastanneiden vastauksiin. Palaute sisältää myös vinkkejä oman oppimisen tueksi. Lue lisää UniHow-järjestelmästä ja HowULearn-palautekyselystä.

Yliopistopedagogiikan keskus HYPE vastaa kyselyn tutkimuspohjaisesta kehittämisestä. 

 

Helpdesk - IT tuki

Yliopiston tietotekniikkapalveluihin liittyvissä teknisissä ongelmissa sinua palvelee Helpdesk. Yliopiston yleisimpien sovellusten ja tietotekniikkapalveluiden ohjeet on koottu Opiskelijan tietotekniikkapalvelut- sivulle sekä Helpdeskin verkkosivuille.

Muita oppimisympäristöjä

Examinarium - sähköinen tenttiminen

Examinariumissa opiskelija voi käydä haluamanaan ajankohtana suorittamassa verkkotentin, jonka opettaja on etukäteen käynyt tallentamassa tenttijärjestelmään. Palveluun kuuluvat tenttimiseen tarkoitetut tilat, tallentava videovalvonta ja tenttijärjestelmä. 

Examinarium-järjestelmässä voit itse vaikuttaa suoritusajankohtaan. Examinariumissa tentit tehdään erillisissä kameravalvotuissa tenttitiloissa, joihin opiskelija varaa haluamansa vapaan ajan verkossa. Jokaisella tenttipisteellä on valmiiksi tietokone tentin kirjoittamiseen. Tenttitiloja on tällä hetkellä kolmella kampuksella: keskustassa, Viikissä ja Kumpulassa. Lisätietoa Examinarium-tenteistä löydät Opintojen suorittaminen ja arviointi -ohjeesta.

Etäkäytettävä työpöytä

Helsingin yliopistolla on käytössä etäkäytettävä työpöytä (Virtuaalinen työasemaympäristö, Virtual Desktop Infrastructure, VDI-ympäristö). Etäkäytettävä työpöytä vapauttaa sinut työskentelemään haluamassasi paikassa haluamaasi aikaan. Katso ohjeet sen käyttöön Helpdeskin ohjesivustolta.

MOOC - verkkokurssit

MOOC on kirjainlyhenne, joka tulee sanoista Massive Open Online Course. Tällä tarkoitetaan kaikille avointa, ilmaista verkkokurssia. MOOC-kurssin materiaalit voivat olla mm. tekstimateriaaleja, verkkoluentoja, etätyöpajoja, foorumikeskusteluja, erilaisia tehtäviä tai lähes mitä vain verkko-oppimisen muotoja. MOOC-kursseilla ei ole tyypillistä kestoa, rakennetta, alustaa tai osallistujamäärää, vaan kurssin järjestäjä päättää, minkälaiseksi kukin kurssi muotoutuu. Helsingin yliopiston MOOC-ympäristö löytyy osoitteesta http://mooc.helsinki.fi.