E-thesis saavutettavuusseloste

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Onko palvelu saavutettava?

Järjestelmä ei täytä kaikkia lain vaatimia A ja AA-tason saavutettavuusvaatimuksia (WCAG-2.1). Havaitut saavutettavuuspuutteet kuvataan tarkemmin alempana. 

E-thesiksen arkisto sisältää tuhansia ennen 23.9.2020 tallennettuja PDF-tiedostoja. Näiden muuttamiseen saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi ei ole resursseja. Erityistä huomiota tullaan jatkossa kiinnittämään E-thesikseen tallennettavien opinnäytetiedostojen saavutettavuuteen. Opinnäytteitä tekeviä opiskelijoita ohjeistetaan saavutettavan tiedoston tekemisessä. LaTeX -ladontajärjestelmällä tehdyistä opinnäytetiedostoista ei tällä hetkellä saa saavutettavia PDF -tiedostoja sillä niissä ei ole koodimerkintöjä. Ongelma on tunnistettu maailmalaajuisesti, mutta toistaiseksi siihen ei ole täysin toimivaa ratkaisua tarjolla. E-thesiksen arkistossa olevia opinnäytetiedostoja on mahdollista selailla Helsingin yliopiston kirjaston tiloissa kirjastokioskeilla. Näiden saavutettavuutta vielä selvitellään. Julkaisuarkistoon päätyvien opinnäytetiedostojen saavutettavuudesta kerrotaan Helsingin yliopiston avoimen julkaisuarkiston (Helda) saavutettavuusselosteessa.

Puutteista raportoiminen

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? 
Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Sähköpostitse: digitutkielmat@helsinki.fi

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Palvelussa oleva ei-saavutettava sisältö

Havaittavuuteen liittyviä puutteita:

 • Sivuilla on paljon heikkoja kontrasteja
  Sivuilla on paljon heikkoja kontrasteja. Merkkien ja taustan välinen kontrasti vaikuttaa merkittävästi, miten hyvin heikkonäköiset käyttäjät voivat lukea tekstiä. (WCAG 1.4.3 Kontrasti (minimi))
   
 • Lomakekenttiä ei ole nimetty 
  Apuvälineen käyttäjä ei voi siirtyä suoraan lomakekentästä toiseen yhdellä sarkainnäppäimen painalluksella. Tästä johtuen tallennus- ja arviointilomakkeiden tietokenttien täyttäminen on työlästä ruudunlukuohjelmalla. (WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet, 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö)
   
 • Hakukenttiä ja muokkauskenttiä ei ole eroteltu
  Sivuilla olevaa hakukenttää ei ole yksilöity hakukentäksi. Tällöin apuvälineohjelmat kertovat hakukentän kohdalla kyseessä olevan tavallisen muokkauskentän, mikä ei pidä paikkaansa. (WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö)
   
 • Tekstikokoa ei voi kasvattaa selaimen kautta
  Selaimen kautta ei voi kasvattaa tekstikokoa. Kun sivua skaalataan selausnäkymässä suuremmaksi, kuin 175 % (Chrome), 200 % (Firefox), jää osa sivusta näkymättömiin ja käyttäjä joutuu vierittämään sivua vaakasuunnassa. Tällöin osa merkittävästä informaatiosta saattaa jäädä löytymättä. Chromen Android-versiossa tekstikokoa suurennettaessa 200 %, suurenee ainoastaan linkkiluettelon tekstikoko, muu tekstit pysyvät ennallaan. Haitta on suuri, varsinkin heikkonäköiselle käyttäjälle. Mobiilikäytössä kehyksessä oleva hakutulosten listaus jää sivua zoomattaessa suurelta osin näkymättömiin, koska joko sivun yläosa tai alaosa vievät niin paljon tilaa. Firefox 150 %:n suurennuksella ja Chrome 100 %:n taulukko on heikkonäköiselle jo lukukelvoton. Osa mustasta tekstistä on tummaa taustaa vasten, jolloin myös kontrastisuhteet ovat olemattomia. Haitta on suuri, varsinkin heikkonäköiselle käyttäjälle. (WCAG 1.4.4 Tekstin koon muuttaminen)
   
 • Arviointilomakkeen taulukosta puuttuu tietoa
  Apuvälineohjelmaa käyttävä kuulee arviointilomakkeen taulukon sarakkeen puhuttuna, mutta ei tiedä mihin soluun arvo on annettu. (WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö, 1.3.1 Informaatio ja suhteet)
   
 • Ohjetekstit väärässä paikassa
  Tallennuslomakkeiden muokkauskenttien ohjetekstit sijaitsevat kentän jälkeen. Tämä vaikeuttaa kenttien täyttämistä apuvälineillä. (WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet)
   
 • Informaation toistoa tallennuslomakkeilla
  Mikäli tutkielman palautuksessa käytetään ruudunlukijaa, esiintyy tallennuslomakkeilla informaatiota, joka toistetaan turhaan. (WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet)
   
 • Kuvatekstejä puuttuu (macOS & Chrome)
  Mikäli opinnäytteitä selaillaan E-thesiksen arkistosta käyttäen ruudunlukuohjelmaa ja käyttöjärjestelmänä macOS ja selaimena käytetään Chromea, löytyy etusivuilta kaksi tunnistamatonta kuvatiedostoa; toinen on sivun vasemmassa yläkulmassa ja toinen alaviitteessä. Kuvien informaatio ei selviä ruudunlukijan käyttäjälle. (WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö)
   
 • Ilmoitus arvioinnin hyväksymisestä jää ruudunlukijalta piiloon
  Kun opinnäytteen tarkastaja tallentaa ja hyväksyy arviointinsa E-thesikseen käyttäen apunaan ruudunlukijaa, tulee ilmoitus onnistuneesta tallennuksesta h1 tason otsikon yläpuolelle. Tästä johtuen ilmoitus jää ruudunlukijalla huomiotta. (WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet, 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys, 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti)
   
 • Ilmoitus arvioinnin hyväksymisestä keskeytyy käytettäessä Androidissa Talkback näytönlukuohjelmaa
  Kun tarkastaja hyväksyy opinnäytteen arvioinnin Android/TalkBack-kokoonpanolla, tulee näytölle varoitus työn hyväksymisestä. TalkBack lukee viestin otsikon, tämän jälkeen kohdistus siirtyy selainpalkkiin ja vasta tämän jälkeen ruudunlukuohjelma lukee ilmoituksen kokonaan. (WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet)

 

Hallittavuuteen liittyviä puutteita:

 • Sivutuselementin painikkeita ei ole nimetty
  Ruudunlukijaa käytettäessä jää epäselväksi painikkeiden toiminallisuus. Painikkeiden toiminallisuus kyllä selviää tottuneelle tietokoneenkäyttäjälle, mutta elementit tulisi nimetä selkeämmin apuvälinekäyttäjiä ajatellen. (WCAG 2.4.1 Ohita lohkot)

 

Ymmärrettävyyteen liittyviä puutteita:

 • Pakollista tallennuslomaketietoa ei ole merkitty apuvälineitä ajatellen
  Tallennuslomakkeiden tietokentistä puuttuu semanttinen informaatio kentän pakollisuudesta tai muotovaatimuksista. Apuvälineohjelmaa käyttävä ei täten saa tietoa pakollisuudesta. (WCAG 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet)
   
 • Sivuilla esiintyy sekakielisyyttä
  Ruudunlukijaa käytettäessä erilaiset valinnat esitetään sekakielisesti esim. valitse choose tai export. (WCAG 3.1.2 Osien kieli, 3.2.4 Johdonmukainen merkitseminen)
   
 • Tallennettaessa opinnäytettä tallennuslomakkeen yläreunassa oleva vaihekuvaus on epäselvä
  Tallennettaessa opinnäytettä E-thesis-järjestelmään, käytetään monisivuisia tallennuslomakkeita. Näiden lomakkeiden yläosassa on kuvaus prosessin vaiheista. Vaiheet ovat samalla painikkeita. Kun klikkaa jotakin painiketta, aktiviinen sivu latautuu uudelleen ja tämä sekoittaa käyttäjää. Tieto tosiasiallisesta prosessin vaiheesta hämärtyy. (WCAG 3.2.3 Johdonmukainen navigointi)

 

Toimintavarmuuteen liittyviä puutteita:

 • Painikkeelta puuttuu informaatio (vain macOS & Chrome)
  Tallennettaessa opinnäytettä ruudunlukijaa käyttäen macOS käyttöjärjestelmän Chrome selaimella tallennuslomakkeiden painikkeilta puuttuu semanttista informaatiota. Esimerkkinä tästä Lisää painike, joka ei kerro mitä pitäisi lisätä. (WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo)
   
 • Opinnäytteen PDF tiedoston nimi ei näy
  Selailtaessa opinnäytetiedostoja E-thesiksen arkistosta ruudunlukuohjelma ei lue PDF tiedoston nimeä. Tiedosto näkyy lopussa olevassa yhteenvedossa, mutta käyttäjä ei saa varmuutta, että tiedosto on ladattu onnistuneesti. (WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo)

 

Tukea palvelun käyttöön

Olemme sitoutuneet digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen. Kriittisiä ja helposti korjattavia saavutettavuusparannuksia ollaan tekemässä vuoden 2020 lopussa.

Tarjoamme tukea käyttäjille joille digipalvelut eivät ole saavutettavissa. 

digitutkielmat@helsinki.fi palveluosoitteesta annetaan tarvittaessa tukea käyttäjille, joille järjestelmä tai sen sisältämä tiedosto on saavuttamaton.