Examinariumin saavutettavuusseloste

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Helsingin yliopiston Examinarium (EXAM)-järjestelmää (https://examinarium.helsinki.fi/) ja se on laadittu 25.06.2020. 

EXAM-järjestelmän saavutettavuusarviointi on tehty itse. Saavutettavuusarviointia toteutetaan jatkuvasti EXAM-järjestelmää kehitettäessä. Saavutettavuusseloste koskee EXAM-järjestelmää eikä sen sisältöjä, esimerkiksi yksittäisen tentin liitteitä.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

EXAM-järjestelmä täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain.

EXAM-järjestelmän kehityksessä on sitouduttu digipalvelun saavutettavuuden parantamiseen ja digipalvelulain WCAG 2.1 A- ja AA-tason -kriteerien täyttämiseen. Havaittujen saavutettavuuspuutteiden korjaukset toteutetaan tulevissa EXAM-versiopäivityksissä mahdollisuuksien mukaan. Järjestelmän saavutettavuutta parantaa erityisesti vuonna 2021 toteutettava sovelluskehyksen päivittäminen Angular7:ään.

Ei saavutettava sisältö (WCAG-kriteerien mukaan)

Havaittava: Tekstin ja taustan värinen kontrasti riittämätön

Joissakin painikkeissa on liian heikko tekstin ja taustan värinen kontrasti

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 1.4.3 Kontrasti (minimi)

Havaittava: Painikkeen tilaa visualisoiva korostus on riittämätön.

Näppäimistöllä navigoitaessa valitun toiminnon fokus ei erotu riittävästi. Painikkeiden eri tilojen tunnistamiseen tarvittava visuaalinen informaatio on riittämätön: reunavärin kontrasti ja korostus on liian huomaamaton.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti

Havaittava: Kuvilta (painikkeilta) puuttuu tekstikuvauksia

Kuvilta (painikkeilta) puuttuu tekstikuvauksia.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Havaittava: Otsikko puuttuu ja lihavointia käytetty korostamiseen.

Sivuston otsikoita ei ole käytetty oikein. Lihavointia on käytetty korostamiseen.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 1.3.1 Informaatio ja suhteet

Hallittava: Mekanismi sellaisten sisällön lohkojen ohittamiseen, jotka toistuvat useilla verkkosivuilla, puuttuu.

Sivustolta puuttuu mekanismi sellaisten sisällön lohkojen ohittamiseen, jotka toistuvat useilla verkkosivuilla.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 2.4.1 Ohita lohkot

Hallittava: Sivuston kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä näppäimistön kautta.

Sivuston kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä näppäimistön kautta. Mm. roolin (opiskelija/tentaattori) valitseminen kirjautumisen jälkeen tai liitetiedoston valitseminen tenttiin vastatessa ei onnistu näppäimistöltä. Tenttiajan varaaminen kalenterin kautta ei onnistu näppäimistöllä; tämä ongelma poistuu kalenterin tulevan päivityksen myötä.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 2.1.1 Näppäimistö

Hallittava: Kohdistus ei korostu riittävästi.

Käyttäjä ei helposti näe, missä verkkosivun elementissä näppäimistön fokus kulloinkin on.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 2.4.7 Näkyvä kohdistus

Ymmärrettävä: Sivun kielimääritys puuttuu

Sivun kielimääritys puuttuu.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 3.1.1 Sivun kieli

Ymmärrettävä: Lomakkeesta puuttuu submit-painike

Lomakkeesta puuttuu submit-painike.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 3.2.2 Syöte

 

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme?

Kerro saavutettavuuspuutteesta meille sähköpostitse osoitteeseen opetusteknologia@helsinki.fi

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi 
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000