Farmasian tiedekunnan valinnaiset opinnot

Alla on lueteltu valinnaiset opintokokonaisuudet, joita voivat opiskella muutkin kuin koulutusohjelman omat opiskelijat. Lisätietoa kokonaisuuksista löydät WebOodista.

Tietoa mahdollisista rajoituksista oman tutkintosi valinnaisiin opintoihin löydät WebOodista koulutusohjelmasi opinto-oppaasta tai ohjeesta Tutkintoni rakenne ja laajuus.

Huom! Ohjeiden ja WebOodin välistä yhteyttä rakennetaan. Jos päädyt valinnaisen opintokokonaisuuden linkistä WebOodiin sivulle, jonka alalaidassa lukee "ei opetusta WebOodissa" ja "ei tenttejä WebOodissa", etsi sama opintokokonaisuus WebOodin opinto-oppaasta nähdäksesi todellisen tilanteen.

Tiedekunnan tarjoamat opinnot

Farmaseutin koulutusohjelman opinnoista tarjotaan muiden koulutusohjelmien opiskelijoille alla esitetyt opintokokonaisuudet. Farmasian perusopintokokonaisuuden (vähintään 15 op) opintojaksoille voivat ilmoittautua kaikki muiden koulutusohjelmien opiskelijat. Farmasian aineopintokokonaisuuden opintojaksojen suorittamisen edellytyksenä on farmasian perusopintokokonaisuuden (vähintään 15 op) suoritusmerkintä. Kokonaisuusmerkintä opintokokonaisuudesta pyydetään Viikin opiskelijapalveluista (viikki-student(at)helsinki.fi).

FARM-501 Farmasian perusopinnot (15-25 op)

Huom. Varmista soveltuvan kokonaisuuden sisältö omasta koulutusohjelmastasi. Jos olet suorittanut oman koulutusohjelman opinnoissa jonkin farmasian kursseja sisällöllisesti vastaavan kurssin, sisällytä farmasian perusopintokokonaisuuteen jokin muu vaihtoehtoisista kursseista. FARM-302 ei sovellu kemian kandiohjelmaan sisällytettävään opintokokonaisuuteen.

FARM-502 Farmasian aineopinnot (25-35 op)

Huom. Näille opintojaksoille voit ilmoittautua vasta Farmasian perusopintokokonaisuuden suoritettuasi, jolloin voit pyytää opinto-oikeutta aineopintokokonaisuuteen Viikin opiskelijapalveluista.

Muita opintojaksoja

Farmasian perus- ja aineopintokokonaisuuksien lisäksi on mahdollista suorittaa yksittäisiä opintojaksoja farmasian koulutusohjelmien opintotarjonnasta, mikäli opintojaksoa ei ole rajattu vain farmasian koulutusohjelmien opiskelijoille. Jos näille opintojaksoille on rajoitettu sisäänotto, ovat tiedekunnan omat opiskelijat etusijalla. Ennen ilmoittautumista tulee huomioida myös kurssien esitietovaatimukset.