Hallinto- ja opiskelijajärjestötoiminta osana opintojasi

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Opiskelijana sinulla on mahdollisuus olla mukana vaikuttamassa yliopiston toimintaan. Voit lisätä hallinto- ja opiskelijajärjestötoiminnassa hankittua osaamista osaksi tutkintoasi ja ansaita siitä opintopisteitä.

Montako opintopistettä voin saada ja mihin voin niitä käyttää?

Hallinto- ja opiskelijajärjestötoiminnasta voidaan myöntää 2–5 opintopistettä jokaista tutkintoa kohden. Voit käyttää ne koulutusohjelmasi ohjeiden mukaisesti joko osana koulutusohjelmasi työelämä- ja asiantuntijaosaamista tai valinnaisia opintoja.

Opintopisteiden myöntäminen hallinto- ja opiskelijajärjestötoiminnasta perustuu rehtorin päätökseen. Vararehtorin päätöksen HY/497 voit lukea Flammasta (vaatii sisäänkirjautumisen).

Hallinto- ja opiskelijajärjestötoimintaan osallistumisella ei kuitenkaan ole mahdollista korvata kokonaan tutkintosi työelämä- ja asiantuntijaosaamisen osuutta.

Myönnettävien opintopisteiden vähimmäismäärä on 2 op.

Mistä opintopisteitä myönnetään?

Samassa toimielimessä tai järjestötehtävässä toimimisesta voi saada opintopisteitä vain kerran. Yli kymmenen vuotta aikaisemmin hankittua osaamista ei huomioida. Opintopisteet määräytyvät seuraavien yhteisten periaatteiden mukaan:

  • Yliopistolain, yliopiston johtosäännön tai yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön mukainen monijäseninen toimielin: yliopistokollegio, hallitus, tiedekuntaneuvosto, laitosneuvosto, erillisen laitoksen johtokunta, harjoittelukoulujen neuvottelukunta, opetustaitotoimikunta, opiskelijavalintatoimikunta/lautakunta, Avoimen yliopiston johtokunta, koulutusohjelman johtoryhmä, oikeusturvalautakunta. Vähintään lukuvuosi tai kalenterivuosi nimettynä virkailijana (1 op), oltava läsnä vähintään puolessa pidetyistä kokouksista.
  • Muu rehtorin tai vararehtorin päätöksellä perustettu monijäseninen toimielin: vähintään lukuvuosi tai kalenterivuosi nimettynä jäsenenä tai varajäsenenä (1 op), oltava läsnä vähintään puolessa pidetyistä kokouksista
  • Ylioppilaskunnan piirissä toimivan järjestön hallitus: vähintään lukuvuosi tai kalenterivuosi nimettynä jäsenenä (1 op), vähintään lukuvuosi tai kalenterivuosi puheenjohtajana, taloudenhoitajana tai sihteerinä (2 op), oltava läsnä vähintään puolessa pidetyistä kokouksista
  • Ylioppilaskunnan piirissä toimivan järjestön virkailija: vähintään lukuvuosi tai kalenterivuosi nimettynä virkailijana (1 op), edellytetään määriteltyjä tehtäviä ja aktiivista toimintaa (esim. tapahtumien järjestäminen)
  • Ylioppilaskunnan edustajisto, hallitus tai valiokunta: vähintään lukuvuosi tai kalenterivuosi jäsenenä (1 op), vähintään lukuvuosi tai kalenterivuosi valiokunnan puheenjohtajana tai sihteerinä (2 op), vähintään lukuvuosi tai kalenterivuosi hallituksen puheenjohtajana (3 op), oltava läsnä vähintään puolessa pidetyistä kokouksista
  • Oman opiskelualan kansallinen tai kansainvälinen opiskelijajärjestö: vähintään lukuvuosi tai kalenterivuosi nimettynä jäsenenä (1 op), vähintään lukuvuosi tai kalenterivuosi puheenjohtajana, taloudenhoitajana tai sihteerinä (2 op), oltava läsnä vähintään puolessa pidetyistä kokouksista, vähintään lukuvuosi tai kalenterivuosi nimettynä virkailijana (1 op), edellytetään määriteltyjä tehtäviä ja aktiivista toimintaa (esim. tapahtumien järjestäminen)

Voit lisätä myös toisen korkeakoulun hallintoelimissä tai ylioppilaskunnan piirissä toimivissa järjestöissä hankittua osaamistasi osaksi Helsingin yliopiston tutkintoasi. Myönnettävien opintopisteiden määrää koskevat samat edellä esitetyt periaatteet.

Miten hallinto-ja järjestötoiminnan osaamiseni arvioidaan?

Hallinto- ja opiskelijajärjestötoiminnan osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty – hylätty.

Miten haen opintopisteitä hallinto-ja opiskelijajärjestötoiminnasta?

Voit hakea opintopisteitä jättämällä hakemuksen  tiedekuntasi opiskelijapalvelupisteeseen. Liitä hakemukseen toimielimen puheenjohtajan tai sihteerin tai järjestön vastaavan henkilön antama todistus. Todistuksesta on käytävä ilmi roolisi ja tehtäväsi sekä se, että toimintasi on ollut aktiivista ja kuinka suuressa osassa kokouksista olet ollut läsnä.