Koronaviruksen vaikutukset harjoitteluun

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Päivitetty 11.8.2021.

Koronavirustilanne muuttuu Suomessa ja ulkomailla nopeasti. Urapalvelut päivittävät tätä ohjetta tilanteen kehittyessä. Tämä ohje ei koske opetusharjoittelua, ks. kasvatustieteellisen tiedekunnan ohjeet.

 

Ulkomaan harjoittelu

 • Harjoittelutukea myönnetään normaalisti ulkomailla suoritettaviin harjoitteluihin.
 • Yliopisto seuraa Valtioneuvoston linjauksia ulkomaille matkustamisessa, ja tilanne voi muuttua myös nopeasti, jolloin on mahdollista, että ulkomaan harjoitteluita joudutaan perumaan.
 • Ulkomailta palaavien opiskelijoiden tulisi THL:n ohjeita noudattaen jäädä tarvittaessa karanteeniin.
 • Jos harjoittelu siirtyy tai peruuntuu, tulee opiskelijan olla heti yhteydessä Urapalveluihin osoitteessa traineeships@helsinki.fi.
 • Ulkomailla suoritettavan harjoittelu voi sovittaessa suorittaa loppuun etänä Suomessa, jos tilanne niin vaatii. Tällöin harjoittelua ei katsota keskeytyneeksi.
 • Kehotamme varautumaan yllättäviin tilanteisiin ja ennakoimaan kaikki kustannukset tässä tilanteessa siten, että esimerkiksi lennoista ja asumisesta on mahdollista saada rahat takaisin. Yliopiston vakuutukset eivät korvaa koronasta aiheutuvia haittoja, eikä yliopisto korvaa harjoittelun keskeytymiseen tai peruuntumiseen liittyviä kuluja.

Yleiset ohjeet tuettuihin harjoitteluihin korona-aikaan (koskee myös ulkomailla suoritettavia harjoitteluita)

Korona-tilanne aiheuttaa epävarmuutta harjoittelijoiden palkkaukseen ja harjoitteluiden alkamiseen.

 • Suomessa suoritettavia harjoitteluita voidaan suorittaa kohdeorganisaation ohjeita noudattaen.
 • Harjoitteluita voi suorittaa joko osittain tai kokonaan etätyönä. Harjoittelutuen ehtona kuitenkin on, että harjoittelijalla täytyy olla nimetty ohjaaja ja etenkin kokoaikaisessa etätyössä ohjauksen toteutumiseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota.
 • Olemme koonneet ohjeita, mitä kannattaa ottaa huomioon etänä suoritettavassa harjoittelussa. Ohjeet löytyvät Aarresaari.net -sivustolta.
 • Kun haet harjoittelutukea, tulee sinulla olla harjoittelun alkamis- ja päättymispäivämäärät sovittu työnantajan kanssa. Tukea ei myönnetä harjoitteluun, jonka ajankohta ei ole vielä tiedossa.
 • Jos sinulle on myönnetty harjoittelutuki, mutta harjoittelu siirtyy, eikä ole vielä tiedossa tarkkaa uutta ajankohtaa, perumme harjoittelutuen kyseisen harjoittelun osalta. Voit hakea tukea uudelleen kyseiseen harjoitteluun, kun uusi ajankohta on tiedossa.