Humanistinen tiedekunta: esitarkastuksen käynnistäminen

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Tältä sivulta löydät humanistisen tiedekunnan opiskelijoille suunnatut tarkentavat ohjeet väitöskirjan jättämisestä esitarkastukseen. Muista tutustua ensin yleisiin, kaikille yliopiston tohtorikoulutettaville suunnattuihin aikataulun suunnittelua ja esitarkastusta koskeviin ohjeisiin.

Jos sinulla on kysyttävää esitarkastuksen käynnistämisestä, voit aina olla yhteydessä kotitiedekuntasi jatko-opintopalveluihin.

Ennen esitarkastuksen käynnistämistä

Esitarkastuksen käynnistäminen edellyttää ohjaajien puoltoa. Ohjaajat ja vastuuhenkilö myös huolehtivat sopivien esitarkastajien ja tiedekunnan edustajan etsimisestä. Tästä syystä on tärkeää, että kerrot ohjaajillesi ja vastuuhenkilölle hyvissä ajoin suunnitelmistasi jättää käsikirjoitus esitarkastukseen, jotta ohjaaja ehtii tutustua työn viimeisimpään versioon ja sopivien esitarkastajien etsiminen voidaan aloittaa.

Kun jätät työn tarkastukseen, jatko-opintopalvelut on yhteydessä ohjaajiisi ja vastuuhenkilöön, ja pyytää vastuuhenkilöltä virallista ehdotusta työn tarkastajiksi. Jos sinulle ei vielä ole nimetty omaa vastuuhenkilöä, älä hätäile – me sovimme ohjaajiesi kanssa kuka virallisen ehdotuksen sinun tapauksessasi tekee.

Humanistisessa tiedekunnassa nimetään esitarkastuksen käynnistämisen yhteydessä tarkastajien lisäksi myös tiedekunnan edustaja, jonka tehtävä on valvoa, että tiedekunnan säädöksiä noudatetaan väitöskirjan esitarkastuksessa, julkisessa tarkastuksessa ja arvosanalautakunnassa. Tiedekunnan edustajaksi nimetään tiedekunnan professori tai tiedekuntaan työsuhteessa oleva dosentti, joka ei ole toiminut väitöskirjan ohjaajana ja tuntee hyvin tiedekunnan käytännöt väitöskirjojen tarkastuksessa. Puolueettomuuden varmistamiseksi tiedekunnan edustaja nimetään pääsääntöisesti väittelijän oman tieteenalan ulkopuolelta. Tiedekunnan edustajan nimeämisessä noudatetaan yleisiä esteellisyysperiaatteita (mm. lähisukulaisuus, lähiesimiessuhde).

Muista myös nämä:

 • Sinun tulee olla ilmoittautunut läsnäolevaksi opiskelijaksi tarkastusprosessin käynnistämisestä aina valmistumispäivään saakka.
 • Huolehdi siitä, että olet suorittanut tutkintoon kuuluvat opinnot ja tarvittavat kokonaisuudet on rekisteröity. Ainakin tutkintovaatimusten 50 opintopisteen kokonaisuus Tutkijan taidot (vanhan tutkintorakenteen mukaiset opinnot) / 30 opintopisteen kokonaisuus Tieteenalaopinnot (uuden tutkintorakenteen mukaiset opinnot) tulee olla suoritettuna ja rekisteröitynä kokonaisuudeksi ennen opinnäytteen jättämistä esitarkastukseen. Joskus rekisteröinnissä voi kestää, mutta älä huolehdi – esitarkastuksen käynnistämistä ei tarvitse sen takia lykätä. Jos kokonaisuudet eivät ole suunniteltuun väitöskirjan jättöpäivään mennessä ehtineet rekisteriin asti, meille riittää, että ohjaajasi vahvistaa meille sähköpostitse, että on hyväksynyt kokonaisuudet ja lähettänyt ne rekisteröitäväksi.

Näin jätät väitöskirjan esitarkastukseen

Opinnäytteet jätetään tarkastukseen tiedekunnan jatko-opintopalveluihin viimeistään maanantaina kaksi viikkoa ennen seuraavaa tiedekuntaneuvoston kokousta. Tarkat jättöpäivät ja tiedekuntaneuvoston kokousaikataulut löydät alempaa tältä sivulta. Opinnäytteet jätetään tarkastukseen sähköisesti:

 • Lähetä käsikirjoitus pdf-muodossa tarkistettavaksi jatko-opintopalvelujen omaan Urkund-sähköpostiosoitteseen (hum-postgrad.hy@analyysi.urkund.fi). Urkund toimittaa tämän jälkeen meille muutamassa päivässä raportin käsikirjoituksestasi. Me lähetämme Urkundin tarkistusraportin edelleen ohjaajallesi, joka käy sen läpi ja liittää esitarkastajaehdotukseen vahvistuksensa tehdystä alkuperäisyystarkastuksesta. Raportti lähetetään ohjaajalle vasta siinä yhteydessä, kun häneltä pyydetään esitarkastajaehdotusta – ei siis tarvitse huolestua siitä, jos ohjaajasi ei ole saanut raporttia heti työn Urkundiin lähetettyäsi. Lähetä käsikirjoitus Urkundiin mielellään viimeistään suunniteltua jättöpäivää edeltävänä perjantaina, sillä Urkund-raportin valmistuminen voi kestää muutaman päivän. Ei haittaa, vaikka tekisit käsikirjoitukseen vielä pieniä muutoksia sen jälkeen, kun olet toimittanut sen Urkundiin.
 • Täytä taustatietosi e-lomakkeelle viimeistään sinä jättöpäivänä, johon tähtäät.
 • Toimita käsikirjoitus samana päivänä yhtenä pdf-tiedostona osoitteeseen hum-postgrad@helsinki.fi.
 • Kun olet täyttänyt lomakkeen ja lähettänyt meille käsikirjoituksen, pyydämme ohjaajiltasi ja vastuuhenkilöltäsi ehdotusta esitarkastajiksi ja tiedekunnan edustajaksi. Ehdotuksen tulee saapua jatko-opintopalveluihin viimeistään tiedekuntaneuvoston kokousta edeltävän viikon maanantaina. Ellei ehdotusta saada ajoissa, asian käsittely voi siirtyä myöhempään kokoukseen.
 • Kun saamme ehdotuksen, lähetämme sen sinulle hyväksyttäväksi. Vastaathan mahdollisimman ripeästi. 

Jos väitöskirjasi on artikkeliväitöskirja, huomioi lisäksi nämä:

 • Jos väitöskirja sisältää yhteisjulkaisuja, joilla on sinun lisäksesi muita kirjoittajia, sisällytä käsikirjoitukseen selvitys siitä, mikä on ollut sinun osuutesi kussakin julkaisussa.
 • Selvityksen tulee olla kaikkien kirjoittajien hyväksymä.
 • Jos on todennäköistä, että esitarkastajat ovat ulkomaisia, laadithan selvityksen englanniksi.

Jos väitöskirjasi on ollut esitarkastuksessa jo aiemmin ja tarkastus on tuolloin rauennut, huomioi lisäksi nämä:

 • Esitarkastuksen käynnistämiselle uudelleen tarvitaan aina ohjaajien ja vastuuhenkilön hyväksyntä.
 • Kun jätät väitöskirjan uudelleen tarkastukseen, toimita meille samalla kirjallinen selvitys käsikirjoitukseen edellisen tarkastuskerran jälkeen tekemistäsi keskeisistä korjauksista.

Käsikirjoituksen ulkoasu

Kaikki opinnäytteet jätetään tarkastukseen pdf-muodossa. Mahdolliset erilliset tiedostot tulee yhdistää yhdeksi pdf-tiedostoksi (mikäli sinulla on ongelmia tämän kanssa, autamme tarvittaessa). Esitarkastusvaiheen käsikirjoituksissa tulee käyttää pistekokoa 12 ja riviväliä 1,5–2. Marginaalien on syytä olla reilut, jotta tarkastajat voivat halutessaan tulostaa opinnäytteen ja tehdä marginaaleihin helposti merkintöjä.

Väitöskirjakäsikirjoituksiin sisällytetään nimiölehden jälkeen enintään 1–2 sivun pituinen suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen tiivistelmä. Tiivistelmää varten ei ole erillistä lomaketta, vaan se on vapaamuotoinen. Tiivistelmään sisällytetään tiedot aiheesta, käytetyistä menetelmistä ja tärkeimmistä tuloksista. Tiedot esitetään sanallisesti (ei kaavoja, erikoissymboleja eikä kuvioita).

Opinnäytteiden jättöpäivät ja tiedekuntaneuvoston aikataulut

Syyslukukausi 2020

Opinnäyte jätettävä
tarkastukseen viimeistään
Tiedekuntaneuvoston kokous,
jossa tarkastus käynnistetään
maanantaina tiistaina
31.8.2020
21.9.2020
12.10.2020
9.11.2020
30.11.2020
15.9.2020
6.10.2020
27.10.2020
24.11.2020
15.12.2020

Kevätlukukausi 2021

Opinnäyte jätettävä
tarkastukseen viimeistään
Tiedekuntaneuvoston kokous,
jossa tarkastus käynnistetään
maanantaina tiistaina
11.1.2021
15.2.2021
15.3.2021
12.4.2021
10.5.2021
31.5.2021
26.1.2021
2.3.2021
30.3.2021
27.4.2021
25.5.2021
15.6.2021

 

Mitä sitten tapahtuu?

 • Esitarkastajat saavat lausunnon antamiseen aikaa kaksi kuukautta (kesäaikaan kolme, sillä myös tarkastajien on saatava pitää kesälomaa).
 • Kun olemme lähettäneet käsikirjoituksen tarkastajille, ilmoitamme sinulle tarkan määräpäivän, johon mennessä lausuntojen pitäisi saapua.
 • Jos lausunnot myöhästyvät, me huolehdimme tarkastajien hoputtamisesta. Jos lausuntoja ei ala kuulua, voit myös aina kysellä meiltä tilannetta.
 • Esitarkastajat lähettävät lausuntonsa kahden kuukauden kuluessa suoraan tiedekunnalle – eivät opiskelijalle, opiskelijan vastuuhenkilölle eivätkä ohjaajalle. Kun olemme saaneet molemmat lausunnot, lähetämme niistä pikimmiten kopiot sinulle, ohjaajillesi ja vastuuhenkilölle sekä tiedekunnan edustajalle.
 • Sinulla on oikeus esittää tiedekuntaneuvostolle huomautuksia lausunnoista ennen kuin väittelyluvan myöntämisestä päätetään. Annamme sinulle tästä tarkemmat ohjeet samassa yhteydessä, kun lähetämme lausunnot sinulle.
 • Jos esitarkastajat puoltavat lausunnoissa väittelyluvan myöntämistä, pyydämme vastuuhenkilöltäsi ja ohjaajiltasi ehdotusta arvosanalautakunnan jäseniksi (vastaväittäjä, kustos ja mahdollinen toinen tiedekunnan edustaja).
 • Väittelylupa pyritään saamaan tiedekuntaneuvoston käsittelyyn mahdollisimman nopeasti – ilmoitamme sinulle väittelyluvan käsittelyn aikatauluista samalla, kun saat lausunnot.

Mitä jos esitarkastuslausunnot ovat kielteisiä?

 • Jos jompikumpi tai molemmat tarkastajat antavat kielteisen lausunnon, esitarkastus pääsääntöisesti raukeaa. Rauennut tarkastus voidaan käynnistää uudelleen, kun olet tehnyt käsikirjoitukseen tarvittavat korjaukset ja ohjaajat ja vastuuhenkilö puoltavat tarkastuksen käynnistämistä uudelleen.
 • Tiedekunta voi pyytää tehtävään samoja tai eri esitarkastajia harkintansa mukaan. Pääsääntöisesti suosituksena on, että ainakin toinen ensimmäisen kierroksen esitarkastajista nimetään tehtävään myös toisella tarkastuskierroksella.
 • Uusi tarkastuskierros etenee samalla tavalla kuin ensimmäinenkin ja korjattu käsikirjoitus tulee jättää tarkastukseen samoja ohjeita ja aikatauluja noudattaen.
 • Jos saat kielteisen lausunnon, älä huolestu liikaa – useimmiten kyse on vain siitä, että väitöskirja on jätetty esitarkastukseen vähän liian hätäisesti ja kaipaa vielä hiomista.