Johtamisopinnot erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksessa

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin
Erikoislääkärikoulutus, 5-vuotinen
Erikoislääkärikoulutus, 6-vuotinen
Erikoishammaslääkärikoulutus
Yleislääketieteen erityiskoulutus

Johtamisopintojen tavoitteena on, että erikoislääkäri/erikoishammaslääkäri osaa toimia palvelujärjestelmässä toimien väestön terveyden ja työyksikkönsä tavoitteiden hyväksi. Johtamiskoulutus on Helsingin yliopiston lääkäreiden ja hammaslääkäreiden erikoistumiskoulutukseen kuuluva pakollinen kokonaisuus. Johtamisopintojen suorittamisesta ei tule erillistä merkintä koulutuksen suoritustodistukseen.

Johtamisopintojen suorittaminen

Ilmoittautuminen syksyn JOP10 moduuleihin B ja D alkaa 10.8.2020 ja päättyy 31.8.2020

Opintojen suorittamiseen tarvitset helsinki.fi-tunnuksen, joten aloita niiden hankkiminen tai varmista niiden toimiminen heti:
https://helpdesk.it.helsinki.fi/ohjeet/kirjautuminen-ja-yhteydet/kayttajatunnus/kayttajatunnuksen-hakeminen

Uudenmallisiin johtamisopintoihin ja vanhanmalliseen lähijohtajakoulutukseen liittyvä tiedottaminen tapahtuu pääsääntöisesti erikoistuvien lähijohtajakoulutusblogissa ja helsinki.fi -sähköpostiosoitteen kautta.

Mikäli et säännöllisesti käytä helsinki.fi-sähköpostia, niin aseta postinsiirto pysyvään sähköpostiosoitteeseesi: ohjeet löytyvät osoitteesta
https://helpdesk.it.helsinki.fi/ohjeet/yhteydenpito-ja-julkaiseminen/sahkoposti/postin-ohjaus-pois-office-365sta.

1.1.2018 lähtien erikoistumiskoulutuksen opinto-oikeuden saaneet suorittavat uudenmallisen johtamisopintokokonaisuuden 10op (JOP10). Pakollisen JOP10-kokonaisuuden lisäksi, erikoistuva voi hakeutua suorittamaan lähijohtajapätevyyteen johtavaa LÄP30-kokonaisuutta.

 • JOP10-opinnot koostuvat neljästä ajallisesti rajatusta verkkomoduulista (A, B, C ja D), joihin sisältyy lähiopetuspäiviä. Moduulit A ja C järjestetään keväisin ja B ja D syksyisin, ja moduulit tulee suorittaa aakkosjärjestyksessä. Käytännössä JOP10 suorittamiseen menee kaksi kalenterivuotta.
 • JOP10 moduuleihin ilmoittaudutaan weboodissa. Ilmoittautumisajan päätyttyä tarkistetaan opiskelijan oikeus osallistua moduuliin, minkä jälkeen hyväksytyille lähetetään kurssiavain kyseisen moduulin Moodle-alustalle. JOP10-opintokokonaisuuden suorittaminen merkitään weboodiin eikä siitä anneta erillistä todistusta.
 • JOP10-kokonaisuuden lisäksi erikoistuva voi hakeutua suorittamaan lähijohtajapätevyyttä (LÄP30), johon kuuluu pakollisena osana JOP10-kokonaisuuden suorittaminen.

Lähijohtajapätevyys LÄP30 – Johtamisopinnot 10op + 20op lisäkoulutus

Vanhanmallisen lähijohtajakoulutuksen tilalle on tullut uudenmallinen johtamisopintokokonaisuus. Siihen kuuluu kaikille pakollinen johtamisopinnot 10op (JOP10), joka koostuu neljästä lukukaudenkestoisesta modulista (A, B, C ja D). Tämän lisäksi erikoistuva voi hankkia itselleen lähijohtajapätevyyden: JOP10 täydennetään suorittamalla moduli E (20op).

Moduli E:n ensimmäinen ryhmä aloittaa syksyllä 2020. Halukkaat ja modulista kiinnostuneet erikoistuvat lääkärit ja hammaslääkärit voivat ilmoittautua moduliin E syyskuussa. Varsinainen moduli käynnistyy 2.10.2020. Modulin suorittamiseen menee vähintään lukuvuosi ja siihen saa käyttää korkeintaan kaksi lukuvuotta. Tämän ensi kertaa järjestettävän moduli E:n suorittamiseen sitoudutaan palauttamalla syyslukukaudella 2020 ensimmäiset tehtävät, joihin kuuluu mm. aikataulutettu opintosuunnitelma. Kevätlukukaudella modulissa saavat jatkaa vain tehtävät ajoissa palauttaneet erikoistuvat, ja heille valitaan seniori- tai vertaismentori lähijohtajakoulutusta varten.

Moduli E tulee koostumaan suunnitelmasta, kehittymistehtävistä, kirjatehtävistä, valinnaisista opinnoista sekä muutamasta portfoliotehtävästä. Kehittymistehtävien lista on erikoisalakohtainen, kirjalista on rajattu ja myös valinnaiset opinnot on määritelty. Hyväksytyissä valinnaisissa kursseissa on mukana mm. kotimaisia ja kansainvälisiä valinnaisia verkkokursseja ja erityisesti MOOCceja (Massive Open Online Courses), joten edelleen suuren osan tehtävistä voi suorittaa omaan aikatauluun sopeutetusti ja etänä.

Moduliin E voi ilmoittautua, kun on saanut oodi-merkinnät JOP10 moduleista A, B ja C. Myös moduli D on kaikille pakollinen, mutta sen suoritus tarkistetaan vasta vuodenvaihteessa 2020-2021. Moduliin E ovat tervetulleita myös 10op kokonaisuuden vanhanmallisesta lähijohtajakoulutuksesta suorittaneet. Henkilökohtainen opinto- ja kehittymissuunnitelma laaditaan itsenäisesti modulin alussa ja sitä muokataan tarvittaessa ensimmäisen lukuvuoden loppupuolella mentorin kanssa.

Ilmoittautuminen tapahtuu weboodissa alla olevalla linkillä 18.9.2020-1.10.2020 välisenä aikana:

https://weboodi.helsinki.fi/hy/opettaptied.jsp?html=1&OpetTap=138284439&Kieli=1

Moduliin hyväksytyille lähetetään tervetuloviesti kurssiavaimineen 2.10.2020. Kaikilta ilmoittautuneilta tarkistetaan erikoistumiskoulutuksen opinto-oikeus sekä merkinnät JOP10-moduleista A, B ja C tai vanhanmallisen lähijohtajakoulutuksen 10op kokonaisuudesta.

Vanhanmallisen lähijohtajakoulutuksen loppuun suorittaminen

Kategoria 1: Olet palauttanut tehtävät viimeistään 31.12.2019, mutta et ole saanut weboodi-merkintää 30op

 • Sinulla on Moodlessa jo väh 30op edestä arvioituja tehtäviä (tarkista tämä klikkaamalla Moodlessa vasemmanpuoleisesta valikosta (potilaan oikea, saa esille painamalla kolmea allekkaista viivaa) kohdasta ARVIOINNIT

  • Et ole luultavasti palauttanut 30op oodimerkinnänhakulomaketta. Palauta tämä välittömästi.
 • Olet palauttanut 30op oodimerkinnänhakulomakkeen Moodlessa 31.12.2019 mennessä ja sinulla on alle 30op (tai alle eri kohtien minimimäärän opintopisteitä)
  • Olet saanut palautetta täydennettävistä tehtävistä tai Moodle/sähköpostiviestiä puuttuvista palautuksista. Nämä tulee täydentää mahdollisimman pian.

Kategoria 2: Olet palauttanut tehtävät viimeistään 31.12.2019, mutta et ole saanut weboodi-merkintää 10op

 • Sinulla on Moodlessa jo väh 10op edestä arvioituja tehtäviä (tarkista tämä klikkaamalla Moodlessa vasemmanpuoleisesta valikosta (potilaan oikea, saa esille painamalla kolmea allekkaista viivaa) kohdasta ARVIOINNIT

  • Et ole luultavasti hakenut 10op merkintää e-lomakkeella.
 • Olet täyttänyt e-lomakkeen 31.12.2019 mennessä ja sinulla on Moodlessa alle 10op arvioituja tehtäviä
  • Olet saanut palautetta täydennettävistä tehtävistä tai Moodle/sähköpostiviestiä puuttuvista palautuksista. Nämä tulee täydentää mahdollisimman pian.
  • Jos et reagoi näihin täydennyspyyntöihin maaliskuun loppuun mennessä, siirryt kategoriaan 3 (alla)

Kategoria 3: JOS ET ole palauttanut tehtäviä ajoissa 31.12.2019 mennessä tai ET OLE toiminut edellä mainittujen ohjeiden mukaan

Arvioidemme mukaan mahdollisesti jopa 400:lla erikoistuvalla on jäänyt lähijohtajakoulutus suorittamatta ja tehtävät palauttamatta määräaikaan mennessä. Järjestämme vielä mahdollisuuden suorittaa vanhanmallisesta lähijohtajakoulutuksesta 10op verran.

Suoritus tapahtuu erillisellä Moodle-alustalla Vanha läjo loppuerä 10op. Kaikkien 1.4.2020 oodimerkintää vailla olevien tulee kirjautua tälle alustalle. Moodle-sivun kurssiavaimen saa pyytämällä sitä sähköpostitse osoitteesta med-lahijohtaja@helsinki.fi

Alustalla voi suorittaa puuttuvien ad 10op edestä kirjallisuustehtäviä vain määrätyltä kirjallisuuslistalta (lista julkaistaan myöhemmin). Reflektion kirjoittamiseen annetaan tarkat ohjeet, joita on noudatettava kirjaimellisesti saadakseen aiotut opintopisteet. Näitä kirjallisuusreflektiotehtäviä voi suorittaa 31.8.2020 asti. Voit lukea kirjat perinteisenä versiona, e-kirjana tai äänikirjana, opintopistemäärä kullekin kirjalle on ennalta määrätty.

Ennen 1.8.2009 opinto-oikeuden saanet kommunikoivat suoraan tiedekunnan opintotoimiston kanssa, miten suorittavat tuolloin tutkintoon kuuluneet 20 tuntia hallintoa. Myös ne, jotka ovat alunperin saaneet opinto-oikeuden ennen 1.8.2009, mutta tämän jälkeen vaihtaneet erikoisalaa ja luopuneet alkuperäisestä opinto-oikeudestaan, voivat suorittaa 20 tuntia hallinnollista koulutusta lähijohtajaopintojen/johtamisopintojen sijaan.