Kieli-HOPS – kotimaisten kielten taitajaksi

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Tältä sivulta löytyvän Kieli-hopsin tavoitteena on auttaa sinua pohtimaan ja asettamaan tavoitteita suomen/ruotsin kielen oppimiselle – ensisijaisesti itsenäisesti ja tarvittaessa ohjaavan opettajasi kanssa keskustellen. Kieli-hops auttaa sinua myös suunnittelemaan omaa polkuasi suomen/ruotsin kielen taitajaksi. Suomen/ruotsin kielen osaamisesta on etua, jotta sinulla olisi esimerkiksi paremmat ja monipuolisemmat mahdollisuudet työllistyä Suomeen valmistumisesi jälkeen.

Toimi näin: Pohdi oheisia kysymyksiä itsenäisesti. Jos haluat keskustella kysymyksistä opettajasi tai ohjaajasi kanssa, vastaa kysymyksiin ennen keskustelua. Voit kopioida alla olevat kysymykset esimerkiksi tekstitiedostoon. Vastaaminen vie 5–10 minuuttia. Pidä vastauksesi tallessa ja päivitä niitä tarvittaessa. Niihin on hyvä palata aina, kun keskustelet opinnoistasi opettajien ja ohjaajien kanssa.

Voit myös ladata Kieli-hopsin muokattavana tiedostona Kielibuusti-hankkeen sivuilta.

Kysymyksiä opiskelusta ja työskentelystä suomeksi/ruotsiksi

Opiskeluun ja työskentelyyn liittyvät kysymykset ohjaavat sinua ajattelemaan, millainen merkitys eri kielten osaamisella on tulevissa työtehtävissäsi.

 1. Millaiseen työtehtävään opiskelet: kenen kanssa siinä kommunikoidaan ja millaista kielitaitoa siinä tarvitaan?
 2. Jos tutkintoosi/opintoihisi sisältyy harjoittelujaksoja/harjoittelu/harjoitteluja, millä kielellä haluaisit suorittaa ne?

Kysymyksiä suomen/ruotsin kielen taidostasi

Kotimaisten kielten osaamiseen liittyvien kysymysten tavoitteena on auttaa sinua hahmottamaan, millainen suomen/ruotsin kielen taitosi on nyt. Kysymykset voivat auttaa sinua myös asettamaan tavoitteita suomen/ruotsin kielen taidon kehittämiselle.

 1. Haluatko oppia lisää suomea / ruotsia? Miksi haluat / et halua?
 2. Miten suomen/ruotsin kielen käyttö sujuu omasta mielestäsi? Voit valita useita vaihtoehtoja.
  1. En ymmärrä enkä puhu suomea/ruotsia ollenkaan.
  2. Kuuntelen ja ymmärrän ihan vähän tutuissa ja toistuvissa tilanteissa, en puhu tai kirjoita suomea/ruotsia itse.
  3. Uskon ymmärtäväni melko hyvin tutuissa ja toistuvissa tilanteissa, puhun ja kirjoitan vain vähän.
  4. Ymmärrän suomea/ruotsia hyvin monenlaisissa tilanteissa, ja pystyn kertomaan asioista ja tapahtumista lyhyesti.
  5. Kuuntelen ja luen suomen/ruotsin kielellä säännöllisesti ja sujuvasti, mutta en puhu mielelläni suomeksi/ruotsiksi.
  6. Käytän suomea/ruotsia päivittäin sosiaalisessa kanssakäymisessä ja asiointitilanteissa (suullisesti ja kirjallisesti).
  7. Käytän suomea/ruotsia opiskelussa sujuvasti suullisesti, mutta kirjalliset tehtävät ovat usein haastavia.
  8.  Opiskelen/työskentelen suomeksi/ruotsiksi. Myös kirjalliset tehtävät sujuvat hyvin.
 3. Oletko osallistunut viralliseen suomen/ruotsin kielitestiin (esim. YKI-testi)?
  1. En.
  2. Kyllä (minkä tason testiin ja milloin?)
 4. Millaiseen suomen/ruotsin kielen taitoon tulevaisuudessa tähtäät? Missä tilanteissa haluaisit pystyä toimimaan suomeksi? Merkitse, mikä seuraavista kuvaa parhaiten omaa tavoitettasi/tulevaisuuttasi:
  1. Työskentelen ja/tai suoritan harjoittelun suomeksi/ruotsiksi.
  2. Käytän suomea/ruotsia aktiivisesti arjen tilanteissa, harrastuksissa ja perheen ja ystävien kanssa, mutta työskentelen esimerkiksi englanniksi.
  3. Ymmärrän suomea/ruotsia arjen tilanteissa, mutta en käytä suomea/ruotsia aktiivisesti harrastuksissa, yksinkertaisissa asiointitilanteissa ja ystävien kanssa kommunikoidessani.
  4. En usko tarvitsevani suomen/ruotsin taitoa tulevaisuudessa.
 5. Mikä on oma konkreettinen tavoitteesi seuraavaksi?
  1. Suoritan jonkin suomen/ruotsin kurssin.
  2. Alan käyttää suomen/ruotsin kieltä erilaisissa asiointitilanteissa.
  3. Kirjoitan sähköpostin/muun viestin suomeksi/ruotsiksi.
  4. Vaihdan kuulumisia kavereiden kanssa suomeksi/ruotsiksi.
  5. Katson suomalaista tv-sarjaa/elokuvaa / kuuntelen suomenkielistä/ruotsinkielistä podcastia / musiikkia / äänikirjaa. Hyödynnän tekstitystä, jos se on saatavilla.
  6. Luen uutisotsikoita suomeksi/ruotsiksi.
  7. Seuraan selkouutisia viikoittain suomeksi.
  8. Otan ”kielivinkki”-apin käyttöön
  9. Joku muu, mikä? Määrittele itse:

Taustoittavia kysymyksiä

Kieli-hopsin taustoittavien kysymysten tavoitteena on herätellä sinua pohtimaan omaa kielenoppimistyyliäsi ja -tapaa sekä lisätä tietoisuuttasi siitä, mistä osa-alueista kielitaito koostuu ja missä kaikkialla kieltä voi oppia.

 1. Mitä kieliä käytät arjessasi?
 2. Kenen kanssa ja missä tilanteissa käytät näitä kieliä?
 3. Millainen kielenopiskelu tuntuu sinusta mukavalta ja mielekkäältä? Voit valita useita vaihtoehtoja. 

  1. Opin kieltä parhaiten kurssilla kielenopettajan ohjaamana.
  2. Itsenäinen opiskelu esim. verkkomateriaalien (kuten YLE Kielikoulu) ja itseopiskelumateriaalien avulla sopii minulle hyvin.
  3. Opiskelen kieltä itsekseni oppikirjan ja sanakirjan avulla.
  4. Opin ja harjoittelen kieltä kuuntelemalla. Kuuntelen esim. musiikkia, podcasteja, keskusteluja.
  5. Opin ja harjoittelen kieltä katselemalla tv-sarjoja, leffoja, Youtube-videoita ym.
  6. Opin ja harjoittelen kieltä lukemalla mm. (selko)uutisia tai uutisotsikoita, lehtiä, oman alan tekstejä, blogeja.
  7. Opin ja harjoittelen kieltä lukemalla ja kirjoittamalla epämuodollisissa tilanteissa, esim. WhatsApp-viestit, some.
  8. Tykkään kielipeleistä ja kielisovelluksista, esim. Wordle, Duolingo.
  9. Tykkään oppia kieltä sosiaalisissa tilanteissa esim. kaupan/kahvilan kassalla, kavereiden tai opettajan kanssa keskustellen, opintotoimistossa, työtilanteissa.
  10. Tykkään kokeilla ja käyttää rohkeasti olemassa olevaa kielitaitoani kaikissa tilanteissa.

Unelmoi vapaasti

 1. Valmistumisen jälkeen aion asua ja työskennellä...
 2. Jos nykyiset suunnitelmani muuttuvat, aion...
 3. Jos osaisin suomea/ruotsia tosi sujuvasti, niin sitten minä…
 4. Viiden vuoden päästä näen itseni...