Kielikeskuksen äidinkielen ja viestinnän opintokokonaisuus (suomi)

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Voit suorittaa Kielikeskuksessa 15 opintopisteen äidinkielen ja viestinnän (suomi) opintokokonaisuuden. Kielikeskuksessa tehdyn opintokokonaisuuden voit useissa tapauksissa käyttää tutkintosi valinnaisiin opintoihin. Varmista etukäteen koulutusohjelmastasi, käykö kokonaisuus tutkintoosi. Lisätietoa opintokokonaisuuksista löydät sivulta Kielikeskuksen tarjoamat kielten opintokokonaisuudet valinnaisina opintoina.

KK-AIOK15 Kielikeskuksen äidinkielen ja viestinnän opintokokonaisuus (suomi), 15 op

Kohderyhmä

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat

Ajoitus

Opintokokonaisuus on suoritettavissa lukuvuodesta 2021 - 2022 alkaen (lv. 2021 - 2022 ja lv. 2022 - 2023). Yksittäisiä opintojaksoja voi kuitenkin suorittaa jo aiemmin. Kaikkia opintojaksoja ei välttämättä järjestetä joka vuosi.

Osaamistavoitteet

Kielikeskuksen äidinkielen ja viestinnän opintokokonaisuuden tavoitteena on kehittää äidinkielisen (suomi) kirjoittamisen taitoja sekä vahvistaa ja monipuolistaa viestintäosaamista.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Kandidaatin tai maisterin tutkinnon tai tohtoriohjelman äidinkielen pakolliset opinnot.

Sisältö

Äidinkielen ja viestinnän 15 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus koostuu suomenkielisistä kirjoitus- ja puheviestinnän kursseista, joita Kielikeskuksessa on tarjolla seuraavasti:

KK-AKTE001 Kielen- ja tekstinhuoltoa (suomi), 2 op (lv. 2020 - 2021, lv. 2021 - 2022)
KK-AKTE002 Tieteen popularisointi -tekstityöpaja (suomi), 2 op (lv. 2020 – 2021 ja lv. 2022 – 2023)
KK-AKTE003 Kirjoittamisen kurssi graduntekijöille (suomi), 2 op (lv. 2020 - 2021)
KK-AKTE004 Kirjoittamisen kurssi väitöskirjantekijöille (suomi), 2 op (lv. 2020 - 2021)
KK-AKTE005 Asiantuntijan kirjoittaminen (suomi), 2 op (lv. 2020 - 2021, lv. 2021 - 2022 ja lv. 2022 - 2023)
KK-PUVU001 Työelämän esiintymistaidot (suomi), 2 op (lv. 2020 - 2021 ja lv. 2022 - 2023)
KK-PUVU002 Kuunteleminen ja läsnäolo työelämän vuorovaikutuksessa (suomi), 2 op (lv. 2020 - 2021)
KK-PUVU003 Työelämän tiimiviestintätaidot (suomi), 2 op (lv. 2021 - 2022)
KK-PUVU004 Työelämän verkostoitumistaidot (suomi), 2 op (lv. 2021 - 2022)
KK-PUVU005 Äänenkäyttö puhetyössä (suomi), 2 op (lv. 2022 - 2023)
KK-AIK001 Vuorovaikutus ja tekstitaidot työelämässä -projekti (suomi), 3 op (lv. 2022 - 2023)
KK-FIN06 Työelämän viestintää suomeksi (CEFR C1), 2 op (lv. 2020 - 2021, lv. 2021 - 2022 ja lv. 2022 - 2023)  

Opintokokonaisuuteen voidaan käyttää aiempia Kielikeskuksen äidinkielen (suomi) suorituksia opintokokonaisuuden vastuuopettaja Maiju Rannan harkinnan mukaan (opintojen vanhenemissäännöt huomioon ottaen).

Lisäksi opiskelija voi hyväksilukea kokonaisuuteen muita suomalaisissa korkeakouluissa suoritettuja suomenkielisiä kirjoittamisen, viestinnän tai puheviestinnän kursseja. Niiden hyväksilukemisesta opintokokonaisuuteen tulee neuvotella etukäteen vastuuopettajan kanssa.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Opintokokonaisuus arvostellaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Kunkin erillisen opintojakson arviointi perustuu sen omiin osaamistavoitteisiin.

Vastuuhenkilö

Maiju Ranta, maiju.ranta@helsinki.fi (tiedustelut, hyväksilukeminen ja opintokokonaisuuden hyväksyminen)