Koronaviruksen vaikutukset harjoitteluun

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Päivitetty 2.7.2020.

Koronavirustilanne muuttuu Suomessa ja ulkomailla nopeasti. Urapalvelut päivittävät tätä ohjetta tilanteen kehittyessä. Tämä ohje ei koske opetusharjoittelua, ks. kasvatustieteellisen tiedekunnan ohjeet.

Ulkomaan harjoittelu

 • Helsingin yliopisto on perunut kaikki ulkomailla suoritettavat harjoittelut, joiden alkamispäivä on 16.3.2020-31.5.2020.
 • Tämän jälkeiselle ajalle myönnetään normaalisti harjoittelutukea ulkomailla suoritettaviin harjoitteluihin.
 • Yliopisto seuraa hallituksen linjausta ulkomaille matkustamisessa, ja tilanne voi muuttua myös nopeasti, jolloin voimme joutua perumaan ulkomaan harjoittelut uudestaan.
 • Ulkomailta palaavat opiskelijat ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.
 • Jos harjoittelu siirtyy tai peruuntuu, tulee opiskelijan olla heti yhteydessä Urapalveluihin osoitteessa traineeships@helsinki.fi.
 • Ulkomailla suoritettavan harjoittelu voi sovittaessa suorittaa loppuun etänä Suomessa, jos tilanne niin vaatii. Tällöin harjoittelua ei katsota keskeytyneeksi.

 

Yleiset ohjeet tuettuihin harjoitteluihin koronaikaan (koskee myös ulkomailla suoritettavia harjoitteluita)

Korona-tilanne aiheuttaa epävarmuutta harjoittelijoiden palkkaukseen, ja harjoitteluluiden alkamiseen.

 • Suomessa suoritettavia harjoitteluita ei yliopiston puolesta peruta tai siirretä, ellei opiskelija ja/tai työnantaja niin halua.
 • Mikäli työnantajan henkilöstö on siirtynyt työskentelemään kokonaan etänä, tulisi harjoittelun siirtämistä kuitenkin harkita. Harjoittelutuen ehtona on, että harjoittelijalla täytyy olla nimetty ohjaaja ja kokoaikaisessa etätyössä ohjauksen toteutuminen voi olla haaste.
 • Jos harjoittelu suoritetaan osittain tai kokonaan etänä, olemme koonneet ohjeita, mitä kannattaa ottaa huomioon etänä suoritettavassa harjoittelussa. Ohjeet löytyvät Aarresaari.net -sivustolta.
 • Kun haet harjoittelutukea, tulee sinulla olla harjoittelun alkamis- ja päättymispäivämäärät sovittu työnantajan kanssa. Tukea ei myönnetä harjoitteluun, jonka ajankohta ei ole vielä tiedossa.
 • Jos opiskelija on jo hakenut tukea ja se on myönnetty, mutta harjoittelu siirtyy, eikä ole vielä tiedossa tarkkaa uutta ajankohtaa, perumme harjoittelutuen kyseisen harjoittelun osalta. Opiskelija voi hakea tukea uudelleen kyseiseen harjoitteluun, kun uusi ajankohta on tiedossa.