Koronaviruksen vaikutus opiskeluun - kysymyksiä ja vastauksia

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Sivu päivitetty 1.6. klo 14.30.

Tälle sivulle kootaan COVID-19 -koronavirukseen liittyviä, erityisesti opiskelua koskevia kysymyksiä ja vastauksia. Yliopisto noudattaa koronaviruksen osalta ensisijaisesti aina viranomaisten antamia ohjeita.

Ajantasaista tiedotusta voit seurata yliopiston ulkoisilta verkkosivuilta: Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa.

Tämänhetkinen tilanne

 • Yliopistolla suositellaan edelleen kasvomaskin käyttöä oman harkinnan mukaan ja tilanteissa, joissa useita henkilöitä on tiloissa, joissa ei voida ylläpitää fyysistä etäisyyttä. Käyttämällä maskia suojaat itseäsi ja muita ruuhkaisissa tilanteissa. Harkitse maskin käyttöä oman terveytesi ja turvallisuutesi perusteella etenkin, jos kuulut riskiryhmään.
  • Kirurgisia maskeja, kangasmaskeja sekä FFP2 –hengityksensuojaimia on edelleen saatavilla henkilöstölle sekä opiskelijoille.  
 • Jos olet kipeä tai olet saanut koronatestissä positiivisen tuloksen, et voi tulla yliopistolle.
 • Suosittelemme ottamaan koronarokotteen.

Yhteisten pelisääntöjen noudattaminen on edelleen tärkein koronaa ehkäisevä teko

 • Älä tule sairaana tai korona-oireisena kampukselle. Arvioi testauksen tarve oman kotipaikkakuntasi ohjeista (HUS-aluella Koronabotti-palvelu) ja tee tarvittaessa kotitesti.
 • Huolehdi erittäin hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta.
 • Anna tilaa muille aina, kun se vain on mahdollista.
 • Yliopistolla suositellaan edelleen kasvomaskin käyttöä oman harkinnan mukaan ja tilanteissa, joissa useita henkilöitä on tiloissa, joissa ei voida ylläpitää fyysistä etäisyyttä. Käyttämällä maskia suojaat itseäsi ja muita ruuhkaisissa tilanteissa. Kirurgisia maskeja, kangasmaskeja sekä FFP2 –hengityksensuojaimia on edelleen saatavilla henkilöstölle sekä opiskelijoille.
 • Älä kättele tai halaa.
 • Huolehdithan yhteiskäytössä olevien laitteiden putsaamisesta, kun olet käyttänyt niitä. Siivousta on tehostettu yliopistolla muutoinkin.
 • Suosittelemme ottamaan koronarokotteen.

Sairastuminen tai huoli koronaviruksesta

Miten toimin, jos tunnen itseni sairaaksi? 

Jää kotiin sairastamaan. Ilmoita poissaolostasi opettajalle normaaliin tapaan. Jos epäilet saaneesi koronavirustartunnan tai altistuneesi virukselle, tee oireiden arviointi Omaolo-palvelussa ja tee kotitesti tai ota yhteyttä terveydenhuoltoon. Mene tarvittaessa testiin terveysviranomaisten ohjeiden mukaan. Älä tule yliopiston tiloihin, jos sinulla on oireita.

Sairaana ei saa osallistua lähiopetukseen. Näissä tapauksissa opiskelijan tulee olla yhteydessä opettajaan, joka arvioi, onko poissaolojen ajalle mahdollista järjestää itseopiskeluvaihtoehtoja.

Yliopisto ei tällä hetkellä edellytä opiskelijoilta sairauspoissaolotodistuksia, eikä YTHS niitä pääsääntöisesti toistaiseksi kirjoita. Opiskelija voi siis omalla ilmoituksellaan olla poissa opetuksesta. Katso myös YTHS:n Ohjeet asiointiin koronavirusepidemian aikana.

Miten toimin, jos saan tiedon mahdollisesta altistumisesta? 

Oireeton altistunut voi tulla yliopistolle, mikäli etäopiskelu ei ole mahdollista. Opettajan kanssa on hyvä keskustella mahdollisuudesta etätyöskentelyyn tai -opiskeluun. Altistuminen ei ole sairauspoissaolo.

Jos asut samassa taloudessa positiivisen kotitestin tehneen kanssa tai asut tai olet muutoin ollut läheisesti tekemisissä terveydenhuollossa tehdyssä testissä positiivisen tuloksen saaneen kanssa:

 • Vältä mahdollisuuksien mukaan kodin ulkopuolisia kontakteja.
 • Käytä kodin ulkopuolella kasvomaskia.
 • Jää etäopiskeluun, jos se on mahdollista. Jos olet täysin oireeton, voit tulla yliopistolle kasvomaskia käyttäen ja kontakteja välttäen.

Henkilö ei ole välttämättä altistunut, jos COVID-19-tapaus tai sekä COVID-19-tapaus että lähikontakti ovat käyttäneet kasvomaskia, kertakäyttöistä suu-nenäsuojusta tai visiiriä. Jos saat kotitestissä positiivisen koronatestituloksen tai olet oireinen, et voi tulla yliopistolle.

Miten toimin, jos minulla todetaan koronavirus?

Jos saat positiivisen koronatestituloksen (ml. kotitestit) tai sinulla on oireita, älä tule yliopistolle. Ilmoita poissaolostasi normaalisti. Opettaja arvioi, onko poissaolojen ajalle mahdollista järjestää itseopiskeluvaihtoehtoja.

Mistä löydän apua koronaviruksen aiheuttaman huolen käsittelyyn?

Olemme koonneet Mielen hyvinvointi -ohjesivulle lisätietoa tahoista, jotka voivat auttaa ja tukea koronaviruksen aiheuttaman huolen ja ahdistuksen käsittelyssä. Lue lisää myös kohdasta Etäopiskelu.

Opetus

Mistä näen opetustietoni?

Koska tilanne vaihtelee koulutusohjelmittain, opiskelijoiden kannattaa periodin alkaessa tarkistaa opetustiedot kurssisivulta

Näkeekö Sisusta kurssille ilmoittautuessa, järjestetäänkö kurssi lähi- vai etäopetuksena? 

Sisusta näet, onko opetuskerroille varattuna opetustilaa vai ei. Mikäli opetustilaa ei ole, tarkoittaa se pääsääntöisesti sitä, että opetus pidetään etänä. Osalle kursseista on opetustilatiedon lisäksi lisätty Sisuun tai kurssisivulle maininta siitä, pidetäänkö opetus lähi- vai etäopetuksena. Mikäli toteutustavassa on epäselvyyttä, tarkista kurssisivun ja kurssilla mahdollisesti käytössä olevan Moodlen tiedon. Tarvittaessa ota yhteyttä opettajaan. 

Voidaanko kevään opetuksessa vaatia läsnäoloa?

Opiskelijan tulee osallistua aktiivisesti opetukseen. Koulutusohjelman opetussuunnitelmassa voidaan määritellä opetukseen osallistuminen pakolliseksi, mikäli se on pedagogisesti perusteltua tai opetuksen järjestelyt sitä edellyttävät. Pakollisuus voi koskea yksittäistä opintojaksoa tai sen osaa. Pakollisesta osallistumisesta päätettäessä tulee opetussuunnitelmassa myös päättää siitä, kuinka suureen osaan opetuksesta opiskelijan on osallistuttava.

Pakollinen opetukseen osallistuminen ei koske lähiopetusta, ellei opintojen suoritustapa vaadi läsnäoloa (esimerkiksi laboratoriokurssit, harjoittelu, potilaskohtaamiset, taitokurssit). Lähiopetuksessa voidaan lisäksi edellyttää opetussuunnitelman mukaista läsnäoloa, jos koulutusohjelman hyväksyttyjen oppimistavoitteiden toteuttaminen sitä edellyttää. Niillä kursseilla, joilla suoritustapa vaatii läsnäoloa, mahdolliset korvaavat toimintatavat päätetään koulutusohjelmissa. Koronan vuoksi poissaoleville opiskelijoille tulee mahdollisuuksien mukaan antaa korvaavia tehtäviä. Riskiryhmiin kuuluville opiskelijoille tulee mahdollisuuksien mukaan tarjota itseopiskeluvaihtoehtoja. Riskiryhmään kuulumisesta riittää opiskelijan oma ilmoitus. Etäopetuksessa opetukseen osallistumista voidaan vaatia opetussuunnitelman mukaan.

Mikäli Sisussa ja kurssisivulla olevien tietojen perusteella on epäselvää, vaatiiko tietyn kurssin suorittaminen läsnäoloa, olethan yhteydessä opettajaan. Mikäli riskiryhmään kuuluva opiskelija arvioi, ettei voi osallistua lähiopetukseen, tulee hänen olla yhteydessä kurssin opettajaan mahdollisimman ajoissa. 

Sairaana tai karanteenissa ei saa osallistua lähiopetukseen. 

Miten varmistetaan, että opiskelija pystyy osallistumaan peräkkäin oleville luennoille, joista toinen järjestetään lähiopetuksena ja toinen etänä? 

Etäopetusta voi seurata itseopiskelutiloissa. Kampuksilla on avattu myös opetustiloja tähän tarkoitukseen. Itseopiskeluun avatuissa opetustiloissa on sekä hiljaisen että osallistuvan työskentelyn tiloja. Lue lisää kohdasta Yliopiston tilat ja palvelut.

Onko riskiryhmäläisellä mahdollisuus sopia etämahdollisuudesta kurssin opettajan kanssa?  

Mikäli riskiryhmään kuuluva opiskelija arvioi, ettei voi osallistua lähiopetukseen, tulee hänen olla yhteydessä kurssin opettajaan mahdollisimman ajoissa. Riskiryhmiin kuuluville opiskelijoille voidaan tarjota itseopiskeluvaihtoehtoja, mikäli opettaja arvioi, että esim. kurssin sisältö ja osaamistavoitteet tämän mahdollistavat. Riskiryhmään kuulumisesta riittää opiskelijan oma ilmoitus.

Etäopetuksessa opetukseen osallistumista voidaan vaatia opetussuunnitelman mukaan. 

Onko kaikille kursseille mahdollista osallistua myös etänä tarvittaessa esimerkiksi jos on kipeä?   

Mikäli kurssi tai osa sen kerroista toteutetaan lähiopetuksena ja kyseessä on sellainen opintojakso, jonka suoritustapa vaatii läsnäoloa, ole yhteydessä opettajaan, mikäli sairastut. Mahdollisuudet vaihtelevat kurssin sisällön ja osaamistavoitteiden mukaan. 

Vaaditaanko yliopistolla koronapassia?

Opetukseen ja yliopiston tilaisuuksiin osallistujilta ei edellytetä koronapassia.

Miten määritellään kurssijärjestelyt?

Tiedekunnat ja koulutusohjelmat päättävät siitä, miten kurssit järjestetään, noudattaen yliopiston yleisiä linjauksia. 

Ovatko muutokset järjestelyihin lyhyellä varoitusajalla vielä mahdollisia, esimerkiksi tautitilanteen muuttuessa pahemmaksi?

Mikäli tautitilanne muuttuisi pahemmaksi niin, että viranomaisten ohjeistuksen mukaan tulisi sulkea tiloja ja siirtyä etäopetukseen, tehdään opetukseen tarvittavat muutokset. Mikäli kurssin tietoihin joudutaan tekemään merkittäviä muutoksia, opettaja ilmoittaa niistä ilmoittautuneille opiskelijoille. 

Mistä saan tiedon, jos opetus peruuntuu tai sen suoritustapa muuttuu esim. lähiopetuksesta etäopetukseksi?

Kurssin vastuuopettaja tiedottaa opiskelijoita muutoksista. Pääsääntöisesti löydät tiedon muutoksista kurssisivulta tai Avoimen yliopiston opinto-ohjelmasta.

Jos opetustilanteessa ei voida välttää lähikontakteja, miten toimitaan kasvomaskin käytön kanssa? 

Yliopistolla suositellaan edelleen kasvomaskin käyttöä oman harkinnan mukaan ja tilanteissa, joissa useita henkilöitä on tiloissa, joissa ei voida ylläpitää fyysistä etäisyyttä. Käyttämällä maskia suojaat itseäsi
ja muita ruuhkaisissa tilanteissa. Harkitse maskin käyttöä oman terveytesi ja turvallisuutesi perusteella etenkin, jos kuulut riskiryhmään. Kirurgisia maskeja, kangasmaskeja sekä FFP2 –hengityksensuojaimia on edelleen saatavilla henkilöstölle sekä opiskelijoille.

Voiko opettaja kysellä opiskelijoilta heidän rokotetietojaan?

Rokotetiedot ovat yksityisyyden piiriin kuuluvia terveystietoja, joita opettajat eivät voi vaatia opiskelijoilta, eikä näitä tietoja voi kerätä mihinkään. 
Rokotetiedoista voidaan keskustella vapaaehtoisesti työntekijöiden ja opiskelijoiden kesken.

Yliopiston tilat ja palvelut

Kuvalliset turvallisuusohjeet

Ovatko yliopiston tilat käytössä?

 • Yliopiston tilat ovat auki, mutta kesällä aukioloajat saattava vaihdella.Tarkistathan aina tilojen ajankohtaiset aukioloajat.
  • Itseopiskelutiloista lisätietoja löydät otsikon "Ovatko itseopiskelutilat käytössä?" alta.
 • Yliopistolla suositellaan edelleen kasvomaskin käyttöä oman harkinnan mukaan ja tilanteissa, joissa useita henkilöitä on tiloissa, joissa ei voida ylläpitää fyysistä etäisyyttä.

Ovatko itseopiskelutilat käytössä?

Itseopiskelutilat ovat käytössä ja löydät niitä kaikilta kampuksilta. Itseopiskeluun tarkoitetut opetustilat ovat suljettuna keskustakampuksella, Kumpulassa ja Viikissä 6.6.–28.8. ja Meilahdessa 6.6.–15.8. 

Keskustakampus

Pääkirjasto Kaisa-talossa.

Oppimiskeskukset Aleksandria ja Minerva. Aleksandria on avoinna myös öisin ja viikonloppuisin kulunvalvonta-avainten haltijoille.

Tiedekulmasta löydät itseopiskeluun sekä ryhmätöille tarkoitettuja tiloja.

Meilahden kampus

Meilahden kampuskirjasto Terkko.

Kumpulan kampus

Kumpulan kampuskirjasto.

Tietotekniikkatiloja on kirjaston lisäksi Chemicumissa ja Exactumissa.

Viikin kampus

Viikin kampuskirjasto Infokeskus Korona.

Tietotekniikkatiloja on kirjaston lisäksi C-talossa ja Biokeskus 3:ssa.

Lisätietoja

Kampuksilla on myös aulatiloja, joita voit käyttää itseopiskeluun. Huomaathan, että kirjaston itseopiskelutiloissa kaikilla kampuksilla voit osallistua etäluennoille. Lisätietoa kirjaston tiloista ja siellä sopivista äänentasoista löydät kirjaston pelisäännöistä ja toimipaikkojen pohjakartoista. Lisätietoja itseopiskelutiloista löydät myös Oppimistilat -ohjeesta.

Miten toimin turvallisesti yliopiston tiloissa?

Jokainen opiskelija vastaa itse siitä, että toimii turvallisuusohjeiden mukaisesti kaikissa yliopiston tiloissa, myös opiskelijaravintoloissa ja aulatiloissa:

 • Älä tule sairaana tai korona-oireisena kampukselle. Arvioi testauksen tarve oman kotipaikkakuntasi ohjeista (HUS-aluella Koronabotti-palvelu) ja tee tarvittaessa kotitesti.
 • Huolehdi erittäin hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta.
 • Anna tilaa muille aina, kun se vain on mahdollista.
 • Yliopistolla suositellaan edelleen kasvomaskin käyttöä oman harkinnan mukaan ja tilanteissa, joissa useita henkilöitä on tiloissa, joissa ei voida ylläpitää fyysistä etäisyyttä.
  • Kirurgisia maskeja, kangasmaskeja sekä FFP2 –hengityksensuojaimia on edelleen saatavilla henkilöstölle sekä opiskelijoille.
 • Käsidesiä on tarjolla mm. opetustiloissa ja rakennusten sisääntuloauloissa.
 • Älä kättele tai halaa.
 • Huolehdithan yhteiskäytössä olevien laitteiden putsaamisesta, kun olet käyttänyt niitä. Siivousta on tehostettu yliopistolla muutoinkin.
 • Suosittelemme ottamaan koronarokotteen.

Mikä on yliopiston linja kasvomaskien käytöstä yliopiston tilojen ollessa auki?

Yliopistolla suositellaan edelleen kasvomaskin käyttöä oman harkinnan mukaan ja tilanteissa, joissa useita henkilöitä on tiloissa, joissa ei voida ylläpitää fyysistä etäisyyttä.

 • Harjoitteluissa noudatetaan harjoittelupaikan (kuten sairaalan tms.) omia turvallisuusohjeita.   
 • Kirurgisia maskeja, kangasmaskeja sekä FFP2 –hengityksensuojaimia on edelleen saatavilla henkilöstölle sekä opiskelijoille esimerkiksi lähiopetustilanteita varten.

Tarkistathan ajantasaiset, tarkemmat kasvomaskiohjeet yliopiston ulkoisilta sivuilta.

Miten opiskelijapalvelupisteet ovat auki?

Tietoa palvelupisteiden aukioloajoista ja palveluista löydät Opiskelijaneuvonnan sivuilta. Opiskelijapalveluja tarjotaan tarvittaessa myös kasvokkain etävastaanottojen lisäksi.

Voinko tulla varattuun ohjausaikaan yliopistolle (esim. opintopsykologi, tutkielman ohjaus, opinto-ohjaus)? 

Ohjausajat toteutetaan pääosin etänä. Katso tarkemmat tiedot teemasta Mistä saan neuvontaa ja ohjausta?

Miten saan tutkintotodistukseni poikkeustilan aikana? 

Tarkista oman tiedekuntasi toimituskäytännöt ja ajankohtaiset aukioloajat Opiskelijaneuvonnan sivulta. Voit myös pyytää todistuksen postittamista omasta lähipalvelupisteestäsi.

Tenttiminen

Miten tentit järjestetään?

Tenttejä toteutetaan sekä lähi- että etätentteinä. 

Osaan tenteistä on liitetty tentin nimeen tieto siitä, onko kyseessä lähi- vai etätentti. Mikäli Sisussa ja kurssisivulla ei ole tentin aikataulun yhteydessä opetustilaa, tarkoittaa se pääsääntöisesti sitä, että tentti pidetään etänä. Mikäli toteutustavassa on epäselvyyttä, tarkista kurssisivun ja kurssilla mahdollisesti käytössä olevan Moodlen tiedot. Tarvittaessa ota yhteyttä opettajaan.

Voinko osallistua Examinarium-tenttiin?

Examinarium-tenttitilat ovat käytettävissä normaalisti.

 • Osallistu tenttiin ainoastaan terveenä ja oireettomana. Jos olet sairas, siirrä tai peru tenttiaikasi ja tarvittaessa ole yhteydessä tentaattoriin.
 • Yliopistolla suositellaan edelleen kasvomaskin käyttöä oman harkinnan mukaan ja tilanteissa, joissa useita henkilöitä on tiloissa, joissa ei voida ylläpitää fyysistä etäisyyttä. Voit käyttää omia suojavälineitä tai hakea kertakäyttöisen maskin vahtimestarilta (Viikissä tenttitilan odotustilasta). Muista hävittää suojavälineet asianmukaisesti.
 • Tiloista löytyy käsidesiä ja desinfiointiliinoja näppäimistöjä varten. Huolehdi käsihygieniasta ja puhdista näppäimistö sekä hiiri ennen ja jälkeen tentin.

Miten tietosuoja otetaan huomioon etätenttien valvonnassa?

 1. Yliopisto voi valvoa etätenttien suorittamista poikkeustapauksissa. Etävalvonnassa käytetään ensisijaisesti live-kuvaa tai tietojärjestelmien keräämiä kirjautumis-, aktiviteetti- ja lokitietoja. Joissakin perustelluissa tapauksissa tai vilppiepäilytapauksissa voidaan käyttää toissijaisesti myös video- ja äänitallenteita.
 2. Yliopisto voi tarkistaa tenttiä varten opiskelijan henkilöllisyyden. Tämä toteutetaan esimerkiksi vaatimalla kirjautumista henkilökohtaisilla yliopiston tunnuksilla tai näyttämällä henkilökortti.
 3. Etävalvontaan osallistuminen opiskelijan itse valitsemassa paikassa on vapaaehtoista. Etävalvontaan osallistuessaan opiskelija suostuu myös pitämään kameraa päällä. Opiskelijalla on oikeus keskeyttää valvonta tentin aikana esimerkiksi yllättävän tilanteen vuoksi, mutta valvonnan keskeyttäminen voi johtaa tenttisuorituksen hylkäämiseen.
 4. Opiskelijan kieltäytyessä vapaaehtoisesta etävalvonnasta esimerkiksi yksityisyyden suojan tai laitteistopuutteiden vuoksi, opettaja järjestää arvioinnin jollakin vaihtoehtoisella tavalla.
 5. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan korkeakoulun tietosuoja- ja tietoturvaohjeita.
 6. Tentin muista yksityiskohdista opettajasi antaa tarkemmat tiedot.

Etäopiskelu

Miten opiskelijoiden mielenterveydestä ja jaksamisesta huolehditaan? 

Kun tarvitset apua, sitä on saatavilla monelta opiskelijaa tukevalta taholta. Tahot löydät Opiskelijan ohjeiden Mielen hyvinvointi -sivulta.  

Myös Ohjauskulmassa järjestetään opiskelua ja hyvinvointia tukevia tilaisuuksia.

Opintopsykologit ovat koonneet Opiskelun tueksi-sivulle vinkkejä etäopiskelun helpottamiseksi ja rutiinien luomiseksi. Heiltä voi myös varata etäohjausaikoja, ohjeet ajanvaraukseen löydät opintopsykologien sivulta

Mistä löydän ohjeet yliopiston verkko-opetustyökalujen käyttöön? 

Onko jostain mahdollista lainata kannettavaa tietokonetta? Mitä jos minulla ei ole kotona käytettävissä nettiyhteyttä? 

Yliopisto ei valitettavasti pysty tarjoamaan tietotekniikkavälineitä tai nettiyhteyksiä etäopiskelevilla opiskelijoille kampuksien ulkopuolella. Kehotamme opiskelijoita kyselemään lähipiiriltä, opiskelijakavereilta tai ainejärjestöiltä, löytyisikö heiltä ylimääräisiä välineitä. Usein puhelinta on mahdollista käyttää yhteyspisteenä (hotspot) internetin jakamiseen kannettavaan tietokoneeseen. Tarkastathan kuitenkin oman liittymäsi mahdolliset datarajoitukset.

Yliopiston tiloissa läppärilainaamo palvelee yliopiston tutkinto-opiskelijoita ja henkilökuntaa 24/7 Aleksandrian ensimmäisessä kerroksessa. Saat läppärilainaamon automaatista käyttöösi Lenovon kannettavan tietokoneen neljäksi tunniksi kerrallaan. Lainakoneissa on samat ohjelmistot kuin Aleksandrian pöytätietokoneissakin.

Opintojen viivästyminen

Miten opintotuelleni käy, jos opintojeni suorittaminen viivästyy?

Seuraa Kelan omaa tiedotusta asiasta.

Koronavirustilanteen takia valmistumiseni viivästyy. Haenko normaalisti lisäaikaa? Huomioidaanko poikkeustilanne hakemusten käsittelyssä?

Lisäaikaa haetaan normaalisti Sisusta. Katso ohjeet Opiskelijan ohjeista. Poikkeustilanteen vaikutukset huomioidaan opinto-oikeuden lisäaikaa koskevia päätöksiä tehtäessä.

Väitöstilaisuudet

Miten väitöstilaisuudet järjestetään?

Väitöstilaisuuksia voidaan järjestää yliopiston tiloissa ilman mitään rajoituksia. Enää ei tarvitse varautua muuttamaan väitöstilaisuuksia etäväitöksiksi.

Voit lukea lisää väitöstilaisuuksien järjestämisestä päivittyvästä tiedotteesta

Harjoittelut

Kotimaan harjoitteluni on alkamassa pian, voinko aloittaa sen suunnitellusti?

Suomessa suoritettavia harjoitteluita voidaan suorittaa kohdeorganisaation ohjeita noudattaen. Harjoitteluita voi suorittaa joko osittain tai kokonaan etätyönä. Harjoittelutuen ehtona kuitenkin on, että harjoittelijalla täytyy olla nimetty ohjaaja ja etenkin kokoaikaisessa etätyössä ohjauksen toteutumiseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota.

Olen ulkomailla harjoittelussa, mitä minun tulee tehdä?

Lue ohjeet koronaviruksen vaikutuksesta harjoitteluihin Urapalveluiden ohjeista.

Opetusharjoittelut

Miten suoritan opetusharjoitteluni poikkeustilanteessa?

Löydät lisätietoa opetusharjoittelujen järjestämisestä kasvatustieteellisen tiedekunnan päivittyvästä tiedotteesta.

Vaihto-opiskelijat

Olen opiskelijavaihdossa tai suunnittelen opiskelijavaihtoon lähtemistä. Miten toimin?

Seuraa Helsingin yliopiston Kansainvälisen koulutusyhteistyön palveluiden ohjesivua koronaviruksen vaikutuksesta opiskelijavaihtoihin. Sivua päivitetään sitä mukaa, kun tilanteet muuttuvat.  

Tietoa Suomeen saapuville vaihto-opiskelijoille löydät ohjeesta Coronavirus: information for incoming exchange students (englanniksi).

Voinko matkustaa ulkomaille? 

Matkustaminen on jälleen sallittua. Matkustamisen suunnittelussa on kuitenkin otettava huomioon kohdemaan mahdolliset rajoitukset, ohjeet ja varoitukset. Matkavarauksissa on tarpeen myös huomioida matkan peruutusturva.

Olen saapumassa/palaamassa ulkomailta Suomeen. Pitääkö minun jäädä karanteeniin?   

FINENTRY-palvelussa Suomeen saapuva matkustaja saa tietoa ja toimintaohjeet koronavirustestauksiin ja omaehtoiseen karanteeniin liittyen. 

Lukuvuosimaksuvelvolliset opiskelijat

Vaihda sivun kieleksi englanti nähdäksesi lukuvuosimaksuvelvollisten (EU/ETA-alueen ulkopuolisten) opiskelijoiden ohjeet.

Mistä saan lisätietoja?

Luethan ensin tämän sivun sekä oman tiedekuntasi ohjeet ja lähetät sähköpostia vain yhteen palveluosoitteeseen kerrallaan ruuhkautumisen välttämiseksi.

 • Jos sinulla on kysyttävää koronaviruksen aiheuttamista yleisistä toimenpiteistä yliopistolla, ota yhteyttä coronavirus@helsinki.fi. Sähköpostiin vastaavat opetus- ja opintoasioiden, asiantuntijahenkilöstö- ja työterveysasioiden, tila-asioiden ja siivouspalveluiden, konferenssien ja tapahtumien sekä tietotekniikkakeskuksen asiantuntijat.
 • Jos sinulla on kysymyksiä kurssijärjestelyistä, ota yhteyttä suoraan kurssin vastuuopettajaan. Opintojaksosta lisätietoja saat Sisun opintojaksoesitteestä ja sitä kautta löytyvältä kurssisivulta.
 • Jos tarvitset neuvontaa omiin opintoihisi tai et löydä vastauksia kysymyksiisi tiedekuntasi koronaohjeista, ota yhteyttä tiedekuntasi opiskelijaneuvontaan.

Yliopiston koronaviruskriisin johtoryhmän päätökset löydät Flammasta (siirryt toiseen palveluun).

Tiedekuntien erillisohjeet koronavirustilanteessa

Yliopiston ulkoisilla sivuilla on listattu eri tiedekuntien ja muiden yksiköiden erillisohjeet koronavirustilanteessa. Löydät sieltä ajankohtaista tiedotusta tiedekuntasi koronavirustoimista.