Koronaviruksen vaikutus opiskeluun - kysymyksiä ja vastauksia

Sivu päivitetty 7.1.2021 klo 15:20.

Tälle sivulle kootaan COVID-19 -koronavirukseen liittyviä, erityisesti opiskelua koskevia kysymyksiä ja vastauksia. Yliopisto noudattaa koronaviruksen osalta ensisijaisesti aina viranomaisten antamia ohjeita. Ajantasaista tiedotusta voit seurata yliopiston ulkoisilta verkkosivuilta: Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa.

Yliopiston ulkoisilla sivuilla on listattu eri tiedekuntien ja muiden yksiköiden erillisohjeet koronavirustilanteessa. Löydät sieltä ajankohtaista tiedotusta tiedekuntasi koronavirustoimista.

Vuoden 2021 ensimmäisessä infotilaisuudessa (11.1.2021) koronaviruksen aiheuttamasta tilanteesta käytiin läpi kevätlukukauden aloitukseen liittyvää ohjeistusta.

Tämänhetkinen tilanne

Helsingin yliopiston kriisin johtoryhmän tekemiä päätöksiä, jotka on tehty 10.1.2021 asti voimassa oleviksi, jatketaan 31.1.2021 asti.

 • Yliopiston tilat, museot ja Unisport ovat suljettuina 31.1.2021 saakka.
 • Itseopiskelutilat ja tietokoneluokat ovat suljettu 31.1.2021 asti.
 • Järjestelmässä jo olevia tenttejä voi tenttiä kaikissa Examinarium-tiloissa, ovien ollessa suljettuna soita rakennuksen vahtimestarille (katso luku Tenttiminen).
 • Yliopiston tiloissa ei järjestetä tilaisuuksia ja kokoontumisia. Tämä ei koske välttämättömiä opetus- ja tenttitilaisuuksia tilannekeskusten luvalla. Pienryhmäopetus ja välttämättömät tentit mahdollistetaan avaamalla kiinteistöjä tilannekeskuksen ilmoittamien tarpeiden mukaisesti. Yliopiston tiloissa käytetään aina maskia, paitsi jos olet tilassa yksin.  
 • Yliopiston kirjaston toimipisteet suljettu 31.1.2021 asti Kaisa-kirjastoa lukuun ottamatta. Kaisa-kirjastossa ja Kansalliskirjastossa on vain noutopalvelu. 
 • Lähiväitöstilaisuuksia ei ole mahdollista järjestää. Etäväitöstilaisuudessa voi paikan päällä väitössalissa olla vain väittelijä, vastaväittäjä, kustos, mahdolliset muut arvosanalautakunnan jäsenet, av-tukihenkilö sekä väittelijän läheiset. Tilassa voi olla samaan aikaan korkeintaan 10 henkilöä.  

UniCafe Kaivopiha palvelee maanantaista 4.1. alkaen. Chemicum, Meilahti ja Ruskeasuo avaavat ovensa 11.1. Muutokset ovat mahdollisia, tarkista aukiolo Unicafen sivuilta.

Yhteisten pelisääntöjen noudattaminen on edelleen tärkein koronaa ehkäisevä teko

 • Älä tule sairaana tai hengitystieoireisena kampukselle. Arvioi testauksen tarve osoitteessa: https://www.omaolo.fi/ 
 • Huolehdi erittäin hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. 
 • Anna tilaa muille ja pidä turvaväli 1-2 m aina, kun se vain on mahdollista. 
 • Älä kättele tai halaa. 
 • Vältä turhia kontakteja. 
 • Kaikissa opetustilanteissa sekä itseopiskelu- ja ohjaustilanteissa suositellaan maskin käyttöä. Kaikille yliopiston julkisissa tiloissa liikkuville suositellaan vahvasti maskin käyttöä. Laboratorio-opetuksessa edellytetään maskia. Tarkistathan ajantasaiset, tarkemmat kasvomaskiohjeet yliopiston ulkoisilta sivuilta.
 • Huolehdithan yhteiskäytössä olevien laitteiden putsaamisesta, kun olet käyttänyt niitä. Siivousta on tehostettu yliopistolla muutoinkin. 
 • Muistathan ilmoittautua lähiopetuksena järjestettäville kursseille hyvissä ajoin, sillä opetuksessa altistuneiden opiskelijoiden jäljitys tehdään pääsääntöisesti WebOodin ilmoittautumislistojen perusteella. 
 • Yliopisto suosittelee myös Koronavilkku-sovelluksen käyttöönottoa, jotta mahdolliset altistumiset on helpompi selvittää ja tartuntaketjut katkaista.
 • THL:n tiedotteeseen on koottu ohjeita turvallisen opiskelijaelämän viettoon. THL suosittaa mm. tapahtumien järjestämistä virtuaalisesti, kokoontumista ulkona sisätilojen sijaan sekä mahdollisten kokoontumisten pitämistä pienenä.

Sairastuminen tai huoli koronaviruksesta

Miten toimin, jos tunnen itseni sairaaksi? 

Jää kotiin sairastamaan. Ilmoita poissaolostasi opettajalle normaaliin tapaan. Jos epäilet saaneesi koronavirustartunnan tai altistuneesi virukselle, tee oireiden arviointi Omaolo-palvelussa tai ota yhteyttä terveydenhuoltoon. Älä tule yliopiston tiloihin ennen testin tulosta.

Yliopisto ei tällä hetkellä edellytä opiskelijoilta sairauspoissaolotodistuksia, eikä YTHS niitä pääsääntöisesti toistaiseksi kirjoita. Opiskelija voi siis omalla ilmoituksellaan olla poissa opetuksesta. Katso myös YTHS:n Ohjeet asiointiin koronavirusepidemian aikana.

Miten toimin, jos minulla todetaan koronavirus?

Jos sairastut koronaan (positiivinen testitulos), saat puhelun terveydenhuollosta ja karanteenimääräyksen sekä lisätiedustelun lähipiirisi altistumiseen liittyen. 

Jos olet osallistunut lähiopetukseen tai ollut yliopiston tiloissa tartuttavuusaikana: 

 • Kerro terveydenhuollon jäljittäjälle niiden opettajien yhteystiedot, joiden kursseilla olet osallistunut lähiopetukseen. Kerro myös, missä muissa yliopiston tiloissa olet liikkunut (esim. UniCafet, itseopiskelutilat), kenen kanssa (jos tiedossa) ja milloin. Viranomaiset ovat yhteydessä yliopistoon.
 • Kerro opettajillesi, milloin olet osallistunut lähiopetukseen. Altistuneet opiskelijat informoidaan mainitsematta sairastuneen henkilön tietoja.

Jos olet ladannut Koronavilkun, toimi sovelluksesta saamiesi ohjeiden mukaan.

Miten toimin, jos saan tiedon mahdollisesta altistumisesta? 

Jos olet altistunut koronavirukselle, toimi terveydenhuollon ohjeiden mukaan.
Tarkkaile vointiasi ja vältä lähikontakteja. Älä tule yliopiston tiloihin itämisaikana eli 10 vuorokauden kuluessa altistumisesta. Sovi tarpeen vaatiessa etäopiskelusta opettajan kanssa.

Mistä löydän apua koronaviruksen aiheuttaman huolen käsittelyyn?

Olemme koonneet Mielen hyvinvointi -ohjesivulle lisätietoa tahoista, jotka voivat auttaa ja tukea koronaviruksen aiheuttaman huolen ja ahdistuksen käsittelyssä.

Opetus

Miten toiminta yliopistolla järjestetään 31.1.2021 asti?

Yliopiston tiloissa ei järjestetä tilaisuuksia ja kokoontumisia. Tämä ei koske välttämättömiä opetus- ja tenttitilaisuuksia tilannekeskusten luvalla. Pienryhmäopetus ja välttämättömät tentit mahdollistetaan avaamalla kiinteistöjä tilannekeskuksen ilmoittamien tarpeiden mukaisesti. Yliopiston tiloissa käytetään aina maskia, paitsi jos olet tilassa yksin.  

Vuoden 2021 ensimmäisessä infotilaisuudessa (11.1.2021) koronaviruksen aiheuttamasta tilanteesta käytiin läpi kevätlukukauden aloitukseen liittyvää ohjeistusta.

Jatkuuko etäopetussuositus myös kevätlukukaudella 2021?

Kyllä, opetus, ohjaus ja tentit jatkuvat kevätlukukaudella 2021 pääsääntöisesti etänä. Lähiopetusta ja -tenttejä voidaan järjestää pääasiassa enintään 50 hengen ryhmissä. Turvamääräyksiä tulee noudattaa: on huolehdittava turvaväleistä, maskien käytöstä ja käsihygieniasta sekä siitä, että kampuksille ei tulla sairaana.

Lähiopetusta voidaan järjestää, jos opetusta ei voida toteuttaa etänä ilman, että laadukas oppiminen ja oppimistavoitteet olennaisesti kärsivät. Opiskelijaryhmien yhteisöllisyyden tukemiseksi lähiopetusta suositellaan järjestämään mahdollisuuksien mukaan opintojen eri vaiheissa. Lähiopetuksen kokonaismäärä ei saa olla merkittävästi suurempi kuin syyslukukaudella 2020. 

Opetusta voidaan järjestää monimuotoisena esim. siten, että opintojaksolla voi olla sekä lähi- että etäopetuskertoja.

Miten riskiryhmäläiset on huomioitu niissä tilanteissa, joissa etäopetus ei ole mahdollista?

Jos kontaktiopetuksen järjestäminen on välttämätöntä, riskiryhmäläisille tulee mahdollisuuksien mukaan tarjota itseopiskeluvaihtoehto. Opiskelijan ei tarvitse hankkia lääkärintodistusta tätä varten, vaan oma ilmoitus kurssin vastuuopettajalle riittää. 

Mistä tiedän, miten kurssini järjestetään keväällä?

Opetusmuodoista päätetään pääsääntöisesti ennen ilmoittautumisaikojen alkamista. Opetukseen ei lähtökohtaisesti tehdä tämän jälkeen muutoksia, vaikka koronapandemiatilanne helpottuisikin. Mikäli koronapandemia pahenee, järjestetään opetus tiukempien turvallisuusvaatimusten mukaisesti.

Kurssien vastuuopettajien tulee huolehtia siitä, että opiskelijoilla on tarvittavat tiedot opetuksesta sekä ennen ilmoittautumisajan alkamista että hyvissä ajoin ennen opetuksen alkamista. 

Voidaanko opetuksessa vaatia läsnäoloa? 

Opiskelijan tulee osallistua aktiivisesti opetukseen. Koulutusohjelman opetussuunnitelmassa voidaan määritellä opetukseen osallistuminen pakolliseksi, mikäli se on pedagogisesti perusteltua tai opetuksen järjestelyt sitä edellyttävät. Pakollisuus voi koskea yksittäistä opintojaksoa tai sen osaa.  

Pakollinen opetukseen osallistuminen ei koske lähiopetusta, ellei opintojen suoritustapa vaadi läsnäoloa (esimerkiksi laboratoriokurssit, potilaskohtaamiset, taitokurssit). Koulutusohjelmat päättävät näillä kursseilla mahdolliset korvaavat toimintatavat.  

Riskiryhmiin kuuluville opiskelijoille tulee mahdollisuuksien mukaan tarjota itseopiskeluvaihtoehtoja. Riskiryhmään kuulumisesta riittää opiskelijan oma ilmoitus. 

Etäopetuksessa opetukseen osallistumista voidaan vaatia opetussuunnitelman mukaan. 

Miten toimin turvallisesti yliopiston tiloissa osallistuessani lähiopetukseen?

Löydät turvallisuusohjeet tiloissa toimimiseen Yliopiston tilat ja palvelut-otsikon alla olevasta kysymyksestä "Miten toimin turvallisesti yliopiston tiloissa?"

Mistä saan tiedon, jos opetus peruuntuu tai sen suoritustapa muuttuu esim. lähiopetuksesta etäopetukseksi?

Kurssin vastuuopettaja tiedottaa opiskelijoita muutoksista. Pääsääntöisesti löydät tiedon muutoksista kurssisivulta tai Avoimen yliopiston opinto-ohjelmasta.

Mitä tapahtuu, jos opetus peruuntuu?

Opetusta voidaan joutua myös perumaan. Peruuntuneen opetuksen (yksittäinen opintojakso tai luento) tilalle pyritään järjestämään vaihtoehtoisia suoritustapoja. Yliopisto seuraa tilannetta ja pyrkii turvaamaan, etteivät opinnot viivästy kohtuuttomasti, mikäli opetusta joudutaan laajasti perumaan.

Yliopiston tilat ja palvelut

Kuvalliset turvallisuusohjeet

Ovatko yliopiston tilat normaalisti käytössä?

Helsingin yliopiston kriisin johtoryhmän tekemiä päätöksiä, jotka on tehty 10.1.2021 asti voimassa oleviksi, jatketaan 31.1.2021 asti.

 • Yliopiston tilat, museot ja Unisport ovat suljettuina 31.1.2021 saakka.
 • Itseopiskelutilat ja tietokoneluokat suljettu 31.1.2021 asti.
 • Examinarium-tenttitilat ovat osittain auki (kts. Tenttiminen). 

Yliopiston tiloissa käytetään aina kasvomaskia, paitsi jos olet tilassa yksin.

UniCafe Kaivopiha palvelee maanantaista 4.1. alkaen. Chemicum, Meilahti ja Ruskeasuo avaavat ovensa 11.1. Muutokset ovat mahdollisia, tarkista aukiolo Unicafen sivuilta tai somesta.

Ovatko yliopiston kirjastot käytössä?

Yliopiston kirjaston toimipisteet suljettu 31.1.2021 asti Kaisa-kirjastoa lukuun ottamatta. Kaisa-kirjastossa ja Kansalliskirjastossa on vain noutopalvelu.

Lisää poikkeustilanteen ohjeita päivitetään kirjaston verkkosivuille. Verkkosivuilta löydät myös kaikki sähköiset yhteydenottokanavat kirjastoon.

Miten toimin turvallisesti yliopiston tiloissa?

Jokainen opiskelija vastaa itse siitä, että toimii turvallisuusohjeiden mukaisesti kaikissa yliopiston tiloissa, myös opiskelijaravintoloissa ja aulatiloissa:

 • Älä tule sairaana tai karanteenissa yliopiston tiloihin. Huolehdi 1-2 metrin turvaväleistä, sekä käsi- ja yskimishygieniasta.
 • Pidä turvaväli myös jonottamistilanteissa sekä liikkuessasi kampuksella esim. opetustilasta toiseen.
 • Yliopiston julkisissa tiloissa liikkuville yliopistolaisille, vierailijoille ja asiakaspalvelujen käyttäjille (ml. ruokalat, museot, kirjastot ja liikuntatilat) suositellaan vahvasti maskin käyttöä. Kaikissa opetustilanteissa sekä itseopiskelu- ja ohjaustilanteissa suositellaan maskin käyttöä. Laboratorio-opetuksessa edellytetään maskia. 
  •  Käytetyt kertakäyttömaskit tulee laittaa joko opetustilan roska-astiaan tai maskeille varattuun roska-astiaan rakennusten sisääntulon yhteydessä.
 • Pese säännöllisesti kätesi tai käytä käsidesiä. Käsidesiä on tarjolla mm. opetustiloissa ja rakennusten sisääntuloauloissa.
 • Puhdista yhteiskäytössä olevien koneiden näppäimistö ja hiiri puhdistuspyyhkeellä. Puhdistuspyyhkeitä saat opetustiloista, kirjaston asiakaspalvelusta tai vahtimestareilta.
 • Tiloihin, joissa on kiinteät kalusteet, on merkitty paikat, joita ei tule käyttää. Jos tilassa on liikuteltavat kalusteet, huolehdi turvaväleistä. Osassa tiloista on siirretty ylimääräiset tuolit sivuun. Ethän siirtele kalusteita niin, että turvavälejä ei ole enää mahdollista säilyttää.
 • Asetu opetustiloissa istumaan siten, että jokaiselle paikalle pääsee kulkematta muiden läheltä ohi (esim. kiinteäkalusteisissa tiloissa rivit täytetään toisesta päädystä tai jos kulku on molemmilta reunoilta, rivit täytetään keskeltä).
 • Noudata lisäksi aina tiloissa annettuja lisäohjeita.

Mikä on yliopiston linja kasvomaskien käytöstä yliopiston tilojen ollessa auki?

 • Yliopiston julkisissa tiloissa liikkuville yliopistolaisille, vierailijoille ja asiakaspalvelujen käyttäjille (ml. ruokalat, museot, kirjastot ja liikuntatilat) suositellaan vahvasti maskin käyttöä. Altistumisten välttämiseksi noudatetaan aina myös tilanteen mahdollistamaa riittävää etäisyyttä.
 • Lähiopetus-, itseopiskelu- ja ohjaustilanteissa suositellaan maskin käyttöä. Laboratorio-opetuksessa edellytetään maskia.
 • Harjoitteluissa noudatetaan harjoittelupaikan (kuten sairaalan tms.) omia turvallisuusohjeita.  
 • Yliopisto varaa lähiopetustilanteita varten maskeja opiskelijoille ja opettajille.
 • Yliopiston tarjoamat kasvomaskit on tarkoitettu käytettäväksi vain opiskelutilanteisiin.

Tarkistathan ajantasaiset, tarkemmat kasvomaskiohjeet yliopiston ulkoisilta sivuilta.

Miten opiskelijapalvelupisteet ovat auki?

Neuvonta järjestetään etänä. Myös Kaisa-talon fyysinen opiskelijaneuvontapiste on kiinni 31.1.2021 asti. Lisätietoa löydät Opiskelijaneuvonnan sivuilta

Voinko tulla varattuun ohjausaikaan yliopistolle (esim. opintopsykologi, tutkielman ohjaus, opinto-ohjaus)? 

Ohjausajat toteutetaan pääosin etänä. Katso tarkemmat tiedot teemasta Mistä saan neuvontaa?

Miten saan tutkintotodistukseni poikkeustilan aikana? 

Tutkintotodistusten noutopisteet ovat kiinni. Voit pyytää todistuksen postittamista omasta lähipalvelupisteestäsi. Tarkista oman tiedekuntasi toimituskäytännöt Opiskelijaneuvonnan sivulta.

Tenttiminen

Miten tentit järjestetään poikkeustilanteessa?

Opettajia on kehotettu järjestämään tenttejä vaihtoehtoisilla tavoilla, esimerkiksi kotitentteinä tai Moodlen verkkotenttinä. Ajantasaisen tiedon saat kurssisivulta.

Voinko osallistua Examinarium-tenttiin, vaikka yliopiston tilat ovat kiinni?

Jos olet varannut Examinarium-tentin ennen 30.11.2020 tämä tentti järjestetään sovitulla tavalla ja tenttitila avataan tentin suorittamista varten. Voit myös varata aikoja jo olemassa oleviin tentteihin. Varauskalenterit ovat siis auki normaalisti. Jos sinulla on tentteihin liittyviä kysymyksiä voit olla yhteydessä omaan koulutusohjelmaasi.

Keskustakampuksen (Aleksandrian) Examinarium-tiloihin pääsee sisään soittamalla vahtimestarille. Ohjeet ja puhelinnumerot löytyvät Kaisatalon aulasta ja Fabianinkadun puoleisesta portista. Kumpulan Examinarium-tilaan pääsee normaalisti ja Viikin tilaan pääsee sisään soittamalla vahtimestarille, ohje ja numero löytyvät ovesta.

Yliopiston kiinteistöjen ulko-ovilta löytyy vahtimestarin puhelunnumero, jos sinulla on vaikeuksia päästä tilaan sisään.

Jos sinulla on flunssan oireita tai epäilet altistuneesi koronavirukselle, siirrä tai peru tenttiaikasi. Tenttitiloista löytyy käsidesejä ja -pyyhkeitä. Otathan tenttiin mukaan oman kasvomaskin. Tarvittaessa maskeja saa vahtimestarilta / tiloista Helsingissä kampuksesta riippuen.

Miten tietosuoja otetaan huomioon etätenttien valvonnassa?

 1. Yliopisto voi valvoa etätenttien suorittamista poikkeustapauksissa. Etävalvonnassa käytetään ensisijaisesti live-kuvaa tai tietojärjestelmien keräämiä kirjautumis-, aktiviteetti- ja lokitietoja. Joissakin perustelluissa tapauksissa tai vilppiepäilytapauksissa voidaan käyttää toissijaisesti myös video- ja äänitallenteita.
 2. Yliopisto voi tarkistaa tenttiä varten opiskelijan henkilöllisyyden. Tämä toteutetaan esimerkiksi vaatimalla kirjautumista henkilökohtaisilla yliopiston tunnuksilla tai näyttämällä henkilökortti.
 3. Etävalvontaan osallistuminen opiskelijan itse valitsemassa paikassa on vapaaehtoista. Etävalvontaan osallistuessaan opiskelija suostuu myös pitämään kameraa päällä. Opiskelijalla on oikeus keskeyttää valvonta tentin aikana esimerkiksi yllättävän tilanteen vuoksi, mutta valvonnan keskeyttäminen voi johtaa tenttisuorituksen hylkäämiseen.
 4. Opiskelijan kieltäytyessä vapaaehtoisesta etävalvonnasta esimerkiksi yksityisyyden suojan tai laitteistopuutteiden vuoksi, opettaja järjestää arvioinnin jollakin vaihtoehtoisella tavalla.
 5. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan korkeakoulun tietosuoja- ja tietoturvaohjeita.
 6. Tentin muista yksityiskohdista opettajasi antaa tarkemmat tiedot.

Etäopiskelu

Miten pystyn sujuvoittamaan etäopiskeluarkeani?

Opintopsykologit ovat koonneet Opiskelun tueksi-sivulle vinkkejä etäopiskelun helpottamiseksi ja rutiinien luomiseksi. Heiltä voi myös varata etäohjausaikoja, ohjeet ajanvaraukseen löydät opintopsykologien sivulta.

Mistä löydän ohjeet yliopiston verkko-opetustyökalujen käyttöön? 

Onko jostain mahdollista lainata kannettavaa tietokonetta? Mitä jos minulla ei ole kotona käytettävissä nettiyhteyttä? 

Yliopisto ei valitettavasti pysty tarjoamaan tietotekniikkavälineitä tai nettiyhteyksiä etäopiskelevilla opiskelijoille. Kehotamme opiskelijoita kyselemään lähipiiriltä, opiskelijakavereilta tai ainejärjestöiltä, löytyisikö heiltä ylimääräisiä välineitä. Usein puhelinta on mahdollista käyttää yhteyspisteenä (hotspot) internetin jakamiseen kannettavaan tietokoneeseen. Tarkastathan kuitenkin oman liittymäsi mahdolliset datarajoitukset.

Tutkielmat

Kokoontuvatko tiedekuntaneuvostot/koulutusohjelmien johtoryhmät arvioimaan tutkielmia normaalisti?

Tiedekuntaneuvostot ja johtoryhmät tekevät päätöksiä normaaliin tapaan. Kokoukset pidetään etäkokouksina.

Voinko käyttää Gradut valmiiksi! -stipendini poikkeustilanteessa?

Koronavirustilanteen vuoksi mahdollisuudesta vierailla tutkimusasemalla tulee tiedustella suoraan siltä asemalta, johon stipendi on myönnetty. Tutkimusasemat tekevät päätökset stipendiaattien vastaanottamisesta oman harkintansa mukaan. Kannattaa muistaa, että asemilla voi olla tiettyinä aikoina ruuhkahuippuja (toukokuusta syyskuulle), jolloin stipendiaatteja ei välttämättä mahdu asemille.

Kevään ja syksyn 2020 Gradut valmiiksi! -hakukierrokset peruttiin, mutta stipendin jo saaneiden (marraskuun 2019 hakukierros) opiskelijoiden on mahdollista tutkimusasemien resursseista riippuen käyttää stipendinsä ennen kesää 2021. 

Tutkintouudistuksen siirtymäaika

Alempien ja ylempien korkeakoulututkintojen siirtymäaikaa jatkettiin poikkeusolojen vuoksi 18.12.2020 asti. Niissä koulutuksissa, joissa alkuperäinen siirtymäaika olisi päättynyt 31.12.2020, uusi päättymispäivä on 31.7.2021. 

Lisätietoa uusiin koulutusohjelmiin siirtyneille

Opintojen viivästyminen

Miten opintotuelleni käy, jos opintojeni suorittaminen viivästyy?

Sinun ei tarvitse perua tai palauttaa opintotukea, vaikka et saisi riittävästi opintosuorituksia koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi. Jos opiskelu ei tämän vuoksi ole ollut mahdollista, opintotuen maksamista voidaan jatkaa, vaikka opintosuoritusmäärä ei olisi ollut riittävä.

Kela ottaa huomioon koronaepidemian aiheuttaman poikkeustilanteen seuratessaan lukuvuoden 2019–2020 opintojen edistymistä. Kaikilta korkeakouluopiskelijoilta vähennetään 2 tukikuukautta lukuvuonna 2019–2020 nostetuista tukikuukausista.

Seuraa Kelan omaa tiedotusta asiasta.

Tutustu myös HYYn laatimaan ohjeistukseen: Miten korona vaikuttaa toimeentuloosi?

Opinto-oikeuteni on päättymässä 31.21.2020, mutta koronavirustilanteen takia valmistumiseni viivästyy. Haenko normaalisti lisäaikaa? Huomioidaanko poikkeustilanne hakemusten käsittelyssä?

Kaikki, joilla opintoaika päättyy 31.12.2020, voivat hakea lisäaikaa. Lisäaikaa haetaan normaalisti sähköisellä lomakkeella. Poikkeustilanteen vaikutukset huomioidaan päätöksiä tehtäessä. 

Matkustaminen

Voinko matkustaa ulkomaille?

Matkustusrajoitteiden osalta noudatetaan Valtioneuvoston linjauksia. Tarkista aina ajantasainen tilanne matkustusrajoitusalueesta ennen matkustamista. 

Olen saapumassa/palaamassa ulkomailta Suomeen. Pitääkö minun jäädä karanteeniin?  

Ulkomailta saapuessa suositellaan vahvasti 10 vuorokauden mittaista omaehtoista karanteenia maasta riippumatta.

Väitöstilaisuudet

Miten väitöstilaisuudet järjestetään 10.1. asti?

Lähiväitöstilaisuuksia ei ole mahdollista järjestää. Etäväitöstilaisuudessa voi paikan päällä väitössalissa olla vain väittelijä, vastaväittäjä, kustos, mahdolliset muut arvosanalautakunnan jäsenet, av-tukihenkilö sekä väittelijän läheiset. Tilassa voi olla samaan aikaan korkeintaan 10 henkilöä.  

Lue lisää väitöstilaisuuksien ohjeistuksesta.

Harjoittelut

Kotimaan harjoitteluni on alkamassa pian, voinko aloittaa sen suunnitellusti?

Suomessa suoritettavia harjoitteluita voidaan suorittaa kohdeorganisaation ohjeita noudattaen. Harjoitteluita voi suorittaa joko osittain tai kokonaan etätyönä. Harjoittelutuen ehtona kuitenkin on, että harjoittelijalla täytyy olla nimetty ohjaaja ja etenkin kokoaikaisessa etätyössä ohjauksen toteutumiseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota.

Olen ulkomailla harjoittelussa, mitä minun tulee tehdä?

Lue ohjeet koronaviruksen vaikutuksesta harjoitteluihin Urapalveluiden ohjeista.

Vaihto-opiskelijat

Olen opiskelijavaihdossa tai suunnittelen opiskelijavaihtoon lähtemistä. Miten toimin?

Seuraa Helsingin yliopiston Liikkuvuuspalveluiden ohjesivua koronaviruksen vaikutuksesta opiskelijavaihtoihin. Sivua päivitetään sitä mukaa, kun tilanteet muuttuvat.  

Tietoa Suomeen saapuville vaihto-opiskelijoille löydät ohjeesta Coronavirus: information for incoming exchange students (englanniksi).

Lukuvuosimaksuvelvolliset opiskelijat

Vaihda sivun kieleksi englanti nähdäksesi lukuvuosimaksuvelvollisten (EU/ETA-alueen ulkopuolisten) opiskelijoiden ohjeet.

Mistä saan lisätietoja?

Luethan ensin tämän sivun sekä oman tiedekuntasi ohjeet ja lähetät sähköpostia vain yhteen palveluosoitteeseen kerrallaan ruuhkautumisen välttämiseksi.

 • Jos sinulla on kysyttävää koronaviruksen aiheuttamista yleisistä toimenpiteistä yliopistolla, ota yhteyttä coronavirus@helsinki.fi. Sähköpostiin vastaavat opetus- ja opintoasioiden, asiantuntijahenkilöstö- ja työterveysasioiden, tila-asioiden ja siivouspalveluiden, konferenssien ja tapahtumien sekä tietotekniikkakeskuksen asiantuntijat.
 • Jos sinulla on kysymyksiä kurssijärjestelyistä, ota yhteyttä suoraan kurssin vastuuopettajaan. Lisätietoja saat kurssisivuilta.  
 • Jos tarvitset neuvontaa omiin opintoihisi tai et löydä vastauksia kysymyksiisi tiedekuntasi koronaohjeista, ota yhteyttä tiedekuntasi opiskelijaneuvontaan.

Yliopiston koronaviruskriisin johtoryhmän päätökset löydät Flammasta (siirryt toiseen palveluun).