Koronaviruksen vaikutus opiskeluun - kysymyksiä ja vastauksia

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Sivu päivitetty 20.1. klo 15.25

Tälle sivulle kootaan COVID-19 -koronavirukseen liittyviä, erityisesti opiskelua koskevia kysymyksiä ja vastauksia. Yliopisto noudattaa koronaviruksen osalta ensisijaisesti aina viranomaisten antamia ohjeita.

Ajantasaista tiedotusta voit seurata yliopiston ulkoisilta verkkosivuilta: Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa.

Tämänhetkinen tilanne

 • Opetus järjestetään pääasiassa etäopetuksena 31.1. asti. Tiedekuntien tilannekeskukset päättävät välttämättömästä lähiopetuksesta, kuten laboratorio- ja taitokursseista. Lähiopetusta voi järjestää enintään 25 hlön ryhmissä.
 • Opetus- ja kulttuuriministeriön suositus etäopetuksesta päättyy 31.1. Tämän johdosta yliopistossa lisätään lähiopetusta ja ohjausta helmikuun aikana. Koulutusohjelmat päättävät lähiopetuksesta harkintansa mukaan. Sitä voidaan järjestää enintään 50 hengen ryhmissä, ja opetustiloissa väljyys otetaan huomioon.
 • Tentit voidaan järjestää suunnitellusti lähi- tai etätentteinä. 
 • Kaikki väitökset tulee järjestää etäväitöksinä 31.1.2022 asti. Väitöstilaisuudet on syytä suunnitella tammikuunkin jälkeen siten, että ne voidaan tarvittaessa muuttaa etätilaisuuksiksi tai siirtää myöhempään ajankohtaan.
 • Tavoitteena on, että maaliskuun aikana voidaan siirtyä opetuksen järjestelyihin ilman rajoituksia (4. periodi).
 • Opetuksen toteutuksen linjauksia voidaan joutua muuttamaan, mikäli opetus- ja kulttuuriministeriön, valtioneuvoston tai aluehallintoviraston päätökset sitä edellyttävät.
 • Opiskelijoille varmistetaan riittävät ja väljät itseopiskelutilat kaikilla kampuksilla. Itseopiskelutiloja on kirjastoissa ja kaikilla kampuksilla. Kaisa-talo on suljettuna toistaiseksi viikonloppuisin.  Aleksandrian ja Minervan itseopiskelutilat keskustakampuksella on avattu päiväkäyttöön. Itseopiskeluun tarkoitetut opetustilat löydät alaluvusta Yliopiston tilat ja palvelut. Tarkastathan aina tilojen ajankohtaiset aukioloajat.
 • Kasvomaskia käytetään kaikissa tiloissa, joissa ei olla yksin. Opetus- ja opiskelutilanteissa käytetään maskia.
 • Tartuntatautilain hygieniavaatimukset ovat voimassa asiakas-, yleisö- ja opetustiloissa.
 • Omaehtoisen karanteenin kriteerit ovat muuttuneet, lue lisää kohdasta ”Sairastuminen tai huoli koronaviruksesta”. Jos saat kotitestissä positiivisen koronatestituloksen tai olet oireinen, et voi tulla yliopistolle.
 • Yliopisto kannustaa ottamaan koronarokotuksen, koska laaja yleinen rokotuskattavuus mahdollistaa kohtaamiset ja yliopiston normaalin toiminnan.

Yhteisten pelisääntöjen noudattaminen on edelleen tärkein koronaa ehkäisevä teko

 • Älä tule sairaana tai hengitystieoireisena kampukselle. Arvioi testauksen tarve Omaolo-palvelussa.
 • Huolehdi erittäin hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. 
 • Anna tilaa muille ja pidä turvaväli aina, kun se vain on mahdollista. 
 • Älä kättele tai halaa. 
 • Vältä turhia kontakteja. 
 • Kasvomaskia käytetään kaikissa tiloissa, joissa ei olla yksin. Opetus- ja opiskelutilanteissa käytetään maskia. Yliopisto varaa lähiopetustilanteita varten maskeja opiskelijoille ja opettajille.
 • Huolehdithan yhteiskäytössä olevien laitteiden putsaamisesta, kun olet käyttänyt niitä. Siivousta on tehostettu yliopistolla muutoinkin. 
 • Muistathan ilmoittautua lähiopetuksena järjestettäville kursseille hyvissä ajoin, sillä opetuksessa altistuneiden opiskelijoiden tiedotus tehdään pääsääntöisesti Sisun ilmoittautumislistojen perusteella. 
 • Yliopisto suosittelee Koronavilkku-sovelluksen käyttöönottoa, jotta mahdolliset altistumiset on helpompi selvittää ja tartuntaketjut katkaista.

Sairastuminen tai huoli koronaviruksesta

Miten toimin, jos tunnen itseni sairaaksi? 

Jää kotiin sairastamaan. Ilmoita poissaolostasi opettajalle normaaliin tapaan. Jos epäilet saaneesi koronavirustartunnan tai altistuneesi virukselle, tee oireiden arviointi Omaolo-palvelussa ja tee kotitesti tai ota yhteyttä terveydenhuoltoon. Mene tarvittaessa testiin terveysviranomaisten ohjeiden mukaan. Älä tule yliopiston tiloihin jos sinulla on oireita.

Sairaana ei saa osallistua lähiopetukseen. Näissä tapauksissa opiskelijan tulee olla yhteydessä opettajaan, joka arvioi, onko poissaolojen ajalle mahdollista järjestää itseopiskeluvaihtoehtoja.

Yliopisto ei tällä hetkellä edellytä opiskelijoilta sairauspoissaolotodistuksia, eikä YTHS niitä pääsääntöisesti toistaiseksi kirjoita. Opiskelija voi siis omalla ilmoituksellaan olla poissa opetuksesta. Katso myös YTHS:n Ohjeet asiointiin koronavirusepidemian aikana.

Miten toimin, jos saan tiedon mahdollisesta altistumisesta? 

Oireeton altistunut voi tulla yliopistolle, mikäli etäopiskelu ei ole mahdollista. Opettajan kanssa on hyvä keskustella mahdollisuudesta etätyöskentelyyn tai -opiskeluun. Altistuminen ei ole sairauspoissaolo.

Yliopistolla noudatetaan THL:n 13.1.2022 antamia ohjeita:
Jos asut samassa taloudessa positiivisen kotitestin tehneen kanssa tai asut tai olet muutoin ollut läheisesti tekemisissä terveydenhuollossa tehdyssä testissä positiivisen tuloksen saaneen kanssa:

 • Vältä mahdollisuuksien mukaan kodin ulkopuolisia kontakteja, kunnes sairastuneen henkilön oireiden alusta on kulunut viisi vuorokautta. Jos useita perheenjäseniä sairastuu, viisi vuorokautta lasketaan viimeisimpänä sairastuneen oireiden alusta.
 • Käytä kodin ulkopuolella kasvomaskia.
 • Jää etäopiskeluun, jos se on mahdollista. Jos olet täysin oireeton, voit tulla yliopistolle kasvomaskia käyttäen ja kontakteja välttäen.

Henkilö ei ole välttämättä altistunut, jos COVID-19-tapaus tai sekä COVID-19-tapaus että lähikontakti ovat käyttäneet kasvomaskia, kertakäyttöistä suu-nenäsuojusta tai visiiriä. Jos saat kotitestissä positiivisen koronatestituloksen tai olet oireinen, et voi tulla yliopistolle.

Miten toimin, jos minulla todetaan koronavirus ja olen ollut yliopiston tiloissa tartuttavuusaikana?

Jos saat positiivisen koronatestituloksen (ml. kotitestit) tai sinulla on oireita, älä tule yliopistolle. Ilmoita poissaolostasi normaalisti ja ilmoita opettajalle myös, jos olet saanut positiivisen koronatestituloksen. Varaudu kertomaan, oletko ollut opiskelemassa tartuttavuusaikana, missä ja milloin? Altistuneita opiskelijoita tiedotetaan mainitsematta sairastuneen henkilön tietoja. Opettaja arvioi, onko poissaolojen ajalle mahdollista järjestää itseopiskeluvaihtoehtoja.

Jos olet ladannut Koronavilkun, toimi sovelluksesta saamiesi ohjeiden mukaan.

Mistä löydän apua koronaviruksen aiheuttaman huolen käsittelyyn?

Olemme koonneet Mielen hyvinvointi -ohjesivulle lisätietoa tahoista, jotka voivat auttaa ja tukea koronaviruksen aiheuttaman huolen ja ahdistuksen käsittelyssä. Lue lisää myös kohdasta Etäopiskelu.

Opetus keväällä 2022

Opetus ja tentit 6.3.2022 asti (kolmas periodi)

Opetus järjestetään pääasiassa etäopetuksena 31.1. asti. Tiedekuntien tilannekeskukset päättävät välttämättömästä lähiopetuksesta, kuten laboratorio- ja taitokursseista. Lähiopetusta voi järjestää enintään 25 hlön ryhmissä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön suositus etäopetuksesta päättyy 31.1. Tämän johdosta yliopistossa lisätään lähiopetusta ja ohjausta helmikuun aikana. Koulutusohjelmat päättävät lähiopetuksesta harkintansa mukaan. Sitä voidaan järjestää enintään 50 hengen ryhmissä, ja opetustiloissa väljyys otetaan huomioon.

Opiskelijoille varmistetaan riittävät ja väljät itseopiskelutilat kaikilla kampuksilla.

Tentit voidaan järjestää suunnitellusti lähi- tai etätentteinä. Lähitenteissä huolehditaan tenttitilojen riittävästä väljyydestä ja osallistujamäärää rajataan tarvittaessa enintään 50 henkilöön samassa tilassa.

Opetuksen toteutuksen linjauksia voidaan joutua muuttamaan, mikäli opetus- ja kulttuuriministeriön, valtioneuvoston tai aluehallintoviraston päätökset sitä edellyttävät.

Opetus ja tentit 7.3.2022 lähtien (neljäs periodi)

Tavoitteena on, että maaliskuun aikana voidaan siirtyä opetuksen järjestelyihin ilman rajoituksia (4. periodi).

Mistä näen opetustietoni?

Opetustiedot voit tarkistaa:

Näkeekö Sisusta kurssille ilmoittautuessa, järjestetäänkö kurssi lähi- vai etäopetuksena? 

Sisusta näet, onko opetuskerroille varattuna opetustilaa vai ei. Mikäli opetustilaa ei ole, tarkoittaa se pääsääntöisesti sitä, että opetus pidetään etänä. Osalle kursseista on opetustilatiedon lisäksi lisätty Sisuun tai kurssisivulle maininta siitä, pidetäänkö opetus lähi- vai etäopetuksena. Mikäli toteutustavassa on epäselvyyttä, tarkista kurssisivun ja kurssilla mahdollisesti käytössä olevan Moodlen tiedon. Tarvittaessa ota yhteyttä opettajaan. 

Voidaanko kevään opetuksessa vaatia läsnäoloa?

Opiskelijan tulee osallistua aktiivisesti opetukseen. Koulutusohjelman opetussuunnitelmassa voidaan määritellä opetukseen osallistuminen pakolliseksi, mikäli se on pedagogisesti perusteltua tai opetuksen järjestelyt sitä edellyttävät. Pakollisuus voi koskea yksittäistä opintojaksoa tai sen osaa. Pakollisesta osallistumisesta päätettäessä tulee opetussuunnitelmassa myös päättää siitä, kuinka suureen osaan opetuksesta opiskelijan on osallistuttava.

Pakollinen opetukseen osallistuminen ei koske lähiopetusta, ellei opintojen suoritustapa vaadi läsnäoloa (esimerkiksi laboratoriokurssit, harjoittelu, potilaskohtaamiset, taitokurssit). Lähiopetuksessa voidaan lisäksi edellyttää opetussuunnitelman mukaista läsnäoloa, jos koulutusohjelman hyväksyttyjen oppimistavoitteiden toteuttaminen sitä edellyttää. Niillä kursseilla, joilla suoritustapa vaatii läsnäoloa, mahdolliset korvaavat toimintatavat päätetään koulutusohjelmissa. Koronan vuoksi poissaoleville opiskelijoille tulee mahdollisuuksien mukaan antaa korvaavia tehtäviä. Riskiryhmiin kuuluville opiskelijoille tulee mahdollisuuksien mukaan tarjota itseopiskeluvaihtoehtoja. Riskiryhmään kuulumisesta riittää opiskelijan oma ilmoitus. Etäopetuksessa opetukseen osallistumista voidaan vaatia opetussuunnitelman mukaan.

Mikäli Sisussa ja kurssisivulla olevien tietojen perusteella on epäselvää, vaatiiko tietyn kurssin suorittaminen läsnäoloa, olethan yhteydessä opettajaan. Mikäli riskiryhmään kuuluva opiskelija arvioi, ettei voi osallistua lähiopetukseen, tulee hänen olla yhteydessä kurssin opettajaan mahdollisimman ajoissa. 

Sairaana tai karanteenissa ei saa osallistua lähiopetukseen. 

Miten varmistetaan, että opiskelija pystyy osallistumaan peräkkäin oleville luennoille, joista toinen järjestetään lähiopetuksena ja toinen etänä? 

Etäopetusta voi seurata itseopiskelutiloissa. Kampuksilla on avattu myös opetustiloja tähän tarkoitukseen. Itseopiskeluun avatuissa opetustiloissa on sekä hiljaisen että osallistuvan työskentelyn tiloja. Lue lisää kohdasta Yliopiston tilat ja palvelut.

Onko riskiryhmäläisellä mahdollisuus sopia etämahdollisuudesta kurssin opettajan kanssa?  

Mikäli riskiryhmään kuuluva opiskelija arvioi, ettei voi osallistua lähiopetukseen, tulee hänen olla yhteydessä kurssin opettajaan mahdollisimman ajoissa. Riskiryhmiin kuuluville opiskelijoille voidaan tarjota itseopiskeluvaihtoehtoja, mikäli opettaja arvioi, että esim. kurssin sisältö ja osaamistavoitteet tämän mahdollistavat. Riskiryhmään kuulumisesta riittää opiskelijan oma ilmoitus.

Etäopetuksessa opetukseen osallistumista voidaan vaatia opetussuunnitelman mukaan. 

Onko kaikille kursseille mahdollista osallistua myös etänä tarvittaessa esimerkiksi jos on kipeä?   

Mikäli kurssi tai osa sen kerroista toteutetaan lähiopetuksena ja kyseessä on sellainen opintojakso, jonka suoritustapa vaatii läsnäoloa, ole yhteydessä opettajaan, mikäli sairastut. Mahdollisuudet vaihtelevat kurssin sisällön ja osaamistavoitteiden mukaan. 

Vaaditaanko yliopistolla koronapassia?

Opetukseen osallistujilta ei edellytetä koronapassia.

Koronapassia voi koronarajoitusten välttämiseksi edellyttää niissä yliopiston tilaisuuksissa, jotka eivät ole opetusta tai tutkimusta tai muuten sisäistä normaalia toimintaa, kuten toimielinten kokoukset tai virallisia tilaisuuksia kuten avajaiset ja promootiot.

Miten määritellään kurssijärjestelyt?

Tiedekunnat ja koulutusohjelmat päättävät siitä, miten kurssit järjestetään, noudattaen yliopiston yleisiä linjauksia. Muuttuvan koronatilanteen vuoksi, kurssien järjestelyjä voidaan joutua muuttamaan nopeallakin aikataululla.

Ovatko muutokset järjestelyihin lyhyellä varoitusajalla vielä mahdollisia, esimerkiksi tautitilanteen muuttuessa pahemmaksi?

Mikäli tautitilanne muuttuisi pahemmaksi niin, että viranomaisten ohjeistuksen mukaan tulisi sulkea tiloja ja siirtyä etäopetukseen, tehdään opetukseen tarvittavat muutokset. 

Mikäli kurssin tietoihin joudutaan tekemään merkittäviä muutoksia, opettaja ilmoittaa niistä ilmoittautuneille opiskelijoille. 

Mistä saan tiedon, jos opetus peruuntuu tai sen suoritustapa muuttuu esim. lähiopetuksesta etäopetukseksi?

Kurssin vastuuopettaja tiedottaa opiskelijoita muutoksista. Pääsääntöisesti löydät tiedon muutoksista kurssisivulta tai Avoimen yliopiston opinto-ohjelmasta.

Miten toimin turvallisesti yliopiston tiloissa osallistuessani lähiopetukseen?

Löydät turvallisuusohjeet tiloissa toimimiseen Yliopiston tilat ja palvelut-otsikon alla olevasta kysymyksestä "Miten toimin turvallisesti yliopiston tiloissa?"

Jos opetustilanteessa ei voida välttää lähikontakteja, miten toimitaan kasvomaskin käytön kanssa? 

Kasvomaskia käytetään kaikissa tiloissa, joissa ei olla yksin. Opetus- ja opiskelutilanteissa käytetään maskia. Yliopisto varaa lähiopetustilanteita varten maskeja opiskelijoille ja opettajille.

Voiko opettaja kysellä opiskelijoilta heidän rokotetietojaan?

Rokotetiedot ovat yksityisyyden piiriin kuuluvia terveystietoja, joita opettajat eivät voi vaatia opiskelijoilta, eikä näitä tietoja voi kerätä mihinkään. 
Rokotetiedoista voidaan keskustella vapaaehtoisesti työntekijöiden ja opiskelijoiden kesken.

Yliopisto kannustaa ottamaan koronarokotuksen, koska laaja yleinen rokotuskattavuus mahdollistaa kohtaamiset ja yliopiston normaalin toiminnan.

Yliopiston tilat ja palvelut

Kuvalliset turvallisuusohjeet

Ovatko yliopiston tilat käytössä?

 • Opiskelijoille varmistetaan riittävät ja väljät itseopiskelutilat kaikilla kampuksilla.
  • Aleksandrian ja Minervan itseopiskelutilat keskustakampuksella on avattu päiväkäyttöön. Aleksandriassa ei ole yökäyttömahdollisuutta toistaiseksi
  • Itseopiskeluun tarkoitetut opetustilat löydät otsikon "Kampuksien muut itseopiskelutilat" alta.
 • Kaisa-talo on suljettuna toistaiseksi viikonloppuisin.  
 • Tarkistathan aina tilojen ajankohtaiset aukioloajat.
 • Hygieniavaatimukset ovat voimassa yliopiston tiloissa.
 • Opiskelijaravintolat, museot, kirjastot ja UniSport ottavat toiminnassaan huomioon avin uudet määräykset.

Yliopiston tiloissa kasvomaskia käytetään kaikissa tiloissa, joissa ei olla yksin. Opetus- ja opiskelutilanteissa käytetään maskia.

Ovatko itseopiskelutilat käytössä?

Itseopiskelutilat ovat käytössä. Löydät itseopiskelutiloja kaikilta kampuksilta.

Kirjaston itseopiskelutilat 

Kirjaston itseopiskelutiloissa kaikilla kampuksilla voi osallistua etäluennoille, vaikka kirjastoissa onkin totuttu useimmiten työskentelemään hiljaisesti. Luku- ja työskentelyalueet ovat pääosin kirjaston yleistä, oranssia aluetta, jossa hiljainen puhe on sallittu. Kaikista kirjastoista löytyy myös erikseen hiljaisiksi merkittyjä (punaisia) tiloja. Lisätietoa kirjaston tiloista ja siellä sopivista äänentasoista löydät kirjaston pelisäännöistä ja toimipaikkojen pohjakartoista. Meilahdessa kirjaston tilat talon 2. kerroksessa pyritään pitämään pääosin hiljaisena työskentelyalueena. Ensimmäisen kerroksen tiloissa voi vapaammin keskustella ja osallistua myös etänä.

Kirjastot keskustassa, Meilahdessa, Kumpulassa ja Viikissä sekä oppimiskeskukset Aleksandrian ja Minervan itseopiskelutilat ovat auki ja kirjaston ryhmätyötilat ovat normaaliin tapaan varattavissa ryhmätyöskentelyyn. Lue lisää itseopiskelutilojen aukioloista kirjaston verkkosivuilta. Verkkosivuilta löydät myös kaikki sähköiset yhteydenottokanavat kirjastoon. 

Lisätietoa Kansalliskirjaston toiminnasta löydät heidän omilta verkkosivuiltaan.  

Kampuksien muut itseopiskelutilat 

Helsingin yliopiston kaikilla kampuksilla on lisätty opiskelijoille itsenäiseen työskentelyyn tarkoitettuja tiloja. Huomaathan, että itseopiskeluun tarkoitetut tilat toimivat myös opetustiloina ja ne ovat käytössä itseopiskeluun silloin, kun sinne ei ole varattu muuta toimintaa. Opiskelijoiden ei tarvitse, eivätkä he pysty itse varaamaan tilaa.

Viikin kampus
Kumpulan kampus 
Meilahden kampus
 • Biomedicum, Sali 1 (H)   
 • Terkko, Lääketieteellisen tiedekunnan oppimiskeskus Mocoman tilat
 • Haartman- instituutti, 2.krs aula (R)

Lisää tiloja itseopiskeluun tai ryhmätöiden tekemiseen voi tiedustella kampusten kiinteistöjen vahtimestareilta. Itseopiskelutilojen tarvetta arvioidaan jatkuvasti kävijämäärien perusteella ja opetustiloja voidaan avata tarvittaessa lisää.

Itseopiskeluun avatut opetustilat on jaettu kahteen käyttötarkoitukseen: 

Hiljaisen työskentelyn tila (H)

 • Hiljainen itseopiskelu ja esimerkiksi luentojen seuraaminen omalta koneelta kuulokkeiden avulla 
 • Hiljaisen työskentelyn tilat on merkitty oven pielen taulukoihin punaisella värillä ja kampuslistoihin kirjaimella H

Osallistuvan opiskelun tila (R)

 • Aktiivinen ja osallistuva opiskelu. Esimerkiksi sellaiseen etäopetukseen osallistuminen, jossa keskustelu on olennaista 
 • Ryhmätyöt 
 • Osallistuvan opiskelun tilat on merkitty oven pielen taulukoihin vihreällä värillä ja kampuslistoihin kirjaimella R
Itseopiskeluun avattujen opetustilojen säännöt 
 • Tiloissa noudatetaan yleisiä koronaturvallisuusohjeita
 • Hoida puhelut muissa tiloissa tai sivummalla niin, ettet häiritse muita.
 • Pidä työskentelytilat siisteinä ja siivoa jälkesi. Puhdistuspyyhkeitä saat opetustiloista.
 • Voit poistua lukupaikalta hetkeksi, mutta älä varaa paikkaa yli puoleksi tunniksi. Merkitse paikkasi ja ilmoita lähtöaikasi lapulla. Lappu yksistään ei riitä paikan merkitsemiseen. Jos olet pois yli puoli tuntia, toisella on lupa ottaa paikkasi ja siirtää tavarasi omatoimisesti sivuun — siihen ei pyydetä henkilökunnan apua. Yliopisto ei vastaa lukupaikalle jättämistäsi tavaroista.
 • Tiloissa ei voi nauttia eväitä. 

Miten toimin turvallisesti yliopiston tiloissa?

Jokainen opiskelija vastaa itse siitä, että toimii turvallisuusohjeiden mukaisesti kaikissa yliopiston tiloissa, myös opiskelijaravintoloissa ja aulatiloissa:

 • Älä tule sairaana tai karanteenissa yliopiston tiloihin.
 • Huolehdi turvaväleistä, sekä käsi- ja yskimishygieniasta.
 • Pidä turvaväli myös jonottamistilanteissa sekä liikkuessasi kampuksella esim. opetustilasta toiseen.
 • Kasvomaskia käytetään kaikissa tiloissa, joissa ei olla yksin. Opetus- ja opiskelutilanteissa käytetään maskia.
  • Käytetyt kertakäyttömaskit tulee laittaa joko opetustilan roska-astiaan tai maskeille varattuun roska-astiaan rakennusten sisääntulon yhteydessä.
 • Pese säännöllisesti kätesi tai käytä käsidesiä. Käsidesiä on tarjolla mm. opetustiloissa ja rakennusten sisääntuloauloissa.
 • Puhdista yhteiskäytössä olevien koneiden näppäimistö ja hiiri puhdistuspyyhkeellä. Puhdistuspyyhkeitä saat opetustiloista, kirjaston asiakaspalvelusta tai vahtimestareilta.
 • Tiloihin, joissa on kiinteät kalusteet, voi olla merkityt paikat, joita ei tule käyttää. Jos tilassa on liikuteltavat kalusteet, huolehdi turvaväleistä. Osassa tiloista on siirretty ylimääräiset tuolit sivuun. Ethän siirtele kalusteita niin, että turvavälejä ei ole enää mahdollista säilyttää.
 • Asetu opetustiloissa istumaan siten, että jokaiselle paikalle pääsee kulkematta muiden läheltä ohi (esim. kiinteäkalusteisissa tiloissa rivit täytetään toisesta päädystä tai jos kulku on molemmilta reunoilta, rivit täytetään keskeltä).
 • Noudata lisäksi aina tiloissa annettuja lisäohjeita.

Mikä on yliopiston linja kasvomaskien käytöstä yliopiston tilojen ollessa auki?

Kasvomaskia käytetään kaikissa tiloissa, joissa ei olla yksin. Opetus- ja opiskelutilanteissa käytetään maskia.

 • Harjoitteluissa noudatetaan harjoittelupaikan (kuten sairaalan tms.) omia turvallisuusohjeita.   
 • Yliopisto varaa lähiopetustilanteita varten maskeja opiskelijoille ja opettajille.
 • Yliopiston tarjoamat kasvomaskit on tarkoitettu käytettäväksi ensisijaisesti työskentely- ja opiskelutilanteisiin 

Tarkistathan ajantasaiset, tarkemmat kasvomaskiohjeet yliopiston ulkoisilta sivuilta.

Miten opiskelijapalvelupisteet ovat auki?

Tietoa palvelupisteiden aukioloajoista ja palveluista poikkeustilanteen aikana löydät Opiskelijaneuvonnan sivuilta. Opiskelijapalveluja tarjotaan tarvittaessa myös kasvokkain etävastaanottojen lisäksi.

Voinko tulla varattuun ohjausaikaan yliopistolle (esim. opintopsykologi, tutkielman ohjaus, opinto-ohjaus)? 

Ohjausajat toteutetaan pääosin etänä. Katso tarkemmat tiedot teemasta Mistä saan neuvontaa?

Miten saan tutkintotodistukseni poikkeustilan aikana? 

Tarkista oman tiedekuntasi toimituskäytännöt ja ajankohtaiset aukioloajat Opiskelijaneuvonnan sivulta. Voit myös pyytää todistuksen postittamista omasta lähipalvelupisteestäsi.

Tenttiminen

Miten tentit järjestetään?

Tenttejä toteutetaan aiemmin suunnitellusti sekä lähi- että etätentteinä. 

Osaan tenteistä on liitetty tentin nimeen tieto siitä, onko kyseessä lähi- vai etätentti. Mikäli Sisussa ja kurssisivulla ei ole tentin aikataulun yhteydessä opetustilaa, tarkoittaa se pääsääntöisesti sitä, että tentti pidetään etänä. Mikäli toteutustavassa on epäselvyyttä, tarkista kurssisivun ja kurssilla mahdollisesti käytössä olevan Moodlen tiedot. Tarvittaessa ota yhteyttä opettajaan.

Lähitenteissä huolehditaan tenttitilojen riittävästä väljyydestä ja osallistujamäärää rajataan tarvittaessa enintään 50 henkilöön samassa tilassa.

Voinko osallistua Examinarium-tenttiin?

Examinarium-tenttitilat ovat käytettävissä normaalisti.

 • Osallistu tenttiin ainoastaan terveenä ja oireettomana. Jos olet sairas, siirrä tai peru tenttiaikasi ja tarvittaessa ole yhteydessä tentaattoriin. 
 • Yliopiston tiloissa kasvomaskia käytetään kaikissa tiloissa, joissa ei olla yksin. Opetus- ja opiskelutilanteissa käytetään maskia. Voit käyttää omia suojavälineitä tai hakea kertakäyttöisen maskin vahtimestarilta (Viikissä tenttitilan odotustilasta). Muista hävittää suojavälineet asianmukaisesti.
 • Tiloista löytyy käsidesiä ja desinfiointiliinoja näppäimistöjä varten. Huolehdi käsihygieniasta ja puhdista näppäimistö sekä hiiri ennen ja jälkeen tentin.

Miten tietosuoja otetaan huomioon etätenttien valvonnassa?

 1. Yliopisto voi valvoa etätenttien suorittamista poikkeustapauksissa. Etävalvonnassa käytetään ensisijaisesti live-kuvaa tai tietojärjestelmien keräämiä kirjautumis-, aktiviteetti- ja lokitietoja. Joissakin perustelluissa tapauksissa tai vilppiepäilytapauksissa voidaan käyttää toissijaisesti myös video- ja äänitallenteita.
 2. Yliopisto voi tarkistaa tenttiä varten opiskelijan henkilöllisyyden. Tämä toteutetaan esimerkiksi vaatimalla kirjautumista henkilökohtaisilla yliopiston tunnuksilla tai näyttämällä henkilökortti.
 3. Etävalvontaan osallistuminen opiskelijan itse valitsemassa paikassa on vapaaehtoista. Etävalvontaan osallistuessaan opiskelija suostuu myös pitämään kameraa päällä. Opiskelijalla on oikeus keskeyttää valvonta tentin aikana esimerkiksi yllättävän tilanteen vuoksi, mutta valvonnan keskeyttäminen voi johtaa tenttisuorituksen hylkäämiseen.
 4. Opiskelijan kieltäytyessä vapaaehtoisesta etävalvonnasta esimerkiksi yksityisyyden suojan tai laitteistopuutteiden vuoksi, opettaja järjestää arvioinnin jollakin vaihtoehtoisella tavalla.
 5. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan korkeakoulun tietosuoja- ja tietoturvaohjeita.
 6. Tentin muista yksityiskohdista opettajasi antaa tarkemmat tiedot.

Etäopiskelu

Miten opiskelijoiden mielenterveydestä ja jaksamisesta huolehditaan? 

Kun tarvitset apua, sitä on saatavilla monelta opiskelijaa tukevalta taholta. Tahot löydät Opiskelijan ohjeiden Mielen hyvinvointi -sivulta.  

Myös Ohjauskulmassa järjestetään opiskelua ja hyvinvointia tukevia tilaisuuksia.

Opintopsykologit ovat koonneet Opiskelun tueksi-sivulle vinkkejä etäopiskelun helpottamiseksi ja rutiinien luomiseksi. Heiltä voi myös varata etäohjausaikoja, ohjeet ajanvaraukseen löydät opintopsykologien sivulta

Mistä löydän ohjeet yliopiston verkko-opetustyökalujen käyttöön? 

Onko jostain mahdollista lainata kannettavaa tietokonetta? Mitä jos minulla ei ole kotona käytettävissä nettiyhteyttä? 

Yliopisto ei valitettavasti pysty tarjoamaan tietotekniikkavälineitä tai nettiyhteyksiä etäopiskelevilla opiskelijoille kampuksien ulkopuolella. Kehotamme opiskelijoita kyselemään lähipiiriltä, opiskelijakavereilta tai ainejärjestöiltä, löytyisikö heiltä ylimääräisiä välineitä. Usein puhelinta on mahdollista käyttää yhteyspisteenä (hotspot) internetin jakamiseen kannettavaan tietokoneeseen. Tarkastathan kuitenkin oman liittymäsi mahdolliset datarajoitukset.

Yliopiston tiloissa läppärilainaamo palvelee yliopiston tutkinto-opiskelijoita ja henkilökuntaa 24/7 Aleksandrian ensimmäisessä kerroksessa. Saat läppärilainaamon automaatista käyttöösi Lenovon kannettavan tietokoneen neljäksi tunniksi kerrallaan. Lainakoneissa on samat ohjelmistot kuin Aleksandrian pöytätietokoneissakin.

Tutkielmat

Kokoontuvatko tiedekuntaneuvostot/koulutusohjelmien johtoryhmät arvioimaan tutkielmia normaalisti?

Tiedekuntaneuvostot ja johtoryhmät tekevät päätöksiä normaaliin tapaan. 

Voinko käyttää Gradut valmiiksi! -stipendini poikkeustilanteessa?

Koronavirustilanteen vuoksi mahdollisuudesta vierailla tutkimusasemalla tulee tiedustella suoraan siltä asemalta, johon stipendi on myönnetty. Tutkimusasemat tekevät päätökset stipendiaattien vastaanottamisesta oman harkintansa mukaan. Kannattaa muistaa, että asemilla voi olla tiettyinä aikoina ruuhkahuippuja (toukokuusta syyskuulle), jolloin stipendiaatteja ei välttämättä mahdu asemille.

Stipendin marraskuun 2019 hakukierroksella saaneiden opiskelijoiden on mahdollista tutkimusasemien resursseista riippuen käyttää stipendinsä ennen kesää 2021. 

Seuraava hakukierros järjestetään keväällä 2022.

Opintojen viivästyminen

Miten opintotuelleni käy, jos opintojeni suorittaminen viivästyy?

Seuraa Kelan omaa tiedotusta asiasta.

Koronavirustilanteen takia valmistumiseni viivästyy. Haenko normaalisti lisäaikaa? Huomioidaanko poikkeustilanne hakemusten käsittelyssä?

Lisäaikaa haetaan normaalisti Sisusta. Katso ohjeet Opiskelijan ohjeista. Poikkeustilanteen vaikutukset huomioidaan opinto-oikeuden lisäaikaa koskevia päätöksiä tehtäessä.

Väitöstilaisuudet

Miten väitöstilaisuudet järjestetään?

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt kaikki yleisötilaisuudet 31.1.2022 asti. Kaikki väitöstilaisuudet tulee rajoituksen jatkuessa järjestää etäväitöksinä. Paikalla salissa saavat olla ainoastaan väittelijä, vastaväittäjä, kustos, tiedekunnan edustaja/t, yliopiston av-tukihenkilö sekä väittelijän niin halutessa 1–2 henkilökohtaista tukihenkilöä. Koronapassia ei tarvitse esittää. Koska tilaisuuksiin ei toistaiseksi voi osallistua yleisöä, myöskään väitöskahveja ei toistaiseksi tule yliopiston tiloissa järjestää.

Väitöstilaisuudet on syytä suunnitella tammikuunkin jälkeen siten, että ne voidaan tarvittaessa muuttaa etätilaisuuksiksi tai siirtää myöhempään ajankohtaan.

Voit lukea lisää väitöstilaisuuksien järjestämisestä päivittyvästä tiedotteesta

Harjoittelut

Kotimaan harjoitteluni on alkamassa pian, voinko aloittaa sen suunnitellusti?

Suomessa suoritettavia harjoitteluita voidaan suorittaa kohdeorganisaation ohjeita noudattaen. Harjoitteluita voi suorittaa joko osittain tai kokonaan etätyönä. Harjoittelutuen ehtona kuitenkin on, että harjoittelijalla täytyy olla nimetty ohjaaja ja etenkin kokoaikaisessa etätyössä ohjauksen toteutumiseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota.

Olen ulkomailla harjoittelussa, mitä minun tulee tehdä?

Lue ohjeet koronaviruksen vaikutuksesta harjoitteluihin Urapalveluiden ohjeista.

Opetusharjoittelut

Miten suoritan opetusharjoitteluni poikkeustilanteessa?

Löydät lisätietoa opetusharjoittelujen järjestämisestä kasvatustieteellisen tiedekunnan päivittyvästä tiedotteesta.

Vaihto-opiskelijat

Olen opiskelijavaihdossa tai suunnittelen opiskelijavaihtoon lähtemistä. Miten toimin?

Seuraa Helsingin yliopiston Kansainvälisen koulutusyhteistyön palveluiden ohjesivua koronaviruksen vaikutuksesta opiskelijavaihtoihin. Sivua päivitetään sitä mukaa, kun tilanteet muuttuvat.  

Tietoa Suomeen saapuville vaihto-opiskelijoille löydät ohjeesta Coronavirus: information for incoming exchange students (englanniksi).

Voinko matkustaa ulkomaille? 

Matkustusrajoitteiden osalta noudatetaan Valtioneuvoston linjauksia. Tarkista aina ajantasainen tilanne matkustusrajoitusalueesta ennen matkustamista.  

Olen saapumassa/palaamassa ulkomailta Suomeen. Pitääkö minun jäädä karanteeniin?   

FINENTRY-palvelussa Suomeen saapuva matkustaja saa tietoa ja toimintaohjeet koronavirustestauksiin ja omaehtoiseen karanteeniin liittyen. 

Lukuvuosimaksuvelvolliset opiskelijat

Vaihda sivun kieleksi englanti nähdäksesi lukuvuosimaksuvelvollisten (EU/ETA-alueen ulkopuolisten) opiskelijoiden ohjeet.

Mistä saan lisätietoja?

Luethan ensin tämän sivun sekä oman tiedekuntasi ohjeet ja lähetät sähköpostia vain yhteen palveluosoitteeseen kerrallaan ruuhkautumisen välttämiseksi.

 • Jos sinulla on kysyttävää koronaviruksen aiheuttamista yleisistä toimenpiteistä yliopistolla, ota yhteyttä coronavirus@helsinki.fi. Sähköpostiin vastaavat opetus- ja opintoasioiden, asiantuntijahenkilöstö- ja työterveysasioiden, tila-asioiden ja siivouspalveluiden, konferenssien ja tapahtumien sekä tietotekniikkakeskuksen asiantuntijat.
 • Jos sinulla on kysymyksiä kurssijärjestelyistä, ota yhteyttä suoraan kurssin vastuuopettajaan. Opintojaksosta lisätietoja saat Sisun opintojaksoesitteestä ja sitä kautta löytyvältä kurssisivulta.
 • Jos tarvitset neuvontaa omiin opintoihisi tai et löydä vastauksia kysymyksiisi tiedekuntasi koronaohjeista, ota yhteyttä tiedekuntasi opiskelijaneuvontaan.

Yliopiston koronaviruskriisin johtoryhmän päätökset löydät Flammasta (siirryt toiseen palveluun).

Tiedekuntien erillisohjeet koronavirustilanteessa

Yliopiston ulkoisilla sivuilla on listattu eri tiedekuntien ja muiden yksiköiden erillisohjeet koronavirustilanteessa. Löydät sieltä ajankohtaista tiedotusta tiedekuntasi koronavirustoimista.