Koronaviruksen vaikutus opiskeluun - kysymyksiä ja vastauksia

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Sivu päivitetty 7.7.2021 klo 9.35.

Tälle sivulle kootaan COVID-19 -koronavirukseen liittyviä, erityisesti opiskelua koskevia kysymyksiä ja vastauksia. Yliopisto noudattaa koronaviruksen osalta ensisijaisesti aina viranomaisten antamia ohjeita.

Kesän aikana koronatiedotusta kannattaa seurata ensisijaisesti Koronavirus Helsingin yliopistossa –sivulta, sillä Opiskelijan ohjeiden koronasivua ei päivitetä aktiivisesti ennen elokuun alkua. 

Seuraava infotilaisuus koronaviruksen aiheuttamasta tilanteesta pidetään maanantaina 16.8. klo 9–11.

Tämänhetkinen tilanne

 • Helsingin yliopistossa siirrytään palautumissuunnitelman mukaisesti rajoitustasolta 3 rajoitustasolle 2.
 • Kirjasto-, museo- ja liikuntapalvelut voidaan avata 15.6. alkaen. Tarvittavia itseopiskelutiloja voidaan avata tilannekeskuksen, tietotekniikkakeskuksen ja tilatoimialan yhteisellä suunnittelulla tavallisin kesäaukioloajoin. Lue lisää kohdasta Yliopiston tilat ja palvelut.
 • Rakennukset avataan tarvittavin osin välttämättömän opetuksen, ravintolapalveluiden ja tilannekeskusten välttämättöminä pitämien palveluiden järjestämiseksi.
 • 10 henkilön kokoontumisrajoitus sisätiloissa ja 50 henkilön kokoontumisrajoitus ulkotiloissa poistuu 15.6. lähtien. Vaikka tapahtumissa ja tapaamisissa ei ole henkilömääriin sidottuja kokoontumisrajoituksia, on niissä noudatettava annettuja terveysturvallisuusohjeita kuten turvavälejä ja muita määräyksiä.
 • Kesän opetus, tentit sekä väitöstilaisuudet toteutetaan aiemmin suunnitellusti. Tästä voidaan edelleen poiketa tilannekeskuksen päätöksellä.
 • Yliopiston tiloissa käytetään maskia, pidetään riittävää etäisyyttä ja huolehditaan käsihygieniasta. Yliopiston tilojen käyttäjillä on oikeus kokea tilojen olevan turvalliset.
 • Uuden lukuvuoden alkuun liittyvistä asioista tiedotetaan viimeistään 13.8.2021. Tavoitteena on päästä aloittamaan kampuksilla yliopiston normaalia toimintaa tarvittavien terveysturvallisien toimien avulla.

Yhteisten pelisääntöjen noudattaminen on edelleen tärkein koronaa ehkäisevä teko

 • Älä tule sairaana tai hengitystieoireisena kampukselle. Arvioi testauksen tarve Omaolo-palvelussa.
 • Huolehdi erittäin hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. 
 • Anna tilaa muille ja pidä turvaväli 1-2 m aina, kun se vain on mahdollista. 
 • Älä kättele tai halaa. 
 • Vältä turhia kontakteja. 
 • Kaikissa opetustilanteissa sekä itseopiskelu- ja ohjaustilanteissa suositellaan maskin käyttöä. Kaikille yliopiston julkisissa tiloissa liikkuville suositellaan vahvasti maskin käyttöä. Laboratorio-opetuksessa edellytetään maskia. Tarkistathan ajantasaiset, tarkemmat kasvomaskiohjeet yliopiston ulkoisilta sivuilta.
 • Huolehdithan yhteiskäytössä olevien laitteiden putsaamisesta, kun olet käyttänyt niitä. Siivousta on tehostettu yliopistolla muutoinkin. 
 • Muistathan ilmoittautua lähiopetuksena järjestettäville kursseille hyvissä ajoin, sillä opetuksessa altistuneiden opiskelijoiden jäljitys tehdään pääsääntöisesti Sisun ilmoittautumislistojen perusteella. 
 • Yliopisto suosittelee myös Koronavilkku-sovelluksen käyttöönottoa, jotta mahdolliset altistumiset on helpompi selvittää ja tartuntaketjut katkaista.
 • THL:n tiedotteeseen on koottu ohjeita turvallisen opiskelijaelämän viettoon. THL suosittaa mm. tapahtumien järjestämistä virtuaalisesti, kokoontumista ulkona sisätilojen sijaan sekä mahdollisten kokoontumisten pitämistä pienenä.

Sairastuminen tai huoli koronaviruksesta

Miten toimin, jos tunnen itseni sairaaksi? 

Jää kotiin sairastamaan. Ilmoita poissaolostasi opettajalle normaaliin tapaan. Jos epäilet saaneesi koronavirustartunnan tai altistuneesi virukselle, tee oireiden arviointi Omaolo-palvelussa tai ota yhteyttä terveydenhuoltoon. Älä tule yliopiston tiloihin ennen testin tulosta.

Yliopisto ei tällä hetkellä edellytä opiskelijoilta sairauspoissaolotodistuksia, eikä YTHS niitä pääsääntöisesti toistaiseksi kirjoita. Opiskelija voi siis omalla ilmoituksellaan olla poissa opetuksesta. Katso myös YTHS:n Ohjeet asiointiin koronavirusepidemian aikana.

Miten toimin, jos minulla todetaan koronavirus?

Jos sairastut koronaan (positiivinen testitulos), saat puhelun terveydenhuollosta ja karanteenimääräyksen sekä lisätiedustelun lähipiirisi altistumiseen liittyen. 

Jos olet osallistunut lähiopetukseen tai ollut yliopiston tiloissa tartuttavuusaikana: 

 • Kerro terveydenhuollon jäljittäjälle niiden opettajien yhteystiedot, joiden kursseilla olet osallistunut lähiopetukseen. Kerro myös, missä muissa yliopiston tiloissa olet liikkunut (esim. UniCafet, itseopiskelutilat), kenen kanssa (jos tiedossa) ja milloin. Viranomaiset ovat yhteydessä yliopistoon.
 • Kerro opettajillesi, milloin olet osallistunut lähiopetukseen. Altistuneet opiskelijat informoidaan mainitsematta sairastuneen henkilön tietoja.

Jos olet ladannut Koronavilkun, toimi sovelluksesta saamiesi ohjeiden mukaan.

Miten toimin, jos saan tiedon mahdollisesta altistumisesta? 

Jos olet altistunut koronavirukselle, toimi terveydenhuollon ohjeiden mukaan.
Tarkkaile vointiasi ja vältä lähikontakteja. Älä tule yliopiston tiloihin itämisaikana eli 14 vuorokauden kuluessa altistumisesta. Sovi tarpeen vaatiessa etäopiskelusta opettajan kanssa.

Mistä löydän apua koronaviruksen aiheuttaman huolen käsittelyyn?

Olemme koonneet Mielen hyvinvointi -ohjesivulle lisätietoa tahoista, jotka voivat auttaa ja tukea koronaviruksen aiheuttaman huolen ja ahdistuksen käsittelyssä.

Opetus keväällä 2021

Miten toiminta yliopistolla järjestetään 31.7.2021 asti?

Opetus toteutetaan pääasiassa etäopetuksena lukuvuoden loppuun 31.7.2021 asti pois lukien tilannekeskusten linjaama opetus.  

Yliopiston tiloissa käytetään maskia, pidetään riittävää etäisyyttä ja huolehditaan käsihygieniasta. Yliopiston tilojen käyttäjillä on oikeus kokea tilojen olevan turvalliset.

Miten riskiryhmäläiset on huomioitu niissä tilanteissa, joissa etäopetus ei ole mahdollista?

Jos kontaktiopetuksen järjestäminen on välttämätöntä, riskiryhmäläisille tulee mahdollisuuksien mukaan tarjota itseopiskeluvaihtoehto. Opiskelijan ei tarvitse hankkia lääkärintodistusta tätä varten, vaan oma ilmoitus kurssin vastuuopettajalle riittää. 

Mistä tiedän, miten kurssini järjestetään keväällä?

Opetusmuodoista päätetään pääsääntöisesti ennen ilmoittautumisaikojen alkamista. Opetukseen ei lähtökohtaisesti tehdä tämän jälkeen muutoksia, vaikka koronapandemiatilanne helpottuisikin. Mikäli koronapandemia pahenee, järjestetään opetus tiukempien turvallisuusvaatimusten mukaisesti.

Kurssien vastuuopettajien tulee huolehtia siitä, että opiskelijoilla on tarvittavat tiedot opetuksesta sekä ennen ilmoittautumisajan alkamista että hyvissä ajoin ennen opetuksen alkamista. 

Voidaanko opetuksessa vaatia läsnäoloa? 

Opiskelijan tulee osallistua aktiivisesti opetukseen. Koulutusohjelman opetussuunnitelmassa voidaan määritellä opetukseen osallistuminen pakolliseksi, mikäli se on pedagogisesti perusteltua tai opetuksen järjestelyt sitä edellyttävät. Pakollisuus voi koskea yksittäistä opintojaksoa tai sen osaa.  

Pakollinen opetukseen osallistuminen ei koske lähiopetusta, ellei opintojen suoritustapa vaadi läsnäoloa (esimerkiksi laboratoriokurssit, potilaskohtaamiset, taitokurssit). Koulutusohjelmat päättävät näillä kursseilla mahdolliset korvaavat toimintatavat.  

Riskiryhmiin kuuluville opiskelijoille tulee mahdollisuuksien mukaan tarjota itseopiskeluvaihtoehtoja. Riskiryhmään kuulumisesta riittää opiskelijan oma ilmoitus. 

Etäopetuksessa opetukseen osallistumista voidaan vaatia opetussuunnitelman mukaan. 

Miten toimin turvallisesti yliopiston tiloissa osallistuessani lähiopetukseen?

Löydät turvallisuusohjeet tiloissa toimimiseen Yliopiston tilat ja palvelut-otsikon alla olevasta kysymyksestä "Miten toimin turvallisesti yliopiston tiloissa?"

Mistä saan tiedon, jos opetus peruuntuu tai sen suoritustapa muuttuu esim. lähiopetuksesta etäopetukseksi?

Kurssin vastuuopettaja tiedottaa opiskelijoita muutoksista. Pääsääntöisesti löydät tiedon muutoksista kurssisivulta tai Avoimen yliopiston opinto-ohjelmasta.

Mitä tapahtuu, jos opetus peruuntuu?

Opetusta voidaan joutua myös perumaan. Peruuntuneen opetuksen (yksittäinen opintojakso tai luento) tilalle pyritään järjestämään vaihtoehtoisia suoritustapoja. Yliopisto seuraa tilannetta ja pyrkii turvaamaan, etteivät opinnot viivästy kohtuuttomasti, mikäli opetusta joudutaan laajasti perumaan.

Opetus syksyllä 2021

Uuden lukuvuoden alkuun liittyvistä asioista tiedotetaan viimeistään 13.8.2021. Tavoitteena on päästä aloittamaan kampuksilla yliopiston normaalia toimintaa tarvittavien terveysturvallisien toimien avulla.

Mitä syksyn opetuksesta ja sen suunnittelusta on linjattu?

Syksyn opetuksen suunnittelu etenee siten, että virustilanteesta ja rokotekattavuudesta riippumatta kampuksilla voidaan järjestää lähiopetusta turvavälein ja rajatuissa ryhmissä. Suurten opiskelijamäärien luennot järjestetään etäopetuksena. 

 • Opetus ja tentit suunnitellaan tavallista väljemmin, jotta tiloissa voidaan noudattaa turvavälejä. 
 • Lähiopetusta ja -tenttejä voidaan järjestää enintään 50 opiskelijan ryhmissä ottaen huomioon tilojen paikkamäärät ja kulloinkin voimassa olevat turvamääräykset. Tiedekunnan tai muun opetusta antavan yksikön tilannekeskus voi painavista syistä nostaa opiskelijamäärää.
 • Lähiopetuksessa priorisoidaan pienryhmäopetusta. Massaluennot järjestetään lähtökohtaisesti etäopetuksena.  
 • Lähiopetuksessa priorisoidaan erityisesti 1. vuoden kandi- ja maisteriohjelmien sekä 2. vuoden kandiohjelmien opiskelijoita. Kansainvälisten opiskelijoiden tilanne arvioidaan erikseen. 
 • Lähiopetusjaksoja porrastetaan koulutusohjelmissa mahdollisuuksien mukaan. 
 • Orientoivan jakson tilaisuuksien järjestämisessä noudatetaan kaikkia syyslukukauden opetuksen järjestämisen periaatteita priorisoiden pienryhmien lähitapaamisia ja järjestämällä suuret tilaisuudet etänä.
 • Mikäli kaikkea suunniteltua opetusta ei pystytä turvallisesti järjestämään lähiopetuksena, tilannekeskus tekee lähiopetuksen priorisoinnit. 

Tämän hetkisen arvion mukaan noin 1/3 opetettavista opintojaksoista voidaan toteuttaa turvallisesti lähiopetuksena yliopiston tiloissa. 

Voidaanko syksyn opetuksessa vaatia läsnäoloa?

Opiskelijan tulee osallistua aktiivisesti opetukseen. Koulutusohjelman opetussuunnitelmassa voidaan määritellä opetukseen osallistuminen pakolliseksi, mikäli se on pedagogisesti perusteltua tai opetuksen järjestelyt sitä edellyttävät. Pakollisuus voi koskea yksittäistä opintojaksoa tai sen osaa.

Pakollinen opetukseen osallistuminen ei koske lähiopetusta, ellei opintojen suoritustapa vaadi läsnäoloa (esimerkiksi laboratoriokurssit, potilaskohtaamiset, taitokurssit). Koulutusohjelmat päättävät näillä kursseilla mahdolliset korvaavat toimintatavat.

Riskiryhmiin kuuluville opiskelijoille tulee mahdollisuuksien mukaan tarjota itseopiskeluvaihtoehtoja. Riskiryhmään kuulumisesta riittää opiskelijan oma ilmoitus.

Etäopetuksessa opetukseen osallistumista voidaan vaatia opetussuunnitelman mukaan.

 

Yliopiston tilat ja palvelut

Kuvalliset turvallisuusohjeet

Ovatko yliopiston tilat käytössä?

 • Kirjasto-, museo- ja liikuntapalvelut voidaan avata 15.6. alkaen. Tarvittavia itseopiskelutiloja voidaan avata tilannekeskuksen, tietotekniikkakeskuksen ja tilatoimialan yhteisellä suunnittelulla tavallisin kesäaukioloajoin. Lisätietoa alla olevista kysymyksistä.
 • Rakennukset avataan tarvittavin osin välttämättömän opetuksen, ravintolapalveluiden ja tilannekeskusten välttämättöminä pitämien palveluiden järjestämiseksi.

Yliopiston tiloissa käytetään maskia, pidetään riittävää etäisyyttä ja huolehditaan käsihygieniasta. Yliopiston tilojen käyttäjillä on oikeus kokea tilojen olevan turvalliset.

Ovatko itseopiskelutilat käytössä?

 • Oppimiskeskus Minerva avautuu ti 1.6.2021. Aleksandria aukeaa näillä näkymin 14.6.
 • Luku- ja työskentelypaikoista on käytössä puolet, turvaväleiksi tarkoitetut paikat on merkitty
 • Lue lisää itseopiskelutilojen aukiolosta kirjaston verkkosivuilta.
 • Kiinteistöjen aukioloajat voivat olla normaalia lyhyemmät, joten tarkistathan ajankohtaisen tilanteen aina kirjaston verkkosivuilta.

Kaikkien kirjaston käyttäjien tulee noudattaa kirjastossa esillä olevia turvallisuusohjeita.

Ovatko yliopiston kirjastot käytössä?

 • Kir­jas­ton pal­velut laa­je­ne­vat vä­hitel­len kesäku­us­sa. 
 • Kokoelmat ja aineistot ovat käytettävissä normaalisti kaikissa kirjaston toimipaikoissa: Voit hakea kirjoja hyllystä ja lainata ne lainausautomaatilla. Poikkeusaikana käytössä ollut aineiston noutopalvelu lakkaa. 
 • Luku- ja työskentelypaikoista on käytössä puolet, turvaväleiksi tarkoitetut paikat on merkitty. Kirjaston tiloissa olevat tietokoneluokat, ryhmätyötilat ja lukusalit ovat pois käytöstä toistaiseksi
 • Lue lisää poikkeustilanteen ohjeista kirjaston verkkosivuilta. Verkkosivuilta löydät myös kaikki sähköiset yhteydenottokanavat kirjastoon.
 • Kiinteistöjen aukioloajat voivat olla normaalia lyhyemmät, joten tarkistathan ajankohtaisen tilanteen aina kirjaston verkkosivuilta.
 • Lisätietoa Kansalliskirjaston toiminnasta löydät heidän omilta verkkosivuiltaan.  

Kaikkien kirjaston käyttäjien tulee noudattaa kirjastossa esillä olevia turvallisuusohjeita.

Miten toimin turvallisesti yliopiston tiloissa?

Jokainen opiskelija vastaa itse siitä, että toimii turvallisuusohjeiden mukaisesti kaikissa yliopiston tiloissa, myös opiskelijaravintoloissa ja aulatiloissa:

 • Älä tule sairaana tai karanteenissa yliopiston tiloihin. Huolehdi 1-2 metrin turvaväleistä, sekä käsi- ja yskimishygieniasta.
 • Pidä turvaväli myös jonottamistilanteissa sekä liikkuessasi kampuksella esim. opetustilasta toiseen.
 • Yliopiston tiloissa käytetään maskia.
  •  Käytetyt kertakäyttömaskit tulee laittaa joko opetustilan roska-astiaan tai maskeille varattuun roska-astiaan rakennusten sisääntulon yhteydessä.
 • Pese säännöllisesti kätesi tai käytä käsidesiä. Käsidesiä on tarjolla mm. opetustiloissa ja rakennusten sisääntuloauloissa.
 • Puhdista yhteiskäytössä olevien koneiden näppäimistö ja hiiri puhdistuspyyhkeellä. Puhdistuspyyhkeitä saat opetustiloista, kirjaston asiakaspalvelusta tai vahtimestareilta.
 • Tiloihin, joissa on kiinteät kalusteet, on merkitty paikat, joita ei tule käyttää. Jos tilassa on liikuteltavat kalusteet, huolehdi turvaväleistä. Osassa tiloista on siirretty ylimääräiset tuolit sivuun. Ethän siirtele kalusteita niin, että turvavälejä ei ole enää mahdollista säilyttää.
 • Asetu opetustiloissa istumaan siten, että jokaiselle paikalle pääsee kulkematta muiden läheltä ohi (esim. kiinteäkalusteisissa tiloissa rivit täytetään toisesta päädystä tai jos kulku on molemmilta reunoilta, rivit täytetään keskeltä).
 • Noudata lisäksi aina tiloissa annettuja lisäohjeita.

Mikä on yliopiston linja kasvomaskien käytöstä yliopiston tilojen ollessa auki?

Yliopiston tiloissa käytetään maskia, pidetään riittävää etäisyyttä ja huolehditaan käsihygieniasta. Yliopiston tilojen käyttäjillä on oikeus kokea tilojen olevan turvalliset.

 • Harjoitteluissa noudatetaan harjoittelupaikan (kuten sairaalan tms.) omia turvallisuusohjeita.   
 • Yliopisto varaa lähiopetustilanteita varten maskeja opiskelijoille ja opettajille.
 • Yliopiston tarjoamat kasvomaskit on tarkoitettu käytettäväksi ensisijaisesti työskentely- ja opiskelutilanteisiin. 

Tarkistathan ajantasaiset, tarkemmat kasvomaskiohjeet yliopiston ulkoisilta sivuilta.

Miten opiskelijapalvelupisteet ovat auki?

Kaisa-talon opiskelijaneuvonta on avoinna maanantaisin ja torstaisin 3.6. alkaen. Lisätietoa löydät Opiskelijaneuvonnan sivuilta

Voinko tulla varattuun ohjausaikaan yliopistolle (esim. opintopsykologi, tutkielman ohjaus, opinto-ohjaus)? 

Ohjausajat toteutetaan pääosin etänä. Katso tarkemmat tiedot teemasta Mistä saan neuvontaa?

Miten saan tutkintotodistukseni poikkeustilan aikana? 

Tutkintotodistusten noutopisteet ovat kiinni. Voit pyytää todistuksen postittamista omasta lähipalvelupisteestäsi. Tarkista oman tiedekuntasi toimituskäytännöt Opiskelijaneuvonnan sivulta.

Tenttiminen

Miten tentit järjestetään poikkeustilanteessa?

Opettajia on kehotettu järjestämään tenttejä vaihtoehtoisilla tavoilla, esimerkiksi kotitentteinä tai Moodlen verkkotenttinä. Ajantasaisen tiedon saat kurssisivulta.

Voinko osallistua Examinarium-tenttiin, vaikka yliopiston tilat ovat kiinni?

Examinarium-tenttitilat ovat käytettävissä. Ovien ollessa suljettuna soita rakennuksen vahtimestarille (numero ovessa). Aleksandriaan sisäänkäynti Kaisa-kirjaston kautta (Fabianinkatu 30).

 • Osallistu tenttiin ainoastaan terveenä ja oireettomana. Jos olet sairas, siirrä tai peru tenttiaikasi ja tarvittaessa ole yhteydessä tentaattoriin. 
 • Yliopiston tiloissa käytetään aina maskia, paitsi jos olet tilassa yksin. Voit käyttää omia suojavälineitä tai hakea kertakäyttöisen maskin vahtimestarilta (Viikissä tenttitilan odotustilasta). Muista hävittää suojavälineet asianmukaisesti.
 • Tiloista löytyy käsidesiä ja desinfiointiliinoja näppäimistöjä varten. Huolehdi käsihygieniasta ja puhdista näppäimistö sekä hiiri ennen ja jälkeen tentin.

Miten tietosuoja otetaan huomioon etätenttien valvonnassa?

 1. Yliopisto voi valvoa etätenttien suorittamista poikkeustapauksissa. Etävalvonnassa käytetään ensisijaisesti live-kuvaa tai tietojärjestelmien keräämiä kirjautumis-, aktiviteetti- ja lokitietoja. Joissakin perustelluissa tapauksissa tai vilppiepäilytapauksissa voidaan käyttää toissijaisesti myös video- ja äänitallenteita.
 2. Yliopisto voi tarkistaa tenttiä varten opiskelijan henkilöllisyyden. Tämä toteutetaan esimerkiksi vaatimalla kirjautumista henkilökohtaisilla yliopiston tunnuksilla tai näyttämällä henkilökortti.
 3. Etävalvontaan osallistuminen opiskelijan itse valitsemassa paikassa on vapaaehtoista. Etävalvontaan osallistuessaan opiskelija suostuu myös pitämään kameraa päällä. Opiskelijalla on oikeus keskeyttää valvonta tentin aikana esimerkiksi yllättävän tilanteen vuoksi, mutta valvonnan keskeyttäminen voi johtaa tenttisuorituksen hylkäämiseen.
 4. Opiskelijan kieltäytyessä vapaaehtoisesta etävalvonnasta esimerkiksi yksityisyyden suojan tai laitteistopuutteiden vuoksi, opettaja järjestää arvioinnin jollakin vaihtoehtoisella tavalla.
 5. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan korkeakoulun tietosuoja- ja tietoturvaohjeita.
 6. Tentin muista yksityiskohdista opettajasi antaa tarkemmat tiedot.

Etäopiskelu

Miten pystyn sujuvoittamaan etäopiskeluarkeani?

Opintopsykologit ovat koonneet Opiskelun tueksi-sivulle vinkkejä etäopiskelun helpottamiseksi ja rutiinien luomiseksi. Heiltä voi myös varata etäohjausaikoja, ohjeet ajanvaraukseen löydät opintopsykologien sivulta.

Mistä löydän ohjeet yliopiston verkko-opetustyökalujen käyttöön? 

Onko jostain mahdollista lainata kannettavaa tietokonetta? Mitä jos minulla ei ole kotona käytettävissä nettiyhteyttä? 

Yliopisto ei valitettavasti pysty tarjoamaan tietotekniikkavälineitä tai nettiyhteyksiä etäopiskelevilla opiskelijoille. Kehotamme opiskelijoita kyselemään lähipiiriltä, opiskelijakavereilta tai ainejärjestöiltä, löytyisikö heiltä ylimääräisiä välineitä. Usein puhelinta on mahdollista käyttää yhteyspisteenä (hotspot) internetin jakamiseen kannettavaan tietokoneeseen. Tarkastathan kuitenkin oman liittymäsi mahdolliset datarajoitukset.

Tutkielmat

Kokoontuvatko tiedekuntaneuvostot/koulutusohjelmien johtoryhmät arvioimaan tutkielmia normaalisti?

Tiedekuntaneuvostot ja johtoryhmät tekevät päätöksiä normaaliin tapaan. Kokoukset pidetään etäkokouksina.

Voinko käyttää Gradut valmiiksi! -stipendini poikkeustilanteessa?

Koronavirustilanteen vuoksi mahdollisuudesta vierailla tutkimusasemalla tulee tiedustella suoraan siltä asemalta, johon stipendi on myönnetty. Tutkimusasemat tekevät päätökset stipendiaattien vastaanottamisesta oman harkintansa mukaan. Kannattaa muistaa, että asemilla voi olla tiettyinä aikoina ruuhkahuippuja (toukokuusta syyskuulle), jolloin stipendiaatteja ei välttämättä mahdu asemille.

Stipendin marraskuun 2019 hakukierroksella saaneiden opiskelijoiden on mahdollista tutkimusasemien resursseista riippuen käyttää stipendinsä ennen kesää 2021. 

Hakua ei järjestetä keväällä 2021.

Tutkintouudistuksen siirtymäaika

Alempien ja ylempien korkeakoulututkintojen siirtymäaikaa jatkettiin poikkeusolojen vuoksi 18.12.2020 asti. Niissä koulutuksissa, joissa alkuperäinen siirtymäaika olisi päättynyt 31.12.2020, uusi päättymispäivä on 31.7.2021. 

Lisätietoa uusiin koulutusohjelmiin siirtyneille

Opintojen viivästyminen

Miten opintotuelleni käy, jos opintojeni suorittaminen viivästyy?

Sinun ei tarvitse perua tai palauttaa opintotukea, vaikka et saisi riittävästi opintosuorituksia koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi. Jos opiskelu ei tämän vuoksi ole ollut mahdollista, opintotuen maksamista voidaan jatkaa, vaikka opintosuoritusmäärä ei olisi ollut riittävä.

Kela ottaa huomioon koronaepidemian aiheuttaman poikkeustilanteen seuratessaan lukuvuoden 2019–2020 opintojen edistymistä. Kaikilta korkeakouluopiskelijoilta vähennetään 2 tukikuukautta lukuvuonna 2019–2020 nostetuista tukikuukausista.

Seuraa Kelan omaa tiedotusta asiasta.

Tutustu myös HYYn laatimaan ohjeistukseen: Miten korona vaikuttaa toimeentuloosi?

Koronavirustilanteen takia valmistumiseni viivästyy. Haenko normaalisti lisäaikaa? Huomioidaanko poikkeustilanne hakemusten käsittelyssä?

 Lisäaikaa haetaan normaalisti sähköisellä lomakkeella. Poikkeustilanteen vaikutukset huomioidaan opinto-oikeuden lisäaikaa koskevia päätöksiä tehtäessä.

Matkustaminen

Voinko matkustaa ulkomaille?

Matkustusrajoitteiden osalta noudatetaan Valtioneuvoston linjauksia. Tarkista aina ajantasainen tilanne matkustusrajoitusalueesta ennen matkustamista. 

Olen saapumassa/palaamassa ulkomailta Suomeen. Pitääkö minun jäädä karanteeniin?  

Ulkomailta saapuessa suositellaan vahvasti 10 vuorokauden mittaista omaehtoista karanteenia maasta riippumatta.

Väitöstilaisuudet

Miten väitöstilaisuudet järjestetään?

Kesän väitöstilaisuudet toteutetaan aiemmin suunnitellusti. Tästä voidaan edelleen poiketa tilannekeskuksen päätöksellä. 

Väitökset voi suunnitella ja järjestää lähiväitöksinä elokuusta alkaen, mutta tilaisuus pitää pystyä vaihtamaan etäväitökseksi tilanteen niin vaatiessa.

Lue lisää väitöstilaisuuksien ohjeistuksesta.

Harjoittelut

Kotimaan harjoitteluni on alkamassa pian, voinko aloittaa sen suunnitellusti?

Suomessa suoritettavia harjoitteluita voidaan suorittaa kohdeorganisaation ohjeita noudattaen. Harjoitteluita voi suorittaa joko osittain tai kokonaan etätyönä. Harjoittelutuen ehtona kuitenkin on, että harjoittelijalla täytyy olla nimetty ohjaaja ja etenkin kokoaikaisessa etätyössä ohjauksen toteutumiseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota.

Olen ulkomailla harjoittelussa, mitä minun tulee tehdä?

Lue ohjeet koronaviruksen vaikutuksesta harjoitteluihin Urapalveluiden ohjeista.

Opetusharjoittelut

Miten suoritan opetusharjoitteluni poikkeustilanteessa?

Löydät lisätietoa opetusharjoittelujen järjestämisestä kasvatustieteellisen tiedekunnan päivittyvästä tiedotteesta.

Vaihto-opiskelijat

Olen opiskelijavaihdossa tai suunnittelen opiskelijavaihtoon lähtemistä. Miten toimin?

Seuraa Helsingin yliopiston Liikkuvuuspalveluiden ohjesivua koronaviruksen vaikutuksesta opiskelijavaihtoihin. Sivua päivitetään sitä mukaa, kun tilanteet muuttuvat.  

Tietoa Suomeen saapuville vaihto-opiskelijoille löydät ohjeesta Coronavirus: information for incoming exchange students (englanniksi).

Lukuvuosimaksuvelvolliset opiskelijat

Vaihda sivun kieleksi englanti nähdäksesi lukuvuosimaksuvelvollisten (EU/ETA-alueen ulkopuolisten) opiskelijoiden ohjeet.

Mistä saan lisätietoja?

Luethan ensin tämän sivun sekä oman tiedekuntasi ohjeet ja lähetät sähköpostia vain yhteen palveluosoitteeseen kerrallaan ruuhkautumisen välttämiseksi.

 • Jos sinulla on kysyttävää koronaviruksen aiheuttamista yleisistä toimenpiteistä yliopistolla, ota yhteyttä coronavirus@helsinki.fi. Sähköpostiin vastaavat opetus- ja opintoasioiden, asiantuntijahenkilöstö- ja työterveysasioiden, tila-asioiden ja siivouspalveluiden, konferenssien ja tapahtumien sekä tietotekniikkakeskuksen asiantuntijat.
 • Jos sinulla on kysymyksiä kurssijärjestelyistä, ota yhteyttä suoraan kurssin vastuuopettajaan. Lisätietoja saat kurssisivuilta.  
 • Jos tarvitset neuvontaa omiin opintoihisi tai et löydä vastauksia kysymyksiisi tiedekuntasi koronaohjeista, ota yhteyttä tiedekuntasi opiskelijaneuvontaan.

Yliopiston koronaviruskriisin johtoryhmän päätökset löydät Flammasta (siirryt toiseen palveluun).

Tiedekuntien erillisohjeet koronavirustilanteessa

Yliopiston ulkoisilla sivuilla on listattu eri tiedekuntien ja muiden yksiköiden erillisohjeet koronavirustilanteessa. Löydät sieltä ajankohtaista tiedotusta tiedekuntasi koronavirustoimista.