Koronaviruksen vaikutus opiskeluun - kysymyksiä ja vastauksia

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Sivu päivitetty 13.10.2021 klo 10.14.

Tälle sivulle kootaan COVID-19 -koronavirukseen liittyviä, erityisesti opiskelua koskevia kysymyksiä ja vastauksia. Yliopisto noudattaa koronaviruksen osalta ensisijaisesti aina viranomaisten antamia ohjeita.

Ajantasaista tiedotusta voit seurata yliopiston ulkoisilta verkkosivuilta: Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa.

Seuraava infotilaisuus koronaviruksen aiheuttamasta tilanteesta pidetään maanantaina 25.10.2021 klo 9.00–10.00.

Tämänhetkinen tilanne

 • Pääkaupunkiseutu on siirtynyt koronavirustilanteessa kesän kiihtymisvaiheen jälkeen uudelleen leviämisvaiheen. Helsingin yliopistossa pysytään palautumissuunnitelman mukaisesti rajoitustasolla 2.
 • Opetus ja tentit toteutetaan ensimmäisessä periodissa aiemmin suunnitellusti lähi- ja etäopetuksen yhdistelmänä. Tästä voidaan edelleen poiketa tilannekeskuksen päätöksellä. 
 • Kun rajoituksia poistetaan kansallisesti, lähiopetusta lisätään mahdollisuuksien mukaan toisessa periodissa. 
 • Rakennukset ja opetustilat ovat lähtökohtaisesti avoinna normaalisti. Itseopiskelutiloja on avattu kirjastoihin ja kaikille kampuksille.
 • Tartuntatautilain hygieniavaatimukset ovat voimassa asiakas-, yleisö- ja  opetustiloissa vuoden 2021 loppuun.
 • Kirjasto-, museo- ja liikuntapalvelujen toiminta jatkuu normaalisti. Lue lisää kohdasta Yliopiston tilat ja palvelut.
 • Yliopisto kannustaa ottamaan koronarokotuksen, koska laaja yleinen rokotuskattavuus mahdollistaa kohtaamiset ja yliopiston normaalin toiminnan.
 • Yliopiston tiloissa jokainen voi käyttää kasvomaskia oman harkinnan mukaan, kuitenkin alueellisia suosituksia noudattaen tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa.

Yhteisten pelisääntöjen noudattaminen on edelleen tärkein koronaa ehkäisevä teko

 • Älä tule sairaana tai hengitystieoireisena kampukselle. Arvioi testauksen tarve Omaolo-palvelussa.
 • Huolehdi erittäin hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. 
 • Anna tilaa muille ja pidä turvaväli aina, kun se vain on mahdollista. 
 • Älä kättele tai halaa. 
 • Vältä turhia kontakteja. 
 • Yliopiston tiloissa jokainen voi käyttää kasvomaskia oman harkinnan mukaan. Tarkistathan ajantasaiset, tarkemmat kasvomaskiohjeet yliopiston ulkoisilta sivuilta.
 • Huolehdithan yhteiskäytössä olevien laitteiden putsaamisesta, kun olet käyttänyt niitä. Siivousta on tehostettu yliopistolla muutoinkin. 
 • Muistathan ilmoittautua lähiopetuksena järjestettäville kursseille hyvissä ajoin, sillä opetuksessa altistuneiden opiskelijoiden jäljitys tehdään pääsääntöisesti Sisun ilmoittautumislistojen perusteella. 
 • Yliopisto suosittelee Koronavilkku-sovelluksen käyttöönottoa, jotta mahdolliset altistumiset on helpompi selvittää ja tartuntaketjut katkaista.

Sairastuminen tai huoli koronaviruksesta

Miten toimin, jos tunnen itseni sairaaksi? 

Jää kotiin sairastamaan. Ilmoita poissaolostasi opettajalle normaaliin tapaan. Jos epäilet saaneesi koronavirustartunnan tai altistuneesi virukselle, tee oireiden arviointi Omaolo-palvelussa tai ota yhteyttä terveydenhuoltoon. Älä tule yliopiston tiloihin ennen testin tulosta.

Sairaana tai karanteenissa ei saa osallistua lähiopetukseen. Näissä tapauksissa opiskelijan tulee olla yhteydessä opettajaan, joka arvioi, onko poissaolojen ajalle mahdollista järjestää itseopiskeluvaihtoehtoja.

Yliopisto ei tällä hetkellä edellytä opiskelijoilta sairauspoissaolotodistuksia, eikä YTHS niitä pääsääntöisesti toistaiseksi kirjoita. Opiskelija voi siis omalla ilmoituksellaan olla poissa opetuksesta. Katso myös YTHS:n Ohjeet asiointiin koronavirusepidemian aikana.

Miten toimin, jos minulla todetaan koronavirus?

Jos sairastut koronaan (positiivinen testitulos), saat puhelun terveydenhuollosta ja karanteenimääräyksen sekä lisätiedustelun lähipiirisi altistumiseen liittyen. 

Jos olet osallistunut lähiopetukseen tai ollut yliopiston tiloissa tartuttavuusaikana: 

 • Kerro terveydenhuollon jäljittäjälle niiden opettajien yhteystiedot, joiden kursseilla olet osallistunut lähiopetukseen. Kerro myös, missä muissa yliopiston tiloissa olet liikkunut (esim. UniCafet, itseopiskelutilat), kenen kanssa (jos tiedossa) ja milloin. Viranomaiset ovat yhteydessä yliopistoon.
 • Kerro opettajillesi, milloin olet osallistunut lähiopetukseen. Altistuneet opiskelijat informoidaan mainitsematta sairastuneen henkilön tietoja.

Jos olet ladannut Koronavilkun, toimi sovelluksesta saamiesi ohjeiden mukaan.

Sairaana tai karanteenissa ei saa osallistua lähiopetukseen. Näissä tapauksissa opiskelijan tulee olla yhteydessä opettajaan, joka arvioi, onko poissaolojen ajalle mahdollista järjestää itseopiskeluvaihtoehtoja.

Miten toimin, jos saan tiedon mahdollisesta altistumisesta? 

Jos olet altistunut koronavirukselle, toimi terveydenhuollon ohjeiden mukaan.
Tarkkaile vointiasi ja vältä lähikontakteja. Tee terveysarvio omaolo.fi -sivustolla ja seuraa ohjeita testin saamiseksi julkisessa terveydenhuollossa. Älä tule opiskelupaikalle ennen testin tulosta.

Mistä löydän apua koronaviruksen aiheuttaman huolen käsittelyyn?

Olemme koonneet Mielen hyvinvointi -ohjesivulle lisätietoa tahoista, jotka voivat auttaa ja tukea koronaviruksen aiheuttaman huolen ja ahdistuksen käsittelyssä. Lue lisää myös kysymyksestä Miten opiskelijoiden mielenterveydestä ja jaksamisesta huolehditaan tänä syksynä?

Opetus syksyllä 2021

Millä tavalla opetus järjestetään ensimmäisessä periodissa 13.9.-31.10.2021 (etäopetus, hybridi, lähiopetus)? 

Kampuksilla järjestetään lähiopetusta rajatuissa ryhmissä ja niin, että lähikontakteja voi välttää. Suurten opiskelijamäärien luennot järjestetään etäopetuksena.  

Ensimmäisen periodin opetus ja tentit toteutetaan suunnitellusti.  

 • Lähiopetuksen suunnittelussa on priorisoitu pienryhmäopetusta. Massaluennot järjestetään lähtökohtaisesti etäopetuksena.
 • Opetusta järjestetään kaikissa koulutusohjelmissa sekä lähi- että etäopetuksena. Useissa koulutusohjelmissa tullaan pitämään myös hybridiopetusta (jossa osa kurssin opiskelijoista on läsnä ja osa etänä) ja/tai sulautuvaa opetusta (jossa osa kurssin opetuskerroista pidetään kaikille lähiopetuksena ja osa kaikille etäopetuksena). 
 • Lähiopetuksen suunnittelussa on priorisoitu erityisesti 1. vuoden kandi- ja maisteriohjelmien sekä 2. vuoden kandiohjelmien opiskelijoita. Käytännöt voivat vaihdella eri koulutusohjelmien ja kurssien välillä.
 • Lähiopetus on suunniteltu järjestettäväksi enintään 50 opiskelijan ryhmissä ottaen huomioon tilojen turvavälilliset paikkamäärät. Tiedekunnan tai muun opetusta antavan yksikön tilannekeskus voi nostaa opiskelijamäärää. 
 • Jo suunnitellut lähitentit voidaan järjestää siten, että samassa tilassa saa olla yli 50 opiskelijaa ottaen huomioon tilan turvavälillinen paikkamäärä. 
 • Mikäli kaikkea suunniteltua lähiopetusta ei pystytä järjestämään turvallisesti, tilannekeskus tekee lähiopetuksen priorisoinnit. 

Millä tavalla opetus järjestetään toisessa periodissa 1.11.-31.12.2021 (etäopetus, hybridi, lähiopetus)? 

Kun rajoituksia poistetaan kansallisesti, lähiopetusta lisätään mahdollisuuksien mukaan.  

 • Lähiopiskelua mahdollistetaan esimerkiksi kasvattamalla ryhmäkokoja tilakapasiteetin lisääntyessä. 
 • Suunnitellut opetusajat pidetään voimassa ja suurten opiskelijamäärien luennot järjestetään suunnitellusti etäopetuksena. Muuta etäopetusta voidaan harkinnan mukaan muuttaa lähiopetukseksi. Hybridiopetuksessa voidaan lisätä lähiopetukseen osallistuvien määrää tai muuttaa opetus kokonaan lähiopetukseksi. 
 • Muutokset opetukseen voidaan suunnitella sillä oletuksella, että salien paikkamäärät ovat normaalitilanteen mukaiset. 
 • Lähiopetusta ja -tenttejä voidaan järjestää normaalin kapasiteetin mukaisesti. 
 • Opetuksen muutoksia suunniteltaessa huomioidaan opettajien ja opiskelijoiden jo tekemät suunnitelmat sekä saatavilla olevat opetustilat. 
 • Opiskelijoiden tulee tarkastaa kurssin toteutustiedot ennen ilmoittautumistaan Sisun opintojaksoesitteestä ja sitä kautta löytyvältä kurssisivulta. Mikäli kurssin tietoihin joudutaan tekemään merkittäviä muutoksia ilmoittautumisaikojen alettua, opettaja ilmoittaa niistä ilmoittautuneille opiskelijoille. 

Mistä tiedän, miten kurssini järjestetään syksyllä?

Kandi-, maisteri-, lisensiaatti- ja tohtoriohjelmien sekä Kielikeskuksen opetustiedot julkaistaan Sisussa ja Opintotarjonnassa. Toisen periodin mahdolliset muutokset päivitetään Sisuun ja kurssisivuille ilmoittautumisajan alkuun mennessä. Mikäli kurssin tietoihin joudutaan tekemään merkittäviä muutoksia ilmoittautumisaikojen alettua, opettaja ilmoittaa niistä ilmoittautuneille opiskelijoille. 

Huomioithan, että sekä alustavaan että lopulliseen opetusohjelmaan saatetaan koronatilanteen vuoksi joutua tekemään tavallista enemmän muutoksia. 

HUOM! Mikäli Sisussa ja kurssisivulla ei ole opetuksen aikataulun yhteydessä opetustilaa, tarkoittaa se pääsääntöisesti sitä, että opetus pidetään etänä. Mikäli toteutustavassa on epäselvyyttä, tarkista kurssisivun ja kurssilla mahdollisesti käytössä olevan Moodlen tiedot. Tarvittaessa ota yhteyttä opettajaan.

Näkeekö Sisusta kurssille ilmoittautuessa, järjestetäänkö kurssi lähi- vai etäopetuksena? 

Sisusta näet, onko opetuskerroille varattuna opetustilaa vai ei. Mikäli opetustilaa ei ole, tarkoittaa se pääsääntöisesti sitä, että opetus pidetään etänä. Osalle kursseista on opetustilatiedon lisäksi lisätty Sisuun tai kurssisivulle maininta siitä, pidetäänkö opetus lähi- vai etäopetuksena. Mikäli toteutustavassa on epäselvyyttä, tarkista kurssisivun ja kurssilla mahdollisesti käytössä olevan Moodlen tiedon. Tarvittaessa ota yhteyttä opettajaan. 

Jos lähiopetukseen voidaan ottaa vain osa kurssin opiskelijoista, millä perusteella nämä opiskelijat valitaan? 

Mahdolliset päätökset siitä, ketkä osallistuvat lähiopetukseen ja ketkä etäopetukseen tehdään kurssikohtaisesti. Opettaja tiedottaa opiskelijoita kurssin järjestelyistä. 

Miten varmistetaan, että opiskelija pystyy osallistumaan peräkkäin oleville luennoille, joista toinen järjestetään lähiopetuksena ja toinen etänä? 

Etäopetusta voi seurata itseopiskelutiloissa. Kampuksilla avataan mahdollisuuksien mukaan myös opetustiloja tähän tarkoitukseen. 

Voidaanko syksyn opetuksessa vaatia läsnäoloa?

Opiskelijan tulee osallistua aktiivisesti opetukseen. Koulutusohjelman opetussuunnitelmassa voidaan määritellä opetukseen osallistuminen pakolliseksi, mikäli se on pedagogisesti perusteltua tai opetuksen järjestelyt sitä edellyttävät. Pakollisuus voi koskea yksittäistä opintojaksoa tai sen osaa.

Pakollinen opetukseen osallistuminen ei koske lähiopetusta, ellei opintojen suoritustapa vaadi läsnäoloa (esimerkiksi laboratoriokurssit, harjoittelu, potilaskohtaamiset, taitokurssit). Koulutusohjelmat päättävät näillä kursseilla mahdolliset korvaavat toimintatavat. Mikäli Sisussa ja kurssisivulla olevien tietojen perusteella on epäselvää, vaatiiko tietyn kurssin suorittaminen läsnäoloa, olethan yhteydessä opettajaa

Mikäli riskiryhmään kuuluva opiskelija arvioi, ettei voi osallistua lähiopetukseen, tulee hänen olla yhteydessä kurssin opettajaan mahdollisimman ajoissa. Riskiryhmiin kuuluville opiskelijoille voidaan tarjota itseopiskeluvaihtoehtoja, mikäli opettaja arvioi, että esim. kurssin sisältö ja osaamistavoitteet tämän mahdollistavat. Riskiryhmään kuulumisesta riittää opiskelijan oma ilmoitus.

Sairaana tai karanteenissa ei saa osallistua lähiopetukseen. Näissä tapauksissa opiskelijan tulee olla yhteydessä opettajaan, joka arvioi, onko poissaolojen ajalle mahdollista järjestää itseopiskeluvaihtoehtoja.

Etäopetuksessa opetukseen osallistumista voidaan vaatia opetussuunnitelman mukaan.

Onko riskiryhmäläisellä mahdollisuus sopia etämahdollisuudesta kurssin opettajan kanssa?  

Mikäli riskiryhmään kuuluva opiskelija arvioi, ettei voi osallistua lähiopetukseen, tulee hänen olla yhteydessä kurssin opettajaan mahdollisimman ajoissa. Riskiryhmiin kuuluville opiskelijoille voidaan tarjota itseopiskeluvaihtoehtoja, mikäli opettaja arvioi, että esim. kurssin sisältö ja osaamistavoitteet tämän mahdollistavat. Riskiryhmään kuulumisesta riittää opiskelijan oma ilmoitus.

Etäopetuksessa opetukseen osallistumista voidaan vaatia opetussuunnitelman mukaan. 

Onko kaikille kursseille mahdollista osallistua myös etänä tarvittaessa esimerkiksi jos on kipeä?   

Mikäli kurssi tai osa sen kerroista toteutetaan lähiopetuksena ja kyseessä on sellainen opintojakso, jonka suoritustapa vaatii läsnäoloa, ole yhteydessä opettajaan, mikäli sairastut. Mahdollisuudet vaihtelevat kurssin sisällön ja osaamistavoitteiden mukaan. 

Kuinka suuri osa opiskelijoista on syksyllä etänä ja kuinka suuri osa lähiopetuksessa?

Yliopiston opetuksen suunnittelussa ei ole suljettu mitään opiskelijaryhmää pois lähiopetuksesta. Ehtona lähiopetuksen järjestämisessä on ainoastaan väljempi tilasuunnittelu ja pienet ryhmät, jotta turvavälejä voidaan pitää. 

Pedagogisesti on siis voitu tehdä ratkaisuja, joiden avulla kurssista osa järjestetään lähiopetuksena ja osa verkossa. Näin on voitu mahdollistaa pienryhmäopiskelua myös niissä tapauksissa, joissa kurssille osallistuvien opiskelijoiden kokonaismäärä on suuri. 

Painotetaanko lähiopetusta johonkin opiskelijaryhmään (esim. fuksit, toisen vuoden opiskelijat)?

Syksyllä 2021 lähiopetuksessa priorisoidaan tarpeen mukaan erityisesti 1. vuoden kandi- ja maisteriohjelmien sekä 2. vuoden kandiohjelmien opiskelijoita. Koulutusohjelmat ja kurssien opettajan päättävät lähi-, etä- ja hybridiopetuksen toteutuksesta ja käytännöt voivat vaihdella eri kurssien välillä. Yksittäisen opiskelijan lähiopetuksen määrään vaikuttaa koulutusohjelmassa järjestettävän lähiopetuksen määrän lisäksi hänen itsensä tekemät kurssivalinnat.

Ovatko muutokset järjestelyihin lyhyellä varoitusajalla vielä mahdollisia, esimerkiksi tautitilanteen muuttuessa pahemmaksi?

Mikäli tautitilanne muuttuisi pahemmaksi niin, että viranomaisten ohjeistuksen mukaan tulisi sulkea tiloja ja siirtyä etäopetukseen, tehdään opetukseen tarvittavat muutokset. Tämä on tämänhetkisen tiedon mukaan epätodennäköistä.

Toisen periodin mahdolliset muutokset päivitetään Sisuun ja kurssisivuille ilmoittautumisajan alkuun mennessä. Mikäli kurssin tietoihin joudutaan tekemään merkittäviä muutoksia ilmoittautumisaikojen alettua, opettaja ilmoittaa niistä ilmoittautuneille opiskelijoille. 

Mistä saan tiedon, jos opetus peruuntuu tai sen suoritustapa muuttuu esim. lähiopetuksesta etäopetukseksi?

Kurssin vastuuopettaja tiedottaa opiskelijoita muutoksista. Pääsääntöisesti löydät tiedon muutoksista kurssisivulta tai Avoimen yliopiston opinto-ohjelmasta.

Miten toimin turvallisesti yliopiston tiloissa osallistuessani lähiopetukseen?

Löydät turvallisuusohjeet tiloissa toimimiseen Yliopiston tilat ja palvelut-otsikon alla olevasta kysymyksestä "Miten toimin turvallisesti yliopiston tiloissa?"

Miten uusien fuksien orientoiva viikko käytännössä tulee tapahtumaan? 

Löydät tiedot orientoivasta viikosta sivulta Orientaatio ja tuutorointi. Muista valita alasvetovalikosta oma koulutusohjelmasi.  

Voiko opettaja kysellä opiskelijoilta heidän rokotetietojaan?

Rokotetiedot ovat yksityisyyden piiriin kuuluvia terveystietoja, joita opettajat eivät voi vaatia opiskelijoilta, eikä näitä tietoja voi kerätä mihinkään. 
Rokotetiedoista voidaan keskustella vapaaehtoisesti työntekijöiden ja opiskelijoiden kesken.

Yliopisto kannustaa ottamaan koronarokotuksen, koska laaja yleinen rokotuskattavuus mahdollistaa kohtaamiset ja yliopiston normaalin toiminnan.

 

Opetus keväällä 2022

Mistä tiedän, miten kurssini järjestetään keväällä 2022? 

Opetus suunnitellaan ilman pandemian aiheuttamia rajoituksia. 

Lopulliset opetusohjelmat kevään osalta julkaistaan Sisussa ja Opintotarjonnassa marraskuun loppuun mennessä. 

Kandi- ja maisteriohjelmien kevätlukukauden opetuksesta löydät tietoa koulutusohjelmien alustavista opetusohjelmista, jotka löytyvät sivulta Mistä löydän opintotarjonnan. Kielikeskuksen alustava opetusohjelma löytyy sivulta Kielikeskuksen kieli- ja opetustarjonta

Yliopiston tilat ja palvelut

Kuvalliset turvallisuusohjeet

Ovatko yliopiston tilat käytössä?

 • Rakennuksia avataan opiskelun, opetuksen, palveluiden ja ravintolapalveluiden järjestämiseksi. Rakennukset ja opetustilat ovat lähtökohtaisesti avoinna normaalisti.
 • Kirjaston, museon ja liikuntapalvelujen toiminta jatkuu normaalisti. 
 • Hygieniavaatimusten mukaisesti toimijoiden on varmistettava asiakkaiden oleskelun väljyys. Museot, kirjastot ja UniSport ottavat toiminnassaan huomioon avin uudet määräykset.

Yliopiston tiloissa jokainen voi käyttää kasvomaskia oman harkinnan mukaan.  

Ovatko itseopiskelutilat käytössä?

Kesällä avatut itseopiskelutilat ovat auki ja uusia itseopiskelutiloja on avattu syyskuussa 2021. 

Kirjaston itseopiskelutilat 

Kirjaston itseopiskelutiloissa kaikilla kampuksilla voi osallistua etäluennoille, vaikka kirjastoissa onkin totuttu useimmiten työskentelemään hiljaisesti. Luku- ja työskentelyalueet ovat pääosin kirjaston yleistä, oranssia aluetta, jossa hiljainen puhe on sallittu. Kaikista kirjastoista löytyy myös erikseen hiljaisiksi merkittyjä (punaisia) tiloja. Lisätietoa kirjaston tiloista ja siellä sopivista äänentasoista löydät kirjaston pelisäännöistä ja toimipaikkojen pohjakartoista.  

Kirjastot keskustassa, Meilahdessa, Kumpulassa ja Viikissä sekä oppimiskeskukset Aleksandria ja Minerva ovat avoinna, ja kirjaston ryhmätyötilat ovat normaaliin tapaan varattavissa ryhmätyöskentelyyn. Lue lisää itseopiskelutilojen aukiolosta kirjaston verkkosivuilta. Verkkosivuilta löydät myös kaikki sähköiset yhteydenottokanavat kirjastoon.

Seuraavat poikkeukset on kuitenkin hyvä muistaa:  

 • Meilahdessa kirjaston tilat talon 2. kerroksessa pyritään pitämään pääosin hiljaisena työskentelyalueena. Ensimmäisen kerroksen tiloissa voi vapaammin keskustella ja osallistua myös etänä. 
 • Aleksandrian ryhmätyötiloista suuri osa on suljettuna vielä 31.10. saakka. Näitä tiloja on tarvittu muuhun käyttöön keskustan remonttijärjestelyiden vuoksi. 
 • Kaisan sprinkleriremontti aiheuttaa melua ja muutoksia tilojen käytössä. Hiljaista tilaa löytyy parhaiten 2. kerroksesta, ja etäluentoja ajatellen sopivia paikkoja ovat mm. tietokoneluokat ja opiskelijoiden taukotilan edustalla oleva alue. 
 • Viikin kampuskirjasto toimii vielä syyskuun väistötiloissa. Uudet tilat avattiin 1.10. Uudistetun kampuskirjaston 1. kerros on vilkas sisääntulo- ja asiointikerros, joten siellä voi hyvin osallistua etäluennoille. Uusittuja ryhmätyötiloja ja hiljaisia lukusaleja on kerroksissa K1 ja 2. 

Lisätietoa Kansalliskirjaston toiminnasta löydät heidän omilta verkkosivuiltaan.  

Kampuksien muut itseopiskelutilat 

Helsingin yliopiston kaikilla kampuksilla on lisätty opiskelijoille itsenäiseen työskentelyyn tarkoitettuja tiloja. Huomaathan, että syyskuussa 2021 avatut itseopiskeluun tarkoitetut tilat toimivat myös opetustiloina ja ne ovat käytössä itseopiskeluun silloin, kun sinne ei ole varattu muuta toimintaa. Opiskelijoiden ei tarvitse, eivätkä he pysty itse varaamaan tilaa.  

Uudet itseopiskelutilat on jaettu kahteen käyttötarkoitukseen: 

Hiljaisen työskentelyn tila (H)

 • Hiljainen itseopiskelu ja esimerkiksi luentojen seuraaminen omalta koneelta kuulokkeiden avulla 
 • Hiljaisen työskentelyn tilat on merkitty oven pielen taulukoihin punaisella värillä ja kampuslistoihin kirjaimella H

Osallistuvan opiskelun tila (R)

 • Aktiivinen ja osallistuva opiskelu. Esimerkiksi sellaiseen etäopetukseen osallistuminen, jossa keskustelu on olennaista 
 • Ryhmätyöt 
 • Osallistuvan opiskelun tilat on merkitty oven pielen taulukoihin vihreällä värillä ja kampuslistoihin kirjaimella R

Itseopiskeluun avatut opetustilat ja niiden varaustilanteen löydät seuraavista kampuskohtaisista listoista: 

Kampuksilla on myös aulatiloja, jotka ovat opiskelijoiden käytössä itseopiskeluun.  

Itseopiskeluun avattujen opetustilojen säännöt 
 • Tiloissa noudatetaan yleisiä koronaturvallisuusohjeita
 • Hoida puhelut muissa tiloissa tai sivummalla niin, ettet häiritse muita.
 • Pidä työskentelytilat siisteinä ja siivoa jälkesi. Puhdistuspyyhkeitä saat opetustiloista.
 • Voit poistua lukupaikalta hetkeksi, mutta älä varaa paikkaa yli puoleksi tunniksi. Merkitse paikkasi ja ilmoita lähtöaikasi lapulla. Lappu yksistään ei riitä paikan merkitsemiseen. Jos olet pois yli puoli tuntia, toisella on lupa ottaa paikkasi ja siirtää tavarasi omatoimisesti sivuun — siihen ei pyydetä henkilökunnan apua. Yliopisto ei vastaa lukupaikalle jättämistäsi tavaroista.
 • Tiloissa ei voi nauttia eväitä. 

Rajoitetaanko yliopiston tilojen käyttöä muuten? 

Kirjastot ja itseopiskelutilat ovat auki, mutta niiden yhtaikaista käyttäjämäärää voidaan rajoittaa, jotta turvavälit voidaan mahdollistaa. Kirjastot ovat välttämätön osa opiskelu-, opetus- ja tutkimustoimintaa, joten mikäli niiden käyttäjämäärää joudutaan rajaamaan, palvelut ovat ensisijaisesti yliopistolaisten käytössä.

Opiskelijat voivat myös opiskella itsenäisesti/ryhmissä ja osallistua tapahtumiin yliopiston tiloissa noudattamalla mahdollisia terveysturvallisuusohjeita (kuten turvavälit, rajattu määrä osallistujia ja maskien käyttö oman harkinnan mukaan).

Miten toimin turvallisesti yliopiston tiloissa?

Jokainen opiskelija vastaa itse siitä, että toimii turvallisuusohjeiden mukaisesti kaikissa yliopiston tiloissa, myös opiskelijaravintoloissa ja aulatiloissa:

 • Älä tule sairaana tai karanteenissa yliopiston tiloihin.
 • Huolehdi turvaväleistä, sekä käsi- ja yskimishygieniasta.
 • Pidä turvaväli myös jonottamistilanteissa sekä liikkuessasi kampuksella esim. opetustilasta toiseen.
 • Yliopiston tiloissa jokainen voi käyttää kasvomaskia oman harkinnan mukaan, kuitenkin alueellisia suosituksia noudattaen tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa.
  •  Käytetyt kertakäyttömaskit tulee laittaa joko opetustilan roska-astiaan tai maskeille varattuun roska-astiaan rakennusten sisääntulon yhteydessä.
 • Pese säännöllisesti kätesi tai käytä käsidesiä. Käsidesiä on tarjolla mm. opetustiloissa ja rakennusten sisääntuloauloissa.
 • Puhdista yhteiskäytössä olevien koneiden näppäimistö ja hiiri puhdistuspyyhkeellä. Puhdistuspyyhkeitä saat opetustiloista, kirjaston asiakaspalvelusta tai vahtimestareilta.
 • Tiloihin, joissa on kiinteät kalusteet, on merkitty paikat, joita ei tule käyttää. Jos tilassa on liikuteltavat kalusteet, huolehdi turvaväleistä. Osassa tiloista on siirretty ylimääräiset tuolit sivuun. Ethän siirtele kalusteita niin, että turvavälejä ei ole enää mahdollista säilyttää.
 • Asetu opetustiloissa istumaan siten, että jokaiselle paikalle pääsee kulkematta muiden läheltä ohi (esim. kiinteäkalusteisissa tiloissa rivit täytetään toisesta päädystä tai jos kulku on molemmilta reunoilta, rivit täytetään keskeltä).
 • Noudata lisäksi aina tiloissa annettuja lisäohjeita.

Mikä on yliopiston linja kasvomaskien käytöstä yliopiston tilojen ollessa auki?

Yliopiston tiloissa jokainen voi käyttää kasvomaskia oman harkinnan mukaan.

 • Harjoitteluissa noudatetaan harjoittelupaikan (kuten sairaalan tms.) omia turvallisuusohjeita.   
 • Yliopisto varaa lähiopetustilanteita varten maskeja opiskelijoille ja opettajille.
 • Yliopiston tarjoamat kasvomaskit on tarkoitettu käytettäväksi ensisijaisesti työskentely- ja opiskelutilanteisiin 

Tarkistathan ajantasaiset, tarkemmat kasvomaskiohjeet yliopiston ulkoisilta sivuilta.

Miten opiskelijapalvelupisteet ovat auki?

Tietoa palvelupisteiden aukioloajoista ja palveluista poikkeustilanteen aikana löydät Opiskelijaneuvonnan sivuilta

Opiskelijapalveluja tarjotaan mahdollisuuksien mukaan myös kasvokkain etävastaanottojen lisäksi ja opiskelijapalveluja avataan lähitoimipisteissä asteittain tämän syksyn aikana. Lue lisää 2.9.2021 julkaistusta tiedotteesta.

Voinko tulla varattuun ohjausaikaan yliopistolle (esim. opintopsykologi, tutkielman ohjaus, opinto-ohjaus)? 

Ohjausajat toteutetaan pääosin etänä. Katso tarkemmat tiedot teemasta Mistä saan neuvontaa?

Miten saan tutkintotodistukseni poikkeustilan aikana? 

Tutkintotodistusten noutopisteet ovat kiinni. Voit pyytää todistuksen postittamista omasta lähipalvelupisteestäsi. Tarkista oman tiedekuntasi toimituskäytännöt Opiskelijaneuvonnan sivulta.

Tenttiminen

Miten tentit järjestetään syksyllä 2021?

Tenttejä toteutetaan aiemmin suunnitellusti sekä sali- että etätentteinä. 

Osaan tenteistä on liitetty tentin nimeen tieto siitä, onko kyseessä sali- vai etätentti. Mikäli Sisussa ja kurssisivulla ei ole tentin aikataulun yhteydessä opetustilaa, tarkoittaa se pääsääntöisesti sitä, että tentti pidetään etänä. Mikäli toteutustavassa on epäselvyyttä, tarkista kurssisivun ja kurssilla mahdollisesti käytössä olevan Moodlen tiedot. Tarvittaessa ota yhteyttä opettajaan.

Lähiopetusta ja -tenttejä voidaan järjestää ottaen huomioon tilojen paikkamäärät ja kulloinkin voimassa olevat turvamääräykset. 

Voinko osallistua Examinarium-tenttiin?

Examinarium-tenttitilat ovat käytettävissä. Paikkamäärärajoitukset Examinarium-tiloista poistuvat 1.11, jonka jälkeen tenttipaikat on varattavissa normaalisti.

Tilojen ovien ollessa suljettuna soita rakennuksen vahtimestarille (numero ovessa). Aleksandriaan sisäänkäynti Kaisa-kirjaston kautta (Fabianinkatu 30).

 • Osallistu tenttiin ainoastaan terveenä ja oireettomana. Jos olet sairas, siirrä tai peru tenttiaikasi ja tarvittaessa ole yhteydessä tentaattoriin. 
 • Yliopiston tiloissa jokainen voi käyttää kasvomaskia oman harkinnan mukaan. Voit käyttää omia suojavälineitä tai hakea kertakäyttöisen maskin vahtimestarilta (Viikissä tenttitilan odotustilasta). Muista hävittää suojavälineet asianmukaisesti.
 • Tiloista löytyy käsidesiä ja desinfiointiliinoja näppäimistöjä varten. Huolehdi käsihygieniasta ja puhdista näppäimistö sekä hiiri ennen ja jälkeen tentin.

Miten tietosuoja otetaan huomioon etätenttien valvonnassa?

 1. Yliopisto voi valvoa etätenttien suorittamista poikkeustapauksissa. Etävalvonnassa käytetään ensisijaisesti live-kuvaa tai tietojärjestelmien keräämiä kirjautumis-, aktiviteetti- ja lokitietoja. Joissakin perustelluissa tapauksissa tai vilppiepäilytapauksissa voidaan käyttää toissijaisesti myös video- ja äänitallenteita.
 2. Yliopisto voi tarkistaa tenttiä varten opiskelijan henkilöllisyyden. Tämä toteutetaan esimerkiksi vaatimalla kirjautumista henkilökohtaisilla yliopiston tunnuksilla tai näyttämällä henkilökortti.
 3. Etävalvontaan osallistuminen opiskelijan itse valitsemassa paikassa on vapaaehtoista. Etävalvontaan osallistuessaan opiskelija suostuu myös pitämään kameraa päällä. Opiskelijalla on oikeus keskeyttää valvonta tentin aikana esimerkiksi yllättävän tilanteen vuoksi, mutta valvonnan keskeyttäminen voi johtaa tenttisuorituksen hylkäämiseen.
 4. Opiskelijan kieltäytyessä vapaaehtoisesta etävalvonnasta esimerkiksi yksityisyyden suojan tai laitteistopuutteiden vuoksi, opettaja järjestää arvioinnin jollakin vaihtoehtoisella tavalla.
 5. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan korkeakoulun tietosuoja- ja tietoturvaohjeita.
 6. Tentin muista yksityiskohdista opettajasi antaa tarkemmat tiedot.

Etäopiskelu

Miten opiskelijoiden mielenterveydestä ja jaksamisesta huolehditaan tänä syksynä? 

Kun tarvitset apua, sitä on saatavilla monelta opiskelijaa tukevalta taholta. Tahot löydät Opiskelijan ohjeiden Mielen hyvinvointi -sivulta.  

Myös Ohjauskulmassa järjestetään syyslukukauden aikana erilaisia opiskelua ja hyvinvointia tukevia tilaisuuksia.  

Opintopsykologit ovat koonneet Opiskelun tueksi-sivulle vinkkejä etäopiskelun helpottamiseksi ja rutiinien luomiseksi. Heiltä voi myös varata etäohjausaikoja, ohjeet ajanvaraukseen löydät opintopsykologien sivulta

Mistä löydän ohjeet yliopiston verkko-opetustyökalujen käyttöön? 

Onko jostain mahdollista lainata kannettavaa tietokonetta? Mitä jos minulla ei ole kotona käytettävissä nettiyhteyttä? 

Yliopiston läppärilainaama ei valitettavasti pysty tarjoamaan tietotekniikkavälineitä tai nettiyhteyksiä etäopiskelevilla opiskelijoille. Kehotamme opiskelijoita kyselemään lähipiiriltä, opiskelijakavereilta tai ainejärjestöiltä, löytyisikö heiltä ylimääräisiä välineitä. Usein puhelinta on mahdollista käyttää yhteyspisteenä (hotspot) internetin jakamiseen kannettavaan tietokoneeseen. Tarkastathan kuitenkin oman liittymäsi mahdolliset datarajoitukset.

Yliopiston tiloissa läppärilainaamo palvelee yliopiston tutkinto-opiskelijoita ja henkilökuntaa 24/7 Aleksandrian ensimmäisessä kerroksessa. Saat läppärilainaamon automaatista käyttöösi Lenovon kannettavan tietokoneen neljäksi tunniksi kerrallaan. Lainakoneissa on samat ohjelmistot kuin Aleksandrian pöytätietokoneissakin.

Tutkielmat

Kokoontuvatko tiedekuntaneuvostot/koulutusohjelmien johtoryhmät arvioimaan tutkielmia normaalisti?

Tiedekuntaneuvostot ja johtoryhmät tekevät päätöksiä normaaliin tapaan. Kokoukset pidetään etäkokouksina.

Voinko käyttää Gradut valmiiksi! -stipendini poikkeustilanteessa?

Koronavirustilanteen vuoksi mahdollisuudesta vierailla tutkimusasemalla tulee tiedustella suoraan siltä asemalta, johon stipendi on myönnetty. Tutkimusasemat tekevät päätökset stipendiaattien vastaanottamisesta oman harkintansa mukaan. Kannattaa muistaa, että asemilla voi olla tiettyinä aikoina ruuhkahuippuja (toukokuusta syyskuulle), jolloin stipendiaatteja ei välttämättä mahdu asemille.

Stipendin marraskuun 2019 hakukierroksella saaneiden opiskelijoiden on mahdollista tutkimusasemien resursseista riippuen käyttää stipendinsä ennen kesää 2021. 

Hakua ei järjestetä keväällä 2021.

Tutkintouudistuksen siirtymäaika

Alempien ja ylempien korkeakoulututkintojen siirtymäaikaa jatkettiin poikkeusolojen vuoksi 18.12.2020 asti. Niissä koulutuksissa, joissa alkuperäinen siirtymäaika olisi päättynyt 31.12.2020, uusi päättymispäivä oli 31.7.2021. 

Lisätietoa uusiin koulutusohjelmiin siirtyneille

Opintojen viivästyminen

Miten opintotuelleni käy, jos opintojeni suorittaminen viivästyy?

Seuraa Kelan omaa tiedotusta asiasta.

Tutustu myös HYYn laatimaan ohjeistukseen: Miten korona vaikuttaa toimeentuloosi?

Koronavirustilanteen takia valmistumiseni viivästyy. Haenko normaalisti lisäaikaa? Huomioidaanko poikkeustilanne hakemusten käsittelyssä?

Lisäaikaa haetaan normaalisti Sisusta. Katso ohjeet Opiskelijan ohjeista. Poikkeustilanteen vaikutukset huomioidaan opinto-oikeuden lisäaikaa koskevia päätöksiä tehtäessä.

Väitöstilaisuudet

Miten väitöstilaisuudet järjestetään?

Väitökset voi suunnitella ja järjestää lähiväitöksinä.

Harjoittelut

Kotimaan harjoitteluni on alkamassa pian, voinko aloittaa sen suunnitellusti?

Suomessa suoritettavia harjoitteluita voidaan suorittaa kohdeorganisaation ohjeita noudattaen. Harjoitteluita voi suorittaa joko osittain tai kokonaan etätyönä. Harjoittelutuen ehtona kuitenkin on, että harjoittelijalla täytyy olla nimetty ohjaaja ja etenkin kokoaikaisessa etätyössä ohjauksen toteutumiseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota.

Olen ulkomailla harjoittelussa, mitä minun tulee tehdä?

Lue ohjeet koronaviruksen vaikutuksesta harjoitteluihin Urapalveluiden ohjeista.

Opetusharjoittelut

Miten suoritan opetusharjoitteluni poikkeustilanteessa?

Löydät lisätietoa opetusharjoittelujen järjestämisestä kasvatustieteellisen tiedekunnan päivittyvästä tiedotteesta.

Vaihto-opiskelijat

Olen opiskelijavaihdossa tai suunnittelen opiskelijavaihtoon lähtemistä. Miten toimin?

Seuraa Helsingin yliopiston Kansainvälisen koulutusyhteistyön palveluiden ohjesivua koronaviruksen vaikutuksesta opiskelijavaihtoihin. Sivua päivitetään sitä mukaa, kun tilanteet muuttuvat.  

Tietoa Suomeen saapuville vaihto-opiskelijoille löydät ohjeesta Coronavirus: information for incoming exchange students (englanniksi).

Voinko matkustaa ulkomaille? 

Matkustusrajoitteiden osalta noudatetaan Valtioneuvoston linjauksia. Tarkista aina ajantasainen tilanne matkustusrajoitusalueesta ennen matkustamista.  

Olen saapumassa/palaamassa ulkomailta Suomeen. Pitääkö minun jäädä karanteeniin?   

FINENTRY-palvelussa Suomeen saapuva matkustaja saa tietoa ja toimintaohjeet koronavirustestauksiin ja omaehtoiseen karanteeniin liittyen. 

Lukuvuosimaksuvelvolliset opiskelijat

Vaihda sivun kieleksi englanti nähdäksesi lukuvuosimaksuvelvollisten (EU/ETA-alueen ulkopuolisten) opiskelijoiden ohjeet.

Mistä saan lisätietoja?

Luethan ensin tämän sivun sekä oman tiedekuntasi ohjeet ja lähetät sähköpostia vain yhteen palveluosoitteeseen kerrallaan ruuhkautumisen välttämiseksi.

 • Jos sinulla on kysyttävää koronaviruksen aiheuttamista yleisistä toimenpiteistä yliopistolla, ota yhteyttä coronavirus@helsinki.fi. Sähköpostiin vastaavat opetus- ja opintoasioiden, asiantuntijahenkilöstö- ja työterveysasioiden, tila-asioiden ja siivouspalveluiden, konferenssien ja tapahtumien sekä tietotekniikkakeskuksen asiantuntijat.
 • Jos sinulla on kysymyksiä kurssijärjestelyistä, ota yhteyttä suoraan kurssin vastuuopettajaan. Opintojaksosta lisätietoja saat Sisun opintojaksoesitteestä ja sitä kautta löytyvältä kurssisivulta.
 • Jos tarvitset neuvontaa omiin opintoihisi tai et löydä vastauksia kysymyksiisi tiedekuntasi koronaohjeista, ota yhteyttä tiedekuntasi opiskelijaneuvontaan.

Yliopiston koronaviruskriisin johtoryhmän päätökset löydät Flammasta (siirryt toiseen palveluun).

Tiedekuntien erillisohjeet koronavirustilanteessa

Yliopiston ulkoisilla sivuilla on listattu eri tiedekuntien ja muiden yksiköiden erillisohjeet koronavirustilanteessa. Löydät sieltä ajankohtaista tiedotusta tiedekuntasi koronavirustoimista.