Koronaviruksen vaikutus opiskeluun - kysymyksiä ja vastauksia

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Sivu päivitetty 20.10. klo 16.30: Loppuvuoden 2020 tarkentuneet ohjeet opetuksesta & kevään 2021 linjaukset (mm. läsnäolo).

Tälle sivulle kootaan COVID-19 -koronavirukseen liittyviä, erityisesti opiskelua koskevia kysymyksiä ja vastauksia. Yliopisto noudattaa koronaviruksen osalta ensisijaisesti aina viranomaisten antamia ohjeita. Ajantasaista tiedotusta voit seurata yliopiston ulkoisilta verkkosivuilta: Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa.

Yliopiston ulkoisilla sivuilla on listattu eri tiedekuntien ja muiden yksiköiden erillisohjeet koronavirustilanteessa. Löydät sieltä ajankohtaista tiedotusta tiedekuntasi koronavirustoimista.

Tämänhetkinen tilanne

 • Tiedekuntia ja koulutusohjelmia suositellaan siirtämään opetus etäopetukseksi vuoden loppuun asti pois lukien välttämätön lähiopetus (laboratorio- ja taitoaineet sekä tilannekeskuksen harkinnan mukaan tentit). Opetus, ohjaus ja tentit jatkuvat myös kevätlukukaudella 2021 pääsääntöisesti etänä.
 • Syyslukukauden neuvonta järjestetään pääosin etänä. Osa opiskelijaneuvonnan asiakaspalvelupisteistä on kuitenkin auki turvajärjestelyin ja rajoitetuin aukioloajoin. Lisätietoa löydät Opiskelijaneuvonnan sivuilta
 • Kirjaston asiakastilat ovat käytettävissä poikkeusjärjestelyin. Oppimiskeskukset Aleksandria ja Minerva ovat käytössä lukuun ottamatta yökäyttöä.Tarkista kirjaston toimipaikkojen aukioloajat ja käytössä olevat palvelut kirjaston verkkosivulta. Mahdollisista tilojen käyttöön ja aukioloon liittyvistä muutoksista tiedotetaan kirjaston verkkosivuilla. 

Yhteisten pelisääntöjen noudattaminen on edelleen tärkein koronaa ehkäisevä teko

 • Älä tule sairaana tai hengitystieoireisena kampukselle. Arvioi testauksen tarve osoitteessa: https://www.omaolo.fi/ 
 • Huolehdi erittäin hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. 
 • Anna tilaa muille ja pidä turvaväli 1-2 m aina, kun se vain on mahdollista. 
 • Älä kättele tai halaa. 
 • Vältä turhia kontakteja. 
 • Kaikissa opetustilanteissa sekä itseopiskelu- ja ohjaustilanteissa suositellaan maskin käyttöä. Kaikille yliopiston julkisissa tiloissa liikkuville suositellaan vahvasti maskin käyttöä. Laboratorio-opetuksessa edellytetään maskia. Tarkistathan ajantasaiset, tarkemmat kasvomaskiohjeet yliopiston ulkoisilta sivuilta.
 • Huolehdithan yhteiskäytössä olevien laitteiden putsaamisesta, kun olet käyttänyt niitä. Siivousta on tehostettu yliopistolla muutoinkin. 
 • Muistathan ilmoittautua lähiopetuksena järjestettäville kursseille hyvissä ajoin, sillä opetuksessa altistuneiden opiskelijoiden jäljitys tehdään pääsääntöisesti WebOodin ilmoittautumislistojen perusteella. 
 • Yliopisto suosittelee myös Koronavilkku-sovelluksen käyttöönottoa, jotta mahdolliset altistumiset on helpompi selvittää ja tartuntaketjut katkaista.
 • THL:n tiedotteeseen on koottu ohjeita turvallisen opiskelijaelämän viettoon. THL suosittaa mm. tapahtumien järjestämistä virtuaalisesti, kokoontumista ulkona sisätilojen sijaan sekä mahdollisten kokoontumisten pitämistä pienenä.

Sairastuminen tai huoli koronaviruksesta

Miten toimin, jos tunnen itseni sairaaksi? 

Jää kotiin sairastamaan. Ilmoita poissaolostasi opettajalle normaaliin tapaan. Jos epäilet saaneesi koronavirustartunnan tai altistuneesi virukselle, tee oireiden arviointi Omaolo-palvelussa tai ota yhteyttä terveydenhuoltoon. Älä tule yliopiston tiloihin ennen testin tulosta.

Yliopisto ei tällä hetkellä edellytä opiskelijoilta sairauspoissaolotodistuksia, eikä YTHS niitä pääsääntöisesti toistaiseksi kirjoita. Opiskelija voi siis omalla ilmoituksellaan olla poissa opetuksesta. Katso myös YTHS:n Ohjeet asiointiin koronavirusepidemian aikana.

Miten toimin, jos minulla todetaan koronavirus?

Jos sairastut koronaan (positiivinen testitulos), saat puhelun terveydenhuollosta ja karanteenimääräyksen sekä lisätiedustelun lähipiirisi altistumiseen liittyen. 

Jos olet osallistunut lähiopetukseen tai ollut yliopiston tiloissa tartuttavuusaikana: 

 • Kerro terveydenhuollon jäljittäjälle niiden opettajien yhteystiedot, joiden kursseilla olet osallistunut lähiopetukseen. Kerro myös, missä muissa yliopiston tiloissa olet liikkunut (esim. UniCafet, itseopiskelutilat), kenen kanssa (jos tiedossa) ja milloin. Viranomaiset ovat yhteydessä yliopistoon.
 • Kerro opettajillesi, milloin olet osallistunut lähiopetukseen. Altistuneet opiskelijat informoidaan mainitsematta sairastuneen henkilön tietoja.

Jos olet ladannut Koronavilkun, toimi sovelluksesta saamiesi ohjeiden mukaan.

Miten toimin, jos saan tiedon mahdollisesta altistumisesta? 

Jos olet altistunut koronavirukselle, toimi terveydenhuollon ohjeiden mukaan.
Tarkkaile vointiasi ja vältä lähikontakteja. Älä tule yliopiston tiloihin itämisaikana eli 10 vuorokauden kuluessa altistumisesta. Sovi tarpeen vaatiessa etäopiskelusta opettajan kanssa.

Mistä löydän apua koronaviruksen aiheuttaman huolen käsittelyyn?

Olemme koonneet Mielen hyvinvointi -ohjesivulle lisätietoa tahoista, jotka voivat auttaa ja tukea koronaviruksen aiheuttaman huolen ja ahdistuksen käsittelyssä.

Opetus

Miten syyslukukauden opetus järjestetään?

Tiedekuntia ja koulutusohjelmia suositellaan siirtämään opetus etäopetukseksi vuoden loppuun asti pois lukien välttämätön lähiopetus (laboratorio- ja taitoaineet sekä tilannekeskuksen harkinnan mukaan tentit).

Kaikissa opetustilanteissa suositellaan pitämään turvavälejä sekä käyttämään kasvomaskeja.

Yliopiston tiedotustilaisuudessa 17.8.2020 käytiin läpi syyslukukauden aloitukseen liittyvää ohjeistusta. Lähetyksen tallenne on Tiedekulman sivuillaTilaisuuden diat opetuksen järjestelyistä (pdf).

Miten riskiryhmäläiset on huomioitu niissä tilanteissa, joissa syksyn etäopetus ei ole mahdollista?

Jos kontaktiopetuksen järjestäminen on välttämätöntä, riskiryhmäläisille tulee mahdollisuuksien mukaan tarjota itseopiskeluvaihtoehto. Opiskelijan ei tarvitse hankkia lääkärintodistusta tätä varten, vaan oma ilmoitus kurssin vastuuopettajalle riittää. 

Jatkuuko etäopetussuositus myös kevätlukukaudella 2021?

Kyllä, opetus, ohjaus ja tentit jatkuvat kevätlukukaudella 2021 pääsääntöisesti etänä. Lähiopetusta ja -tenttejä voidaan järjestää pääasiassa enintään 50 hengen ryhmissä. Turvamääräyksiä tulee noudattaa: on huolehdittava turvaväleistä, maskien käytöstä ja käsihygieniasta sekä siitä, että kampuksille ei tulla sairaana.

Lähiopetusta voidaan järjestää, jos opetusta ei voida toteuttaa etänä ilman, että laadukas oppiminen ja oppimistavoitteet olennaisesti kärsivät. Opiskelijaryhmien yhteisöllisyyden tukemiseksi lähiopetusta suositellaan järjestämään mahdollisuuksien mukaan opintojen eri vaiheissa. Lähiopetuksen kokonaismäärä ei saa olla merkittävästi suurempi kuin syyslukukaudella 2020. 

Voidaanko opetuksessa vaatia läsnäoloa? 

Opiskelijan tulee osallistua aktiivisesti opetukseen. Koulutusohjelman opetussuunnitelmassa voidaan määritellä opetukseen osallistuminen pakolliseksi, mikäli se on pedagogisesti perusteltua tai opetuksen järjestelyt sitä edellyttävät. Pakollisuus voi koskea yksittäistä opintojaksoa tai sen osaa.  

Pakollinen opetukseen osallistuminen ei koske lähiopetusta, ellei opintojen suoritustapa vaadi läsnäoloa (esimerkiksi laboratoriokurssit, potilaskohtaamiset, taitokurssit). Koulutusohjelmat päättävät näillä kursseilla mahdolliset korvaavat toimintatavat.  

Riskiryhmiin kuuluville opiskelijoille tulee mahdollisuuksien mukaan tarjota itseopiskeluvaihtoehtoja. Riskiryhmään kuulumisesta riittää opiskelijan oma ilmoitus. 

Etäopetuksessa opetukseen osallistumista voidaan vaatia opetussuunnitelman mukaan. 

Miten toimin turvallisesti yliopiston tiloissa osallistuessani lähiopetukseen?

Löydät turvallisuusohjeet tiloissa toimimiseen Yliopiston tilat ja palvelut-otsikon alla olevasta kysymyksestä "Miten toimin turvallisesti yliopiston tiloissa?"

Mistä saan tiedon, jos opetus peruuntuu tai sen suoritustapa muuttuu esim. lähiopetuksesta etäopetukseksi?

Kurssin vastuuopettaja tiedottaa opiskelijoita muutoksista. Pääsääntöisesti löydät tiedon muutoksista kurssisivulta tai Avoimen yliopiston opinto-ohjelmasta.

Mitä tapahtuu, jos opetus peruuntuu?

Opetusta voidaan joutua myös perumaan. Peruuntuneen opetuksen (yksittäinen opintojakso tai luento) tilalle pyritään järjestämään vaihtoehtoisia suoritustapoja. Yliopisto seuraa tilannetta ja pyrkii turvaamaan, etteivät opinnot viivästy kohtuuttomasti, mikäli opetusta joudutaan laajasti perumaan.

Yliopiston tilat ja palvelut

Kuvalliset turvallisuusohjeet

Ovatko yliopiston tilat normaalisti käytössä?

Yliopiston tilat on avattu asteittain tavanomaiseen käyttöön. 

 • Kaisa-talon itseopiskelutilat ja Meilahden kampuskirjasto avautuivat ma 10.8.2020. Kumpulan kampuskirjasto, Viikin Pop-up Kirjasto sekä Oppimiskeskukset Aleksandria ja Minerva avautuivat ma 17.8.2020.
 • Tiedekulma avautui uudelleen 17.8. poikkeusjärjestelyin. Tiloissa pidetään enintään sen verran istumapaikkoja kuin sen hetkiset määräykset sallivat. Ajantasainen tieto poikkeusjärjestelyistä löytyy Tiedekulman verkkosivuilta.  
 • UniSportin ryhmäliikuntatunnit käynnistyivät keskuksissa 17.8. Tunneilla noudatetaan erityisjärjestelyjä, jotta turvallinen osallistuminen tunneille voidaan taata. Lue lisää Unisportin tiedotteesta
 • Unicafet avautuivat vaiheittain 17.8. alkaen. Poikkeustilanteesta johtuen ravintoloiden aukioloajat ovat hieman tavallista lyhyemmät ja niihin saattaa tulla muutoksia. Myös opiskelijalounaiden hintoihin on tullut muutoksia. Lue lisää Unicafeen tiedotteesta.

Löydät kaikkien tilojen aukioloajat yliopiston ulkoisilta sivuilta.

Miten toimin turvallisesti yliopiston tiloissa?

Jokainen opiskelija vastaa itse siitä, että toimii turvallisuusohjeiden mukaisesti kaikissa yliopiston tiloissa, myös opiskelijaravintoloissa ja aulatiloissa:

 • Älä tule sairaana tai karanteenissa yliopiston tiloihin. Huolehdi 1-2 metrin turvaväleistä, sekä käsi- ja yskimishygieniasta.
 • Pidä turvaväli myös jonottamistilanteissa sekä liikkuessasi kampuksella esim. opetustilasta toiseen.
 • Yliopiston julkisissa tiloissa liikkuville yliopistolaisille, vierailijoille ja asiakaspalvelujen käyttäjille (ml. ruokalat, museot, kirjastot ja liikuntatilat) suositellaan vahvasti maskin käyttöä. Kaikissa opetustilanteissa sekä itseopiskelu- ja ohjaustilanteissa suositellaan maskin käyttöä. Laboratorio-opetuksessa edellytetään maskia. 
  •  Käytetyt kertakäyttömaskit tulee laittaa joko opetustilan roska-astiaan tai maskeille varattuun roska-astiaan rakennusten sisääntulon yhteydessä.
 • Pese säännöllisesti kätesi tai käytä käsidesiä. Käsidesiä on tarjolla mm. opetustiloissa ja rakennusten sisääntuloauloissa.
 • Puhdista yhteiskäytössä olevien koneiden näppäimistö ja hiiri puhdistuspyyhkeellä. Puhdistuspyyhkeitä saat opetustiloista, kirjaston asiakaspalvelusta tai vahtimestareilta.
 • Tiloihin, joissa on kiinteät kalusteet, on merkitty paikat, joita ei tule käyttää. Jos tilassa on liikuteltavat kalusteet, huolehdi turvaväleistä. Osassa tiloista on siirretty ylimääräiset tuolit sivuun. Ethän siirtele kalusteita niin, että turvavälejä ei ole enää mahdollista säilyttää.
 • Asetu opetustiloissa istumaan siten, että jokaiselle paikalle pääsee kulkematta muiden läheltä ohi (esim. kiinteäkalusteisissa tiloissa rivit täytetään toisesta päädystä tai jos kulku on molemmilta reunoilta, rivit täytetään keskeltä).
 • Noudata lisäksi aina tiloissa annettuja lisäohjeita.

Mikä on yliopiston linja kasvomaskien käytöstä?

 • Yliopiston julkisissa tiloissa liikkuville yliopistolaisille, vierailijoille ja asiakaspalvelujen käyttäjille (ml. ruokalat, museot, kirjastot ja liikuntatilat) suositellaan vahvasti maskin käyttöä. Altistumisten välttämiseksi noudatetaan aina myös tilanteen mahdollistamaa riittävää etäisyyttä.
 • Lähiopetus-, itseopiskelu- ja ohjaustilanteissa suositellaan maskin käyttöä. Laboratorio-opetuksessa edellytetään maskia.
 • Harjoitteluissa noudatetaan harjoittelupaikan (kuten sairaalan tms.) omia turvallisuusohjeita.  
 • Yliopisto varaa lähiopetustilanteita varten maskeja opiskelijoille ja opettajille.
 • Yliopiston tarjoamat kasvomaskit on tarkoitettu käytettäväksi vain opiskelutilanteisiin.

Tarkistathan ajantasaiset, tarkemmat kasvomaskiohjeet yliopiston ulkoisilta sivuilta.

Miten opiskelijapalvelupisteet ovat auki?

Syyslukukauden neuvonta järjestetään pääosin etänä. Osa opiskelijaneuvonnan asiakaspalvelupisteistä on kuitenkin auki turvajärjestelyin rajoitetuin aukioloajoin. Lisätietoa löydät Opiskelijaneuvonnan sivuilta

Ovatko yliopiston kirjastot käytössä?

Kirjastot ovat auki ja asiakastilat ovat käytettävissä poikkeusjärjestelyin. Tarkista kirjaston toimipaikkojen aukioloajat ja käytössä olevat palvelut kirjaston verkkosivulta

Voinko tulla varattuun ohjausaikaan yliopistolle (esim. opintopsykologi, tutkielman ohjaus, opinto-ohjaus)? 

Ohjausajat toteutetaan pääosin etänä. Katso tarkemmat tiedot teemasta Mistä saan neuvontaa?

Miten saan tutkintotodistukseni poikkeustilan aikana? 

Suurin osa tutkintotodistusten noutopisteistä on kiinni. Voit pyytää todistuksen postittamista omasta lähipalvelupisteestäsi. Tarkista oman tiedekuntasi toimituskäytännöt Opiskelijaneuvonnan sivulta.

Tenttiminen

Miten tentit järjestetään poikkeustilanteessa?

Opettajia on kehotettu järjestämään tenttejä vaihtoehtoisilla tavoilla, esimerkiksi kotitentteinä tai Moodlen verkkotenttinä. Ajantasaisen tiedon saat kurssisivulta. Joissain tiedekunnissa järjestetään turvajärjestelyin myös salitenttejä, tarkemmat tiedot saat oman tiedekuntasi ohjeista.

Voinko edelleen  mennä tekemään Examinarium-tenttiä? 

Aleksandrian tenttitilat ovat auki 17.8. alkaen (puolet tenttikoneista käytössä)

Muiden kampusten tenttiakvaariotilat pyritään pitämään auki. Tarkista tenttitilojen aukiolotilanne Examinariumin omalta sivulta. Jos sinulla on flunssan oireita tai epäilet altistuneesi koronavirukselle, siirrä tai peru tenttiaikasi. Tenttitilaan voi ottaa mukaan desinfiointipyyhkeen tai vastaavan ja puhdistaa näppäimistön ja hiiren ennen tentin alkua.

Etäopiskelu

Miten pystyn sujuvoittamaan etäopiskeluarkeani?

Opintopsykologit ovat koonneet Opiskelun tueksi-sivulle vinkkejä etäopiskelun helpottamiseksi ja rutiinien luomiseksi. Heiltä voi myös varata etäohjausaikoja, ohjeet ajanvaraukseen löydät opintopsykologien sivulta.

Mistä löydän ohjeet yliopiston verkko-opetustyökalujen käyttöön? 

Onko jostain mahdollista lainata kannettavaa tietokonetta? Mitä jos minulla ei ole kotona käytettävissä nettiyhteyttä? 

Yliopisto ei valitettavasti pysty tarjoamaan tietotekniikkavälineitä tai nettiyhteyksiä etäopiskelevilla opiskelijoille. Kehotamme opiskelijoita kyselemään lähipiiriltään tai opiskelijakavereiltaan, löytyisikö heiltä ylimääräisiä välineitä. Muistutamme, että usein puhelinta voi käyttää yhteyspisteenä (hotspot) internetin jakamiseen kannettavaan tietokoneeseen. Tarkastathan kuitenkin oman liittymäsi mahdolliset datarajoitukset.

Aleksandrian tietotekniikkakeskus on avoinna rakennuksen normaaleina aukioloaikoina. 

Tutkielmat

Kokoontuvatko tiedekuntaneuvostot/koulutusohjelmien johtoryhmät arvioimaan tutkielmia normaalisti?

Tiedekuntaneuvostot ja johtoryhmät tekevät päätöksiä normaaliin tapaan. Kokoukset pidetään etäkokouksina.

Voinko käyttää Gradut valmiiksi! -stipendini poikkeustilanteessa?

Koronavirustilanteen vuoksi mahdollisuudesta vierailla tutkimusasemalla tulee tiedustella suoraan siltä asemalta, johon stipendi on myönnetty. Tutkimusasemat tekevät päätökset stipendiaattien vastaanottamisesta oman harkintansa mukaan. Kannattaa muistaa, että asemilla voi olla tiettyinä aikoina ruuhkahuippuja (toukokuusta syyskuulle), jolloin stipendiaatteja ei välttämättä mahdu asemille.

Kevään 2020 Gradut valmiiksi! -hakukierros peruttiin, mutta stipendin jo saaneiden (marraskuun 2019 hakukierros) opiskelijoiden on mahdollista tutkimusasemien resursseista riippuen siirtää vierailunsa myös syksyyn 2020. Stipendin käyttöaikaa on siis vuoden 2020 loppuun.

Tutkintouudistuksen siirtymäaika

Minun pitäisi valmistua ennen siirtymäajan päättymistä. Mitä tapahtuu, jos en pysty koronaviruksen aiheuttamien viivästysten vuoksi valmistumaan ennen 31.7.2020? 

Alempien ja ylempien korkeakoulututkintojen siirtymäaikaa on jatkettu 18.12.2020 asti. Niissä koulutuksissa, joissa alkuperäinen siirtymäaika olisi päättynyt 31.12.2020, uusi päättymispäivä on 31.7.2021. Opintoja kannattaa kuitenkin pyrkiä edistämään etäopiskelun aikana mahdollisuuksien mukaan. Katso lisäohjeita siirtymäajalle.

Nyt kun siirtymäaikaa pidennettiin, voinko palauttaa tutkielmani vasta syyslukukaudella?

Voit palauttaa vanhojen tutkintovaatimusten mukaisen tutkielman myös syksyllä. Tarkemmat tiedot päivitetään Opiskelijan ohjeiden teemaan Vanhoissa koulutuksissa opiskelevat, josta löydät oman tiedekuntasi ohjeen kohdalta syksyn 2020 palautuspäivämäärät. 

  Pystynkö siirtymään takaisin vanhaan tutkintorakenteeseen? 

  Takaisin siirtyminen ei valitettavasti ole mahdollista. 

  Lisätietoa siirtymäajasta

  Opintojen viivästyminen

  Miten opintotuelleni käy, jos opintojeni suorittaminen viivästyy?

  Toistaiseksi opintoja on suurimmaksi osaksi mahdollista tehdä normaalissa aikataulussa etäopintoina. Kela on kuitenkin myös tiedottanut, että opintotukisäännökset mahdollistavat koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen huomioimisen opintotuen enimmäisajoissa ja opintojen riittävässä edistymisessä. Seuraa Kelan omaa tiedotusta asiasta.   

  Tutustu myös HYYn laatimaan tiedotteeseen: Koronaviruspandemian vaikutus opiskelijan toimeentuloon.

  Opinto-oikeuteni on päättymässä 31.7.2020, mutta koronavirustilanteen takia valmistumiseni viivästyy. Haenko normaalisti lisäaikaa? Huomioidaanko poikkeustilanne hakemusten käsittelyssä?

  Kaikki, joilla opintoaika päättyy 31.7.2020, voivat hakea lisäaikaa. Lisäaikaa haetaan normaalisti sähköisellä lomakkeella. Poikkeustilanteen vaikutukset huomioidaan päätöksiä tehtäessä. 

  Otetaanko koronaviruksen aiheuttama opintojen tai valmistumisen viivästyminen huomioon tarkastellessa opintojen vanhenemista?

  Yliopisto on päättänyt pidentää tiettyjen opintojen voimassaoloaikaa syyslukukauden 2020 loppuun asti. Kyseessä ovat opinnot, jotka muutoin vanhenisivat tiedekunnan määräysten perusteella kevät- tai syyslukukauden 2020 aikana. Päätös koskee vanhamuotoisia opintoja sekä valmistumisvaiheessa olevien, uusimuotoista tutkintoa suorittavien opiskelijoiden opintoja. Pidennys otetaan huomioon koostettaessa opiskelijan opintokokonaisuuksia ja tutkintoa.

  Matkustaminen

  Voinko matkustaa ulkomaille?

  Matkustusrajoitteiden osalta noudatetaan Valtioneuvoston linjauksia. Tarkista aina ajantasainen tilanne matkustusrajoitusalueesta ennen matkustamista. 

  Olen saapumassa/palaamassa ulkomailta Suomeen. Pitääkö minun jäädä karanteeniin?  

  Ulkomailta saapuessa suositellaan vahvasti 10 vuorokauden mittaista omaehtoista karanteenia maasta riippumatta.

  Väitöstilaisuuteni on tulossa, mutta vastaväittäjä ei pysty matkustamaan tilaisuuteen. Miten toimin? 

  Väitöstilaisuuksia suositellaan järjestettäväksi edelleen etänä. Mikäli väitöstilaisuus järjestetään yliopiston tiloissa, voi yleisöä olla paikalla enintään puolet salin sallitusta yleisömäärästä huomioiden 1-2 metrin turvavälit ja muut turvaohjeistukset. Lue lisää väitöstilaisuuksien ohjeistuksesta.

   

  Harjoittelut

  Kotimaan harjoitteluni on alkamassa pian, voinko aloittaa sen suunnitellusti?

  Suomessa suoritettavia harjoitteluita voidaan suorittaa kohdeorganisaation ohjeita noudattaen. Harjoitteluita voi suorittaa joko osittain tai kokonaan etätyönä. Harjoittelutuen ehtona kuitenkin on, että harjoittelijalla täytyy olla nimetty ohjaaja ja etenkin kokoaikaisessa etätyössä ohjauksen toteutumiseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota.

  Olen ulkomailla harjoittelussa, mitä minun tulee tehdä?

  Lue ohjeet koronaviruksen vaikutuksesta harjoitteluihin Urapalveluiden ohjeista.

  Vaihto-opiskelijat

  Olen opiskelijavaihdossa tai suunnittelen opiskelijavaihtoon lähtemistä. Miten toimin?

  Seuraa Helsingin yliopiston Liikkuvuuspalveluiden ohjesivua koronaviruksen vaikutuksesta opiskelijavaihtoihin. Sivua päivitetään sitä mukaa, kun tilanteet muuttuvat.  

  Tietoa Suomeen saapuville vaihto-opiskelijoille löydät ohjeesta Coronavirus: information for incoming exchange students (englanniksi).

  Lukuvuosimaksuvelvolliset opiskelijat

  Vaihda sivun kieleksi englanti nähdäksesi lukuvuosimaksuvelvollisten (EU/ETA-alueen ulkopuolisten) opiskelijoiden ohjeet.

  Uudet opiskelijat

  Oletko saanut opiskelupaikan Helsingin yliopistossa ja aloitat syksyllä 2020? Opiskelijan ohjeiden artikkelista Koronavirus: tietoa uusille opiskelijoille löydät tärkeää tietoa liittyen opintojen aloittamiseen, orientaatioon ja tuutorointiin, sekä muihin käytännön asioihin koronavirustilanteessa. Sivua päivitetään sitä mukaa kun uutta tietoa on saatavilla.

  Mistä voin kysyä lisätietoja?

  Luethan ensin tämän sivun sekä oman tiedekuntasi ohjeet ja lähetät sähköpostia vain yhteen palveluosoitteeseen kerrallaan ruuhkautumisen välttämiseksi.

  • Jos sinulla on kysyttävää koronaviruksen aiheuttamista yleisistä toimenpiteistä yliopistolla, ota yhteyttä coronavirus@helsinki.fi. Sähköpostiin vastaavat opetus- ja opintoasioiden, asiantuntijahenkilöstö- ja työterveysasioiden, tila-asioiden ja siivouspalveluiden, konferenssien ja tapahtumien sekä tietotekniikkakeskuksen asiantuntijat.
  • Jos sinulla on kysymyksiä kurssijärjestelyistä, ota yhteyttä suoraan kurssin vastuuopettajaan. Lisätietoja saat kurssisivuilta.  
  • Jos tarvitset neuvontaa omiin opintoihisi tai et löydä vastauksia kysymyksiisi tiedekuntasi koronaohjeista, ota yhteyttä tiedekuntasi opiskelijaneuvontaan.